Millî Dış Politikamız Cevapları – derskitabicevaplarim.com

Millî Dış Politikamız Cevapları

6. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Millî Dış Politikamız Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

MİLLÎ DIŞ POLİTİKAMIZ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 230 Cevapları

Haritadan yararlanarak Türkiye’nin göreceli konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Türkiye’nin Göreceli Konumu. Ülkemiz; Eski Dünya karaları adı da verilen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya Kıtası’nın batısında, “Küçük Asya” da denilen Anadolu ile Avrupa Kıtası’nın güneydoğusunda bulunan Trakya ülkemizin topraklarını oluşturur.

Şimdi, Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde belirlediği millî dış politika ilkelerini öğrenelim

Devletlerin eşitliği: Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması
Komşu devletlerle barış içinde yaşama: Komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinmek
Karşılıklılık (mütekabiliyet): Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutmak
Tam bağımsızlık: Millî sınırlar içinde bağımsız yaşamak
Yurtta barış dünyada barış: Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 231 Cevapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış!” sözünü açıklayınız.

Cevap: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yıllar boyunca savaş meydanlarında savaşarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Savaşı ondan daha iyi bilecek bir komutan yoktur. Böyle bir durumda bu sözü söylemiştir. Yani savaş ile değil içeride ve dışarıda barış sağlayarak ülkemizin daha iyi olacağını, geleceğinin daha güzel kurulacağını belirtmek istemiştir.

Hem kendi içimizde sulh olmalı hem de diğer devletler ile iyi geçinmeli ve barış ve huzur içinde yaşamalyız demiştir.

Ülkemizin dış politikada izlediği yolu belirleyen Atatürk, Sovyetler Birliği’nin dağılacağını tahmin etmiştir. Bunun için Sovyetler Birliği’nde yaşayan kardeşlerimizle manevi köprülerimizi sağlam tutarak yakınlaşmamızı söylemiştir. 1991 yılına gelindiğinde bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan) ile Türkiye arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler hızla gelişmiştir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı iki kardeş ülkenin ekonomik dayanışmasının bir göstergesidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, yukarıdaki paragrafta “manevi köprüler” olarak neyi kastettiğini açıklayınız.

Cevap: Manevi köprüler ortak kültürümüzü kapsayan herşeydir.  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 232 Cevapları

TİKA ve TÜRKSOY’un Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimize katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Orta Asya’da yeni kurulan ülkelerde yaşayan soydaşlarımız için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda projeler üreterek ilişkilerimizi güçlendirmektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 233 Cevapları

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile kültürel, sosyal ve siyasi ilişkilerde üniversitelerin etkisini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Kültürel: Kültürlerin öğrenilmesi ve paylaşılması açısından katkı sağlar.

Sosyal: Artmasında yardımcı olur.

Siyasi: Güçlendirir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 234 Cevapları

Türk Cumhuriyetlerinden en fazla ve en az ithalat ve ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir? Söyleyiniz.

En fazla ihracat: Almanya

En fazla ithalat: Çin

Dünyada 190 ülke vardır hiç ihracat ve ithalat yapmadığımız onlarca ülke vardır o yüzden en azı kapsayan ülke sayısı fazladır.

Sınır komşularımızdan en fazla ve en az ithalat ve ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir? Söyleyiniz.

En fazla ihracat: Irak

En fazla ithalat: İran

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 235 Cevapları

Türkiye olarak Suriyeli mültecilere sahip çıkmamızı insani değerler açısından açıklayınız.

Cevap: İnsani olarak baktığımız zaman yaptığımız çok önemlidir. Çünkü zor durumda kalmış olan insanlara yardım etmek insanlık görevidir. Sadece bunun yapılış şekline de dikkat etmemiz gerekir. Her ülkenin kendi kuralları vardır bu kurallar gelen mültecilere iyi şekilde anlatılmalıdır ki onlarda vatandaşlarımız ile uyum içinde yaşasınlar.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 236 Cevapları

Mevsimlik Tarım İşçileri

Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon illerimizde çay ve fındık hasat zamanında oluşan ihtiyaç nedeniyle; komşumuz olan Gürcistan uyruklu vatandaşlar çalışma izni alarak ülkemizde mevsimlik tarım işlerinde çalışabilecekler. Çay ve fındık işlerinde çalışma süreleri bir yılda doksan gündür.

Yukarıdaki haberden yola çıkarak sınır komşumuz Gürcistan ile hangi alanda ilişkilerimiz gelişmektedir? Söyleyiniz.

Cevap: Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz.

Aşağıdaki tabloda ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilere ait bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerin ilişkili olduğu alanı işaretleyiniz.

(kültürel) 1. Moğolistan’da Orhun Abidelerinin bulunduğu alanın TİKA tarafından Orhun Müzesi hâline getirilmesi

(ekonomik) 2. Komşu devletlerden ürün almamız, onlara ürün satmamız

(siyasi) 3. Ülkemizin Suriyeli mültecilere kucak açması

(ekonomik) 4. Gürcistan vatandaşlarının ülkemize çalışmaya gelmesi

(siyasi) 5. Ülkemizin dış politikada Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesini uygulaması

(sosyal) 6. Türk Cumhuriyetlerinden ve komşu devletlerden öğrencilerin eğitim için ülkemize gelmesi

(sosyal) 7. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin uygulanması

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın