6. Sınıf Meb Türkçe Sevgi Diyen Çağlar Aşar Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Meb Türkçe Sevgi Diyen Çağlar Aşar Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler Sayfa 114, 115, 116, 117 Sevgi Diyen Çağlar Aşar Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1. Araştırdığınız “sevgi” temalı şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.

SEVGİ

Çölden farklı olmayan bu korku
Çocukların bu korkudan olur neşeleri
Siyah sepete baktıkça her biri
Sıcak hoşluğunu anlarlar ölmenin

O gün gün ışığından mahrum
Mahrum bırakılmış genç kızlar
Anneleriyle parka çıkarlar
Anneleriyle anneleriyle anneleriyle

Sezai Karakoç

2. Yûnus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Bu dünyada yaratılan her şey Tanrının eseridir. Onun kudretinin göstergesidir. Bu yüzden ona saygı anlamında yaradılan hiç bir şeye zarar vermemeli her şeye sevgi ile yaklaşılmalıdır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Aşağıda, şiirde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Metinden hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

KIN
Tahminim: Kılıcın kılıfı.
Anlamı: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı.

KOR
Tahminim: Alev almayan ateş.
Anlamı: İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.

YÂR
Tahminim: Sevilen kişi.
Anlamı: Sevgili.

NADAN
Tahminim: Kötü niyetli kişi.
Anlamı: Bilgisiz, cahil.

SEHER
Tahminim: Güneşin doğduğu an.
Anlamı: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti.

SEFER
Tahminim: Bir yere gitme.
Anlamı: Yolculuk.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirde hangi öğütleri vermektedir? Anlatınız.

Cevap: Savaşmamamız gerektiği, merhametli olmamız gerektiği, bilgisizlere kulak asmamamız gerektiği ve insanlardan ümit kesmememiz öğütleniyor.

2. Şiirin birinci dörtlüğünde yer alan “Kılıcını koy kınına / Yüreğinle yürü dostum.” dizeleriyle hangi karakter özellikleri vurgulanmaktadır?

Cevap: Barışçıl karakter vhttp://aurgulanmaktadır.

3. İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler neler başarabilirler? Anlatınız.

Cevap: İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler, her işi başarabilirler. Bu kimseler, insanlarla iyi geçinirler, topluma faydalı işlerde bulunurlar.

4. Her işini sevgi ile yapan bir insan hangi özelliklere sahip olur? Örneklerle anlatınız.

Cevap:Hoşgörülü, yardımsever, saygılı ve merhametli biri olur.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza sormak üzere iki soru hazırlayınız.

1. Nadanlara kulak asma” dizesindeki “nadanlar” kimlerdir?
2. “Her adımın kor olsa da” dizesinde geçen “kor” nedir?

3. ETKİNLİK

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde dile getirdiği ifadelerden yola çıkarak öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla “eşitlik ve insan hakları” konulu bir konuşma hazırlayınız. Hazırladığınız konuşmayı sunması için bir grup sözcüsü belirleyiniz.

Cevap: Bu etkinliği öğretmenimiz eşliğinde yapmalısınız.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Aşağıda, soldaki kutucukta bulunan dörtlük Abdurrahim Karakoç’un “Tut Ellerimden” isimli şiirinden alınmıştır. Sağdaki kutucukta bulunan metin ise bu dörtlüğün düz yazıya çevrilmiş biçimidir. Bu metinleri dikkatle okuyunuz.

A) Bu iki metin arasındaki farkları belirtiniz.

Cevap: 1. metinde bir ahenk söz konusudur. 2. metinde ise ahenk söz konusu değildir. 1. metin duygulara hitap ederken, 2. metin daha çok akla hitap etmektedir. 1. metinde cümlelerin sonları belli değildir, 2. metinde ise cümleler tamamlanmıştır.

B) Sizce hangi metin daha etkili bir anlatıma sahiptir? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.

Cevap: 1. metin daha etkili bir anlatıma sahiptir. Çünkü, 1. metinde bir ahenk bulunmakta ve bu ahenk metni etkileyici kılmaktadır.

C) Sol kutucuktaki dörtlükte dize sonlarında yer alan ses benzerliklerine dikkat ediniz. Bu benzerliklerin şiirin anlatımına olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Şiire bir ahenk katmış ve daha etkileyici olmasını sağlamıştır.

D) Aşağıya “sevgi” kelimesinin harflerini kullanarak akrostiş bir şiir yazınız. Şiirinizin dize sonlarında ses benzerliği olan kelimeler kullanmaya çalışınız.

Sarıl sevdiklerine, paylaş duygularını,
Evindekilere göster memnuniyetini,
Veda eder gibi çıkmayasın evden,
Gülsün yüzün her yerde, sırıtma kimseye,
İnan mutlu olacaksın çıkarma aklından.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

A) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

BİLGİN VE GEMİCİ
“Geçmiş zamanların birinde bir dil bilgini bir gemiye binmiş. Bilgisiyle övünmeyi sevdiği için, cahil bir kimse olan gemiciyi karşısına alıp bilgiç bir tavırla sormaya başlamış: ‘Sen hiç dil bilgisi bilir misin?’ Zavallı gemici: ‘Hayır.’ demiş. Bilgin: ‘Öyleyse ömrünün yarısı boşa gitmiş, vah vah!’ demiş. Gemici bu söze çok kırılmış ama susmuş, bir şey belli etmemiş. Bir zaman sonra hızlı esen bir rüzgâr gemiyi sarsmaya başlamış. Gemide bulunanlar korkmuşlar, telaşlanmışlar, can derdine düşmüşler. Gemici, bilginin yanına gidip ‘Yüzmesini bilir misiniz?’ demiş.” (…)
Mevlâna Celaleddin Rumî

(Y) Gemici, bilgili ve öfkeli biridir.
(D) Bilgin, bilgisiyle övünmeyi seven biridir.
(Y) Gemici, bilginin sözlerine hiç aldırmamıştır.
(D) Gemidekiler, gemi delinip su almaya başladığı için korkmuştur.

B) Gemicinin “Yüzmesini bilir misiniz?” sorusundan sonra hikâye nasıl devam etmiş olabilir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Bilgin: “Hayır, bilmiyorum” demiş. Daha sonra gemi alabora olmuş ve denizci bilgini sulardan kurtarıp karaya çıkarmış. Gemici, “Gördün işte, bilgilerin seni kurtaramadı, ben kurtardım” demiş. Bunun üzerine bilgin, utanmış ve bilgisiyle insanlara büyüklenmemesi gerektiğini öğrenmiş.

C) Aşağıdaki cümlelerde alfk çizili olan isimlere “Nasıl?” sorusunu sorunuz. Bu soruya verdiğiniz cevabı örnekteki gibi yazınız.

 Bilgin, bilgiç bir tavırla sormuş. Nasıl tavır? Bilgiç tavır
Zavallı gemici “Hayır!” demiş. Nasıl gemici? Zavallı gemici
Hızlı esen rüzgâr gemiyi sarsmış. Nasıl rüzgar? Hızlı esen rüzgar

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın