6. Sınıf Meb Türkçe Balıkçıl Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler Sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 129 Balıkçıl Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

BALIKÇIK

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

1. Araştırdığınız fabl türündeki metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişilik özelliklerinizi anlatınız.

Kendimde beğendiklerim

1- Açıksözlü olmam

2- Hassas duygulu biri olmam

3-Yalan söylemeyi sevmemem

Kendimde beğenmediklerim

1- Başkasının canı yandı mı benimde canım yanıyormuş gibi hissetmem

2. Yufka yürekli olmam

3. Herkesi kendim gibi sanıp iyi niyetli olmam

İçindekiler

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Aşağıdaki görsellerin üzerinde yazan kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi bir- birleriyle ilişkilendiriniz. Hayal gücünüze göre kuracağınız ilişkileri örnekteki gibi numaralandırınız. Kuracağınız bu ilişkileri birer cümle ile ifade ederek aşağıya yazınız.

1. Balıkçıl açgözlü davrandığı için pişman olmuştur.
2. Kıyıya yaklaşınca sazanlarla karşılaşmıştır.
3. Balıkçıl, upuzun gagasıyla su kıyısında dolaşıyormuş.
4. Kaya balığını küçük görüp kımıldamayınca sümüklü böcek için kımıldamıştır.
5. Hiçbir şeyi küçük görmemeli, aç gözlülük edersek elimizdekinden de oluruz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Balıkçıl’ın avlanması ve avlanma esnasında büyüklük taslayıp bir sümüklü böceğe razı olması.
Ana fikir: Hiçbir şeyi küçük görmemeli, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız

1. Metindeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Bir su kıyısında geçmektedir.

2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.

Cevap: Balıkçıl, konuşturulmuştur. Mesela, “karnım biraz daha acıksın” demesi konuşturulduğu ifade eder.

3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Karnının biraz daha acıkmasını istediği için yememiştir.

4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

Cevap: Balıkları beğenmemezlik yapar, bulduğumu yerdim. Çünkü, onun durumuna düşmek istemezdim

5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.

Cevap: Açgözlü olmak, sahip olduklarımızın yok olmasına neden olur. Ayrıca aç gözlü olan insanlar, toplum tarafından sevilmez, dışlanırlar. Bu nedenle açgözlü olmamak gerekir.

4. ETKİNLİK

Balıkçılın fiziksel özellikleri ile kişilik özelliklerini metinden hareketle yazınız.

Fiziksel Özellikler

Uzun bacaklı
Uzun boylu
Uzun gagalı

Kişilik Özellikleri

Aç gözlü
Kendini beğenmiş
Düzenli yaşayan
Keyifsiz
Fesat

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap: Balıkçıl, uzun ayakları ve uzun gagasıyla bir su kıyısında dolaşıyormuş. Tertemiz suda turna ve yayın fır dönüyormuş. Balıkçıla yaklaştıkları halde balıkçıl, aç gözlülük yapıp onları yakalamıyormuş. Biraz zaman geçtikten sonra sazanları görmüş ancak sazanı da beğenmemiş ve kaya balığını görmüş. Kay balığıyla doymayacağını düşünmüş ve su da balık kalmayınca sümüklü böcek yemek zorunda kalmış. Böylece aç gözlü olmasının cezasını çekmiş.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “Bil Bakalım Kim” oyununu oynayınız.

• Kim olduğunu sınıftakilerin tahmin etmeye çalışacağı bir arkadaşınızı belirleyiniz.
• Hangi arkadaşınızı belirlediğinizi diğer arkadaşlarınıza söylemeyiniz.
• Öğretmeniniz sizi tahtaya kaldırdığında, belirlediğiniz kişinin fiziksel özelliklerini ve kişilik özelliklerini (arkadaşlarınızı rencide etmeyecek şekilde) anlatmaya başlayınız.
• Sizin anlattığınız arkadaşınızı doğru tahmin eden kişiyi tahtaya çıkararak oyunu devam ettiriniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştirerek cümlelerinizi etkinliğin altına yazınız.

Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.

Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak.

Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam
oluşur.

Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı
olabilirler.

İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

Cümlelerim:

• Düzenli bir şekilde kitap okursam kelime hazinem ve haya gücüm gelişir.

• Çevremizi temiz tutarsak doğanın dengesi korunmuş olacak.

• Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.

• Öğretmenlerimizle iletişim içinde olursak öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler.

• İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranırsa toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan kelimeleri örnekteki gibi yazınız.

Bütün dünya buna bir inansa…

Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim.

Bazı iyilikler unutulmaz.

Hiçbir zaman yılmayacağız.

Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bir konuşma yapınız.

İnsanın kendini olduğundan büyük görmesi, kibirli olması üzerine bir konuşma yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK

Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. Hikâyenizde “konuşturma, benzetme ve abartma” sanatlarından yararlanınız.

Tavuk ile Dostları – Dostluk Konulu Fabl

Minik bir köyde yaşayan; güvercin, tilki, kedi, köpek, keçi, tavuk gibi pek çok hayvandan oluşan bir arkadaş gurubu varmış. Bu arkadaşlar birbirlerine çok bağlılarmış, her gün buluşurlar, güler oynarlarmış. Kimin ne derdi varsa diğerleri ona yardım eder, koşup onun yanında olurlarmış.

Yine arkadaşların buluşacağı bir gün keçi, tavuğun evine gelmiş. Onu alıp buluşma yerine birlikte gitmek için. Ortalıkta tavuk görünmüyormuş ama keçi, tavuğun sahibinin konuşmalarına şahit olmuş. Tavuğun sahibi “Bugün akşama ziyafet var, şu tavuğu keseceğim, akşam yemeğim olacak.” diyormuş. Keçi çok telaşlanmış. “Arkadaşımı bu adama yediremem, derhal bir çözüm bulmalıyım” diye düşünmüş. Hemen diğer arkadaşlarına haber vermek için koşmuş, buluşma yerine gitmiş. Buluşma yerine köpek, kedi ve güvercin gelmiş. Grubun diğer üyeleri henüz gelmemişler. Keçi arkadaşlarına:

— Acilen tavuğu kurtarmalıyız, yoksa sahibi bu akşam onu yiyecek, demiş.

Bunu duyunca köpek ve kedi derhal tavuğun evine gitmeye karar vermişler. Güvercini de tembihlemişler:

— Sen burada bekle, gelen arkadaşlara haber ver, tavuğun evine gelsinler.

Hemen tavuğun evine giden arkadaşları etrafı kolaçan etmişler. Gizlice tavuğun kümesine gidip, “Biz buradayız seni kurtaracağız, merak etme.” demişler. Bunu duyan tavuk çok sevinmiş ve “Çok korkuyordum ama siz geldiniz ya artık korkmuyorum.” demiş. Bu sürede tüm arkadaşlar toplanmış evin etrafına, gizlenmişler.

Sonunda adam elinde bıçak ile evinden çıkmış. Kümese doğru gitmiş ve kümesin kapısını açmış. Tam o sırada kümesin kenarında saklanmış olan kedi ve köpek adamın üzerine atlamışlar. Kedi adamın yüzünü cırmalamış, köpek adamı ışırmış. Tilki durur mu hiç? Adamın tepesine atladığı gibi onu yere düşürmüş. Güvercin gagası ile adamın ayaklarını didiklemiş. Bu sırada keçi, kümesten çıkan tavuğu aldığı gibi kaçırmış oradan. Tavuğun kaçırıldığını, tehlikenin bittiğini gören güvercin arkadaşlarına “Tamam arkadaşlar, adamı bırakabiliriz, keçi ile tavuk gittiler.” demiş. Bunun üzerine adama zarar vermeyi bırakıp hepsi bahçeden çıkmış ve buluşma yerine gitmişler.

Hayvanların gitmesinin ardından, neye uğradığını şaşırarak ayağa kalkan adam, kümese bakmış ki tavuk falan yok. Adam hayvanların onu kurtarmaya geldiğini ve tavuğunu götürdüklerini anlamış. Aralarındaki bu dayanışmaya hayran kalmış.

Buluşma yerinde bir araya gelen arkadaşlar, teker teker tavuğa sarılmışlar. Tavuk o kadar duygulanmış ki, ağlamaya başlamış. “Sizi çok seviyorum dostlarım.” demiş. “Eğer siz beni kurtarmasaydınız, ben çoktan ölmüştüm. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.” diyen tavuk, böyle arkadaşları olduğu için kendini çok şanslı hissetmiş. Bu olay arkadaşları daha da birleştirmiştir.

Dostlarımız, bizim seçtiğimiz kardeşlerimizdir. İyi zamanda ve zor durumda onlara elimizden gelen yardımı yapmamız gerekir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dünyanın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştırınız.

Cevap: Bilim adamlarının bazılarına göre, dünyamız ve diğer gezegenler büyük bir patlamayla oluşmuştur. Buna Bing Bang denir.Büyük Patlama Teorisi`ne göre evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluşmaya başladı. Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bu patlama sonrasındaki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri meydana geldi. Büyük Patlama Teorisi bazı soruları hala cevaplayamamaktadır. Örneğin patlayan şeyin ne olduğu ya da bu patlamaya neyin sebep olduğu henüz tam olarak açıklanamamaktadır. Bilim insanları günümüzde bu konuyla ilgili yeterli bilgiye hala ulaşamamış olsalar da çalışmalarına devam etmektedirler. Böylece gelecekte evrenin nasıl oluştuğu ve nasıl yok olacağı ile ilgili bilgilere ulaşılabileceği düşünülmektedir.Dini anlamda ise dünyamız ve diğer gezegenler, Allah’ın “ol” demesiyle oluşmuşlardır.

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın