6. Sınıf Meb Türkçe Gümüş Kanat Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Meb Türkçe Gümüş Kanat Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123 Gümüş Kanat Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

GÜMÜŞ KANAT

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1. Araştırdığınız yardım kuruluşları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:Ülkemiz insanı kültürümüz ve dinimiz üzre yardımlaşma ve dayanışmaya oldukça önem vermektedir. Her nerede yardıma muhtaç bir insan var ise bir Türk kurumu yardımına koşmaktadır. Bu konuda dünya çapında görev yapan birçok Türk kurumu bulunmaktadır. Bunların başında dünyanın dört bir yanına besin ve insani yardım sağlayan Kızılay bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Yeşilay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türkiye Deprem Vakıfları da önemli hizmetleri bulunan yardım kuruluşlarıdır.

2. Bir iyilik yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Örneklerle anlatınız.

Cevap: Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu dünyada birilerinin yüzünü güldürebilmişsem birilerine yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana diyorum. Bir insanın yarasına merhem olabilmek kutsal bir amaç uğruna olan bu yaşam için büyük bir şanstır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

mesafe – kumral – dikkat kesilmek – azat etmek – soluğu kesilmek – cilt – usta – gür – telaş

mesafe → Ara, aralık, uzaklık.

usta → Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.

gür → Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran.

kumral → Koyu sarı veya açık kestane rengi.

dikkat kesilmek → Bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak.

azat etmek → Bırakmak, salıvermek.

soluğu kesilmek → Soluk almaz duruma gelmek, aşırı heyecanlanmak, gücü tükenmek.

telaş → Herhangi bir sebeple acelecilik.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kemal, babasından niçin yardım istemiştir? Anlatınız.

Cevap: Kuşu, çırpındığı yerden kurtarmak için yardım istemiştir?

2. Kemal, avuçları arasındaki kuşu neye benzetmiştir? Anlatınız.

Cevap: Korkuyla, telaşla çarpan bir yüreğe benzetmiştir. Çünkü kuşun, ağzı kurumuş, vücudu terlemiş.

3. Sokak hayvanlarını koruyabilmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kapımızın önüne sokak hayvanlarının yiyebileceği yiyecekler koyabiliriz. Soğuk kış günlerinde barınabilecekleri yerler inşa edebiliriz.

B) Okuduğunuz metinden hareketle, arkadaşlarınıza sormak üzere üç soru hazırlayınız.

Soru 1: Kemal’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Soru 2: Kemal, neden kuşu kurtaramamıştır?
Soru 3: Kurtarılan kuş neden uçamamıştır?

C) Metnin ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Hayvanlara yardım etmeli, onların hayatlarını kolaylaştırmalıyız.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

Bir adam ve oğlu, ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Çocuk birden takılıp düşmüş ve “Aaaah!” diye bağırmış. İleride, bir dağın tepesinde “Aaaah!” diye bir ses duymuş ve şaşırmış. Merak edip “Sen kimsin?” diye bağırmış. Aldığı cevap “Sen kimsin?” olmuş. Çocuk bu cevaba kızıp “Sen bir korkaksın!” diye bağırmış. Dağdan gelen ses de “Sen bir korkaksın!” olmuş. İyice sinirlenen çocuk, babasına dönüp “Baba, ne oluyor böyle?” diye sormuş. Babası, “Oğlum, dinle ve öğren.” demiş.
Babası dağa dönüp “Sana hayranım!” diye bağırmış. Gelen cevap “Sana hayranım!” olmuş. Baba tekrar seslenmiş, “Sen muhteşemsin!” Gelen cevap yine “Sen muhteşemsin!” olmuş. Çocuk çok şaşırmış ama ne olup bittiğine bir anlam verememiş. Babası açıklamış. “Oğlum, insanlar buna ‘yankı’ derler. Ama aslında insanların birbirlerine karşı davranışları da buna benzer.”
(…)
Yusuf Özkan ÖZBURUN

B) Sizce okuduğunuz bu hikâye nasıl devam etmiştir? Hikâyenin kalan bölümünü siz tamamlayınız.

Cevap: “İnsanlar, başkalarına nasıl davranırlarsa aynı muameleyi görürler. İnsanlara karşı kötülük yapanlar kötülük, iyilik yapanlarsa iyilik görürler” demiş babası. Çocuk, “demek öyle babacım. Bundan sonra insanlarla diğer canlılara karşı iyi davranışlar sergileyeceğim. Yapıp ettiklerimin bana geri döneceğini unutmayacağım” demiş. Daha sonra baba ve evladı eve dönmüşler.

C) Tamamladığınız hikâyeye uygun bir başlık öneriniz.

Cevap: “Ektiğini Biçer İnsan”

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri bulduracak şekilde sorular sorunuz. Bu soruları örnekteki gibi cevaplayınız.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

B) Leyla, ziyaretlerini planlayarak bir tablo hâline getirmek istemektedir. Aşağıdaki yönergeleri kullanarak Leyla’nın ziyaret tablosunu tamamlayınız.

Leyla’nın akraba ziyaretleri planıyla ilgili bildiklerimiz şunlardır:
• Teyzelerini birbirini takip eden haftalarda ziyaret etmek istemektedir.
• Amcalarından birini son hafta ziyaret etmek istemektedir.
• Zeliha teyzesini ikinci hafta ziyaret edecektir.
• İlk hafta baba tarafından bir kadın akrabasını ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını, Ali amcasından önce ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını ziyaretinden sonraki hafta Mustafa dayısını ziyaret etmek istemektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Ziyaret Edilecek Akraba

6. ETKİNLİK

Akraba ziyaretlerinin önemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

Sevgili arkadaşlar

Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin birer parçasıdır. Akrabalarımız, zor zamanlarımızda yanımızda olan, üzüntümüzü paylaşan, iyi günümüzde sevincimizi paylaşan kişilerdir. Onlarla kuracağımız ilişkiler, diğer kan bağımız olmayan kişilerle kuracağımız ilişkilerden daha iyi olmalıdır.

Akrabalık bağlarını korumak, hem dinen hem de toplumsal açıdan büyük önem arz eder. Bu bağın korunması için de akrabaların birbirlerini ziyaret etmesi gerekir. Akrabalar, birbirlerini ziyaret ederlerse birbirlerine duydukları sevgi artar, aralarında muhabbet duyguları oluşur ve bunun sonucunda toplumsal huzur sağlanır. Ayrıca, dinen de güzel bir işte bulunulmuş olunur.

Bu yüzden bizlere düşen görev, akrabalarımızı ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak, dara düştüklerinde onlara destek olmaktır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Fabl türünde bir metin araştırınız.

TİLKİ İLE KEDİ

Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış.Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş.Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş. Kedi biraz da utanarak;”Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş.”Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim o da kaçmaktır.” Tilki;”Kedi kardeş!” demiş ”Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.” Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar.Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş.Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış. Tilki ise;”Acaba şu hileyi mi yapsam yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış.Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş.Tam birisini uygulayacakmış ki tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi çok hile bilmediğine şükretmiş.

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın