6. Sınıf Meb Türkçe Su Kirliliği Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Doğa ve Evren Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 Su Kirliliği Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Su Kirliliği Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 152 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Yaşadığım yerde yazları kuruyan ve kışları taşan bir nehir bulunmaktadır.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Suyun olmadığı bir dünya düşünülemez. Su olmazsa tüm canlılar susuzluktan yaşamını kaybederdi. Ayrıca iklimlerin oluşumunda büyük sorunlar meydana gelirdi, yağış olmazdı. Suda yaşayan canlılar yok olurdu.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153 Cevabı

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
etken – nitelik – konut – erozyon – varil – filtre – sanayi

etken: Etki eden şey, faktör.
nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik.
konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer.
erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
kademe: Aşama, basamak, derece
tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon
varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
filtre: Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek.
sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri
endüstri: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır. Su, vücut sıcaklığımızı düzenleyerek yaşamımızın devamını sağlar. Vücudumuzdaki zararlı toksinleri temizler. Besin ve oksijeni hücrelerimize taşır. Metabolizmamızın düzenli çalışmasını sağlar. Sindirimimize yardımcı olur. Suyun olmadığı bir yerde canlı yaşamının olması söz konusu bile olamaz.

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Metnin konusu, su kirliliğidir.

2. ETKİNLİK

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

Cevap: Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Asıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle, bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletmez.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?

Cevap: Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Cevap: Su insan hayatı için çok kıymetlidir. Bu söz ile en az su kadar kıymet kazanmanın önemi vurgulanmaktadır.

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaşörarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

Sevgili Arkadaşlar

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Çevre, insanın sürekli iç içe olduğu ortamdır. Dolayısıyla, çevrenin kirli oluşu insanı olumsuz etkilemekte, temiz oluşu da insanı olumlu etkilemektedir. Kirli bir çevrede yaşayan insan, sağlık sorunlarıyla boğuşur. Temiz çevrede yaşayan insan ise, sağlıklı, hastalıklardan uzak bir yaşam sürer.

Günümüzde çevre kirliliği dünyamız ve üzerinde yaşayan canlılar için ciddi anlamda bir sorun haline gelmiştir. Özellikle sanayi devriminden sonra çevre kirliliği hat safhaya ulaşmıştır. Sanayileşme ile beraber ortaya çıkan hızlı şehirleşme, hızlı nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesine bağlı aşırı tüketim artışı, çevre üzerindeki yıkımın temel nedenleridir.

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanlar piknik alanında zaman geçirirler. Giderken orada yaşadıkları anları da yanlarında götürmüş olurlar. Ancak götürmeleri gereken bir de çöpleri vardır. Sonuçta bu çöpler onlara aittir ve onları bırakarak çevreyi kirletmemelidirler.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

İnsanın en büyük erdemidir temizlik, en büyük ayıbı ise kirlilik.

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

DOĞADA YOK OLMA SÜRELERİ

teneke kutu – 10 yıl
sakız – 5 yıl
cam şişe 4000 yıl
pil – 300 yıl
plastik poşet – 20 yıl
gazete – 3 ay
pet şişe – 400 yıl

Atıkları Nereye Götürelim?

Atıklarımızı en yakınımızdaki geri dönüşüm kutularına bırakabiliriz.

Geri Kazanılabilen Atıklar Nelerdir?

Kâğıt Karton: her türlü kâğıt atıkları, gazete, dergi…

Plastik: deterjan ve şampuan ambalajları, bazı sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajları, margarin kapları, su, ayran vb. ürün ambalajları.

Metal: her türlü içecek kutuları, yağ tenekeleri, alüminyum ambalajlar.

Cam: her türlü cam şişe ve kavanozlar.

Atıklardan Neler Üretilir?

Kâğıt Atıklardan: kâğıt, ambalaj…

Plastik Atıklardan: deterjan şişeleri, çöp kutuları, kirli su boruları, otomobil yedek parçaları…

Metal Atıklardan: metal malzemeler, pencere çerçevesi, sprey kutusu…

Cam Atıklardan: cam şişe, kavanoz…

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

Fabrikamızda üretilen ürünler doğa dostudur, çevreye zarar vermez. Doğa dostu oldukları tescillenmiştir. Gelin! Bu güzel ürünleri alın. İşte, şimdi tam zamanı! Doğaya zarar veren ürünleri almaktan vazgeçin. Hem siz mutlu olun hem de doğa mutlu olsun ve hepinizi kucaklasın.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Benim adım, gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşlarıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı, güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri; babamın adı ulu, kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır.
Doğduğum şehir bir çağ açmış bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise, Fatih’in burayı fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır ağabeyimin adı. Ben ona, güneşli ve sıcak bir günde, karne hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya. Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum.

Adı: Yağmur

Soyadı: Toprak

Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007

Doğum Yeri: İstanbul

Annesinin Adı: Çiçek

Babasının Adı: Çınar

Ağabeyinin Adı: Uzay

Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara

Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

DOĞAYA SAHİP ÇIK

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sandığımız kadar sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu ve kaynaklarımızı nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Doğanın sunduğu bu kaynaklara karşı bize düşen görev bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.

Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak

su içinde kalmak
su gibi terlemek

arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız.

Mevsimlerdeki değişimin birçok kişi farkında ve bu değişimin boyutları vatandaşları korkutuyor, bu aylarda kar haberleri okumaya alışkın olan vatandaşlar, çok farklı bir manzarayla karşılaşıyor. Meteoroloji’den gelen son dakika verilerine göre bugün yurdun büyük çoğunluğunda hafif şiddette yağmur beklenirken, ocak ayına göre ılık bir hava sıcaklığı kendini gösterecek. Geçtiğimiz yıllarda bugün, yani 4 Ocak günü Türkiye çok farklı hava durumu haberleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bundan 263 sene önce Haliç donarken geçen sene kar yağışı bekleniyordu…

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın