7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevapları Tutku Yayınları

7.sınıf fen bilimleri sayfa 124 cevapları tutku yayınları. 7.Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevapları

Homojen ve Heterojen karışımlara örnekler

Heterojen karışımlar: emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

Homojen karışım nedir? Heterojen karışım nedir? Homojen ve heterojen karışım örnekleri.

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Çözeltiler
 • Şekerli Su
 • Tuzlu Su
 • Asitli Su
 • Bazlı Su
 • Alkol – İyot
 • Hava
 • Çay
 • Kola
 • Soda
 • Gazoz
 • Kolonya
 • Ter
 • Tükürük
 • Gözyaşı
 • Ham petrol
 • Cam (Si, Na2O)
 • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)
 • Sirke
 • Maden suyu
 • Metal para
 • Çelik
 • Deniz suyu
 • Lehim

HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Demir tozu – Kükürt tozu
 • Su – Tebeşir tozu
 • Su – Kükürt tozu
 • Su – Yağ
 • Su – Benzin
 • Elma – Armut
 • Çamurlu su
 • Kum – Su
 • Kum – Çakıl
 • Su – Talaş
 • Toprak
 • Sis
 • Süt
 • Ayran
 • Su – Demir Tozu

Heterojen karışımlar: emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi

Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir. Homojen gibi görünürler, karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler, ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler. Duman, jöle, boya gibi maddeler buna örnektir.

Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna örnektir. Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.

Homojen karışım nedir? Heterojen karışım nedir? Homojen ve heterojen karışım örnekleri.

1-) Homojen Karışım (Çözeltiler) Nedir?
 
Birbiri içerisinde atom, molekül veya iyon boyutunda dağılan, her noktasında aynı özellikleri taşıyan ve tek bir madde gibi görülen karışımlara homojen karışımlar veya çözeltiler denir.
 
Homojen karışımlarda birbiri içinde dağılan tanecikler çıplak göz veya mikroskopla görülemediği için görünüm her noktada aynıdır ve bileşenleri gözle ayırt edilemez.
 
Örnek:
Tuzlu su, şekerli su, hava homojen karışımlara örnek olarak verilebilir.

2-) Heterojen Karışımlar nedir?
Birbiri içerisinde atom, iyon veya molekül boyutunda değil, daha büyük parçalar halinde dağılan ve her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.
 
Bu tür karışımların bileşenleri çıplak gözle veya mikroskopla ayırt edilebilir.
 
Örnek:
Sis, duman, süt, tebeşir tozu-su bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.
 
Heterojen karışımlar bildiğimiz adi karışımlar yanında süspansiyon, emülsiyon, aerosol, koloit olmak üzere dört grupta incelenir.
 
a-) Süspansiyon
 
Katı maddelerin sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.
 
Örnek:
Tebeşir tozu-su, nişasta-su karışımı süspansiyondur.
 
b-) Emülsiyon
 
Bir sıvının diğer bir sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyuttaki damlacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.
 
Örnek:
Zeytinyağı – su emülsiyondur.
 
c-) Koloit
 
Bir maddenin diğer bir madde içerinde çıplak gözle görülmeyecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışıma koloidal karışım denir.
 
Örnek:
Kan, sis, duman,… koloidal karışımdır.
 
ç-) Aerosol
 
Bir sıvının veya bir katının gaz içerisinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir.
 
Örnek:
Duman ve sis çevremizde bulunan aerosol örnekleridir.

Homojen ve Heterojen karışımlar nasıl ayırt edilir

Sıvı maddelerin bazıları karışımlarla meydana gelirken bazı sıvı maddeler de bir çok maddenin karıştırılması ile meydana gelmektedir.

Homojen olarak adlandırılan sıvı karışımlar, her yerde aynı özellikleri taşımaktadır. Yani karıştırılan maddeler birbirleri ile tamamen özdeşleşir ve böylece homojen sıvı maddelere bakıldığında her damlası aynı şekilde, aynı renkte ve aynı özelliktedir. Bu nedenle bu tür sıvı maddelere de homojen karışımlar denir.

Homojen karışımlara örnek olarak; ayran, süt, şekerli su gibi örnekler verebilmemiz mümkündür.

Heterojen karışımlar, homojen karışımlara göre daha farklı görünümdedirler. Homojen karışım olan sıvı maddeler tam karışırken heterojen karışımlı sıvıları oluşturan birleşenler tam olarak birbirleri ile özdeşleşmez ve böylece heterojen karışımlara bakıldığında her yerde aynı görüntü görünmemektedir. Örneğin; talaşlı suya baktığımızda talaşların suyun üzerinde yoğunlaştığını görebiliriz ve bu karışımda heterojen bir karışım olmaktadır.
Heterojen karışımlara örnek olarak; zeytinyağlı su gibi örnekler verebiliriz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın