7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları Tutku Yayınları - derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları Tutku Yayınları

7.sınıf fen bilimleri sayfa 127 cevapları tutku yayınları. 7.Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
• Tuz, şeker, su, mürekkep, etil alkol gibi maddeleri uygun şekilde kullanarak beherglasların içinde çeşitli çözeltiler hazırlayınız. Çözeltilerinizi hazırlarken karıştırmak için kaşık kullanınız.
• Çözeltiyi oluşturan maddelerden hangisinin çözücü, hangisinin çözünen olduğunu belirleyiniz. Defterinize “Çözelti Hazırlayalım Etkinliği” başlığı altında bir tablo çizerek bunları kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?
• Hangi çözeltileri hazırladınız? Bunlardan hangileri homojen, hangileri heterojen karışımdır?

Cevap: Çözücü ve çözünen sıvıdır.

Su + Alkol → Kolonya

Su + Asetik Asit → Sirke

Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)

Şeker + Su → Şerbet (Şekerli Su)

• Hazırladığınız çözeltilerden hangisi katı-sıvı, hangisi sıvı-sıvı çözeltilere örnektir?

katı – sıvı

Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)

Şeker + Su → Şerbet (Şekerli Su)

sıvı – sıvı çözeltiler

Su + Alkol → Kolonya

Su + Asetik Asit → Sirke

• Çözeltileri hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Arkadaşlarınzla tartışınız.

Cevap: Kullandığım malzemenin çözeltiler, çözücü ve çözünen madde miktarına göre doymuş, aşırı doymuş ve doymamış çözeltiler olup olmadıklarına dikkat ettim.

Günlük yaşamdan çeşitli karışım örnekleri veriniz. Bunları homojen ve heterojen olarak sınıflandırınız.

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Çözeltiler
 • Şekerli Su
 • Tuzlu Su
 • Asitli Su
 • Bazlı Su
 • Alkol – İyot
 • Hava
 • Çay
 • Kola
 • Soda
 • Gazoz
 • Kolonya

HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Demir tozu – Kükürt tozu
 • Su – Tebeşir tozu
 • Su – Kükürt tozu
 • Su – Yağ
 • Su – Benzin
 • Elma – Armut
 • Çamurlu su
 • Kum – Su

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın