7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 146-150 Cevapları Tutku Yayınları

7. sınıf fen bilimleri sayfa 146 – 150 cevapları tutku yayınları. 7.Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 146, 147, 148, 149, 150 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 146-150 Cevapları

4. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Atomu oluşturan tanecikler hangileridir? Açıklayınız.

Cevap: Atomu oluşturan pozitif yüklü tanecik proton, negatif yüklü tanecik elektron, yüksüz tanecik ise nötronlardır.

2) Element ve bileşik nedir? Tanımlarını yaparak örnekler veriniz.

Cevap: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Demir, bakır, oksijen birer elementtir. Farklı cins atomların biraraya gelmesiyle oluşan yapıya bileşik denir. Su, yemek tuzu, şeker birer bileşiktir.

3) Heterojen karışım nedir? Tanımlayarak örnek veriniz.

Cevap: Bazı karışımlara dışarıdan bakıldığında karışımın birden fazla madde içerdiği fark edilebilir. Örneğin zeytinyağı su karışımına dışarıdan bakıldığında su altta, zeytinyağı üst kısımda kalır. Maddeler karışımın her yerine eşit olarak dağılmadıysa bu tür karışımlara heterojen karışım adı verilir.

4) Geri dönüşüm nedir? Açıklayınız.

Cevap: Demir, çelik, kâğıt, plastik, cam ve elektronik atıklar yeniden kullanılması mümkün olan atıklardır. Bu atıklar, çeşitli işlemlerden geçirilerek ham madde hâline getirilir ve yeniden üretime kazandırılır. Buna geri dönüşüm denir.

B. Sınıfınızda altı gruba ayrılınız. Şapkalara ait düşünme tekniklerini inceleyerek boşta renk kalmamak şartıyla grubunuza uygun bir renk seçiniz.

Cevap: Oluşturduğunuz gruba uygun bir renk seçmeniz gerekiyor.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

1) Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı verilir.
2) Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler katman olarak adlandırılır.
3) Atomun merkezini çekirdek oluşturur.
4) Atomun merkezindeki yüksüz taneciğe nötron adı verilir.
5) Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere element adı verilir.
6) Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe proton denir.
7) Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül adı verilir.

Ç. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (D) Atomu oluşturan temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır.
2) (Y) Heterojen karışımlara çözelti de denir.
3) (D) Her tarafında aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım adı verilir.
4) (Y) Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü tanecik nötrondur.
5) (Y) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.
6) (D) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.
7) (Y) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir.
8) (D) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir.

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?
A) Proton B) Nötron C) Elektron D) Molekül

CevapD

2) Geçmişten günümüze geliştirilen atom modelleri ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) İlk atom modelini geliştiren Dalton’a göre atom, içi dolu berk küreler şeklindedir.
B) Rutherford, elektronların pozitif yüklü çekirdeğin etrafında dolanmakta olduğunu açıklamıştır.
C) Thomson’a göre atom, dışı tamamen pozitif bir küre olup elektronlar küre içerisine gömülü hâldedir.
D) Geçmişte geliştirilen modellerin hiçbiri günümüzde kullanılmamaktadır.

CevapD

3) Aşağıdakilerden hangisi bir element modelidir?

CevapC

4) Aşağıda element isimleri ve sembolleri verilmiştir. Hangi elementin sembolü yanlış verilmiştir?

CevapA

5. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik modelidir ?

CevapA

6. Aşağıda bazı bileşik formülleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

CevapB

7) Aşağıda karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bunlardan hangileri yanlıştır?
A) Şekerli su karışımından sadece şeker elde edilmek isteniyorsa ayırma hunisi kullanılır.
B) Zeytinyağı-su karışımı damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılır.
C) Alkol ve su karışımını ayırmak için damıtma yapılır.
D) Saman ve toprak karışımını ayırmak için yoğunluk farkı yöntemi kullanılır.

CevapC

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir?
A) Metal kutu
B) Meyve kabukları
C) Kırılmış cam bardak
D) Bozuk cep telefonu

CevapB

9) Bir öğrenci eşit sıcaklıkta ve aynı miktarda çay bulunan iki bardaktan birincisine kesme şeker, diğerine aynı miktarda toz şeker atıyor. Bir dakika bekledikten sonra her bir bardaktaki şekerleri gözlemliyor.

Öğrenci bu deneyi, hangi sorunun yanıtını bulmak için yapmıştır?
A) Sıcaklık, çözünme hızına etki eder mi?
B) Çözünen miktarı, çözünme hızını nasıl değiştirir?
C) Karıştırmak, çözünme hızını nasıl etkiler?
D) Tanecik boyutu çözünme hızını etkiler mi?

CevapD

10) Ahmet ve arkadaşları elementlerin ad ve sembolleri ile ilgili kart oyunu oynuyorlar. Ahmet ve arkadaşları kartlardaki element adını ve sembolünü doğru bir şekilde eşleştirdiğinde hangi element dışarıda kalır?

Cevap: B

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın