7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 61 Cevapları

7.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 61 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 61 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 61 Cevapları

Tekâlifimilliye emirleri

7-8 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için başkomutanlık yasasına göre Tekâlifimilliye Emirleri’ni (Millî Yükümlülükler Buyrukları) yayımlamıştır.

Tekalifi Milliye Emirleri, savaş zamanında halk için çok ağır koşulları olan emirler olmuştur. Mustafa kemal Atatürk, başkumandanlık yaptığı dönemde bu emirleri, düşman ile çarpışan askere yardım etmek  için vermek zorunda kalmıştır.

Tekalif-i Milliye, Türkçede Milli Yükümlülük Emirleri anlamına gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bu emirleri başkomutan olduğu dönemde çıkartmıştır. Toplam 10 tane Milli Yükümlülük Emri bulunmaktadır. bu emirler 7 – 8 Ağustos 1921 tarihlerinde yayınlanmıştır.

Tekalifi milliye emirleri, her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulmasını ister. Bu komisyon, devletten bir yardım göremeyen askerlere halktan yardım götürmek ile görevlidir. Emirler ile birlikte her evden çamaşır, çorap ve çarık hazırlanması istenmiştir. Halkın elindeki giyecek ve yiyecek ürünlere sonradan geri verilmek üzere yaklaşık %40’ına el konulması kararlaştırılmıştır. Ordu ihtiyaç duyarsa ayda bir defaya mahsus olmak üzere halkın ulaşım araçlarına 100 km’ye kadar ücret ödemeden binebilecektir.

Tekalifi milliye emirleri, zaten zor durumda olan halk için gerçekten çok ağır emirler olmuştur. Ancak yalnızca halk değil yurdun dört bir yanında düşman ile çarpışan askerler de çok zor durumdadır. Ve ülkede yaşayan herkes bir anda bu askerlere yardım ederse askerlerin bir şeyleri toparlama şansı olabilirdi. Bu sebep ile dönemin başkumandanı Mustafa Kemal Atatürk, bu ağır emirleri vermek durumunda kalmıştır.

1. Her ilçede “tekâlifi milliye komisyonu” kurulacak ve bu komisyonların çalışmalarıyle elde edilenlerin ordunun çeşitli kısımlarına dağıtımı düzenlenecek.
2. Vatanda her hane, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayarak bu komisyonlara verecek.
3. Tacirlerin ve halkın elindeki birçok giyecek maddesiyle yük hayvanları için gerekli eşyanın %40’ına, bedeli sonradan ödenmek üzere, elkonulacak.
4. Bazı yiyecek ve temizlik maddelerinin %40’ı komisyonlar emrine verilecek.
5. Ordu ihtiyacı için alman ulaştırma araçlarından başka ahalinin elinde kalan ulaştırma araçlarıyle ayda bir defa olmak üzere ücret verilmeden 100 km’ye kadar askeri ulaştırmaya yardım edilecek.
6. Ordunun giyim ve iaşesine yarayan sahipsiz mallara elkonulacak
7. Halkın elinde savaşta kullanılmağa elverişli silâh ve cephanenin üç gün içinde komisyona teslimi istenecek.
8. Akaryakıt ve yağları, vazelin, otomobil, kamyon lastiği, çeşitli yağlar ve yapıştırma malzemesi, telefon makinesi, kablo, pil. çıplak tel ve benzeri malzeme, sülfürik asit stoklarının %40’ının komisyonların emrine verilmesi emredildi;
9. Demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, araba yapanlar ve bunların imalâthaneleriyle işyerlerinin iş hacmi, kasatura, kılıç, mızrak, eyer yapabilecek sanatkârların adlan yazılarak miktar ve nitelikleri tespit edilecek.
10. Halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyle kağnı arabalarının bütün donatım ve hayvanlanyle birlikte binek ve top çeken hayvanlar, katır, deve, eşek miktarlarının %20’sine ordu noksanlarının ikmali için elkonulacak.

Yorum yapın