7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 152 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik Çözüm Sende Sayfa 152 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki oran çiftlerinden hangileri orantı oluşturmaktadır?

a) 3 . 24 = 9 . 8 => 72 = 72
b) 56/140 ≠ 2/7 
c) 36 / 9 = 20 / 5 => 4/1 = 4/1
ç) 6/5 ≠ 2/3

2) Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.

a) 4/a = 24/36 => 4 . 36 = 24a => a = 6
b) x + 7 / 28 = 5/10 => 10x + 70  = 140 => 10x = 70 => x = 7 
c) 0,2/5 = m / 35 => 1/25 = m/35 => 35 = 25m => 3 = 35/25 = 7/5
ç) 3/8 = 12/y+2 => 3y + 6 = 96 => 3y = 90 => y = 30

3) Bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/8 ’dir. Bu sürüde 40 kuzu olduğuna göre sürüde kaç koyun vardır?

Kuzu sayısı = A

Koyun sayısı = B ile gösterilsin.

Bu sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/8 olarak verilmiştir. O halde A’nın B’ye oranı 5/8’dir.

A / B = 5 / 8 olur.

Sürüdeki kuzu sayısı ise 40 olarak verilmiştir. O halde A gördüğümüz yere 40 yazarız.

A / B = 5 / 8

40 / B = 5 / 8

40 x 8 = 5 x B

8 x 8 = B

B = 64 olur.

Bu sürüdeki koyun sayısı 64 olarak bulunur.

Cevap : Bu sürüde 40 kuzu olduğuna göre sürüdeki koyun sayısı 64’tür.

4) Aylin’in boyunun Selma’nın boyuna oranı 25/27 ’dir. Aylin, Selma’dan 12 cm kısa olduğuna göre Selma’nın boyu kaç cm’dir?

25/27 = x – 12 / x 
25x = 27x – 324
2x = 324
x = 162 cm

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın