7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 207 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik Çözüm Sende Sayfa 207 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Çözüm Sende

1) Düzgün çokgenleri diğer çokgenlerden ayıran özellikleri nelerdir?
Bütün kenarları birbirine eşittir.

2) Çokgenlere çevrenizden örnekler veriniz. Bu örneklerden düzgün çokgen olanları belirtiniz.

Düzenli (düzgün ) çokgenler şunlardır:
Eşkenar üçgen
Kare
Düzgün beşgen
Düzgün altıgen
Düzgün yedigen

3) Dikdörtgen düzgün bir çokgen midir? Nedenleriyle açıklayınız.

 Dikdörtgen düzgün bir çokgen değildir. Düzgün çokgenlerin her köşeleri veya kenarları eşit uzunlukta olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir.

4) Bir onikigenin iç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamından kaç derece fazladır?
(12 – 2) x 180 = 1800 içaçı
1800 – 360 = 1440
o fazladır 

5) Yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamını ve dış açılarının ölçüleri toplamını bulunuz?

(7 – 2) x 180 = 900 içaçıları
900 + 360 = 1260

6) Onüçgenin bir köşesinden diğer köşelerine çizilebilen kaç köşegeni vardır?
(n – 3) tane
13 – 3 = 10 tane

7) Düzgün bir dokuzgenin iç açıları toplamını, bir iç açısını ve bir dış açısını bulunuz.
(9 – 2) x 180 = 1260
1260 / 9 = 140
360 / 9 = 40

8) Bir dış açısı 20o olan düzgün çokgenin iç açılarının toplamını bulunuz.
360 / n = 20
n = 18
(18 – 2) x 180 = 16 x 180 = 2880

9) Yandaki şekil; düzgün beşgen, eşkenar üçgen ve kareden oluşmaktadır. Şekilde verilenlere göre m(ABC) = ?
540 / 5 = 108
360 – 258 = 102

10. Yandaki şekilde ABCD ve DEFG karelerinin D noktaları ortaktır. m(CDE) = 65o olduğuna göre m(ADG) = ?
360 – 245 = 115

11) Yanda düzgün bir çokgenin parçası verilmiştir. Buna göre bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
(n – 2) x 180 / n = 108
n = 5

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın