7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 247-251 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 247-251 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik 5. Ünite Değerlendirme Sayfa 247, 248, 249, 250, 251 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Yandaki şekilde [BD, ABC açısının açıortayıdır. m(ABD) = a + 20o ve m(DBC) = 2a + 10o olduğuna göre
m(ABC) = ?

a + 20 = 2a + 10
a = 10

2) m(ABD) = 50o ve m(DBC) = 80o dir. Yanda verilenlere göre ABD  ve DBC’nın açıortayları arasında
kalan açı kaç derecedir?

40 + 25 = 65

3) Yandaki krokide Papatya Sokak ve Gül Sokak birbirine paraleldir.
Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) 1 numaralı açı ile 5 numaralı açı yöndeş açılardır.
b) 2 numaralı açı ile 4 numaralı açı ters açılardır.
c) İç ters açıya 4 numaralı açı ile 6 numaralı açı örnektir.
ç) 2 numaralı açı ile 8 numaralı açı dış ters açıya örnektir.
d) 5 ve 7 numaralı açılar ters açılardır. Bu nedenle bu açılar  açılardır.

4) Yandaki şekilde d // k ve m // n olduğuna göre a + b kaç derecedir?
A) 90 B) 100 C) 110 D) 120

3b + 30 = 120
3b = 90
b = 30

120 + a – 20 = 180
a = 80

80 + 30 = 110

5) [NO //  8LM ve m(KLM) = 65o , m(LKN) = 70o olduğuna göre m(KNO) = ?

m(KNO) = 65 + 70 = 135

6) Sekiz kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir?

(n – 2) . 180 = 6 . 180 = 1080

7) İç açı ölçüleri toplamı 1260o olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?

(n – 2) . 180 = 1260

8) Düzgün onikigenin bir iç açısının ölçüsünün, düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsüne oranı nedir?

10 .180 = 1800 / 10 = 180
360 / 5 = 72
180 / 72 = 5/2

9) Yandaki ABCDE beşgeninde verilenlere göre göre x kaçtır?

8x + 180 + 120 = 540
8x = 240
x = 30

10) Yandaki ABCD yamuğunda AB = AD ve m(BAD) = 130o ise m(DBC) = ?

130ise diğer iki açı 25o olduğundan 
m(DBC) = 25
o

11) ABCD paralelkenarında m(EBA) = 25o ve m(CED) = 120o ise m(ACD) = ?

m(ACD) = 55o

12) Yandaki şekilde ABCDEF düzgün altıgen, FELK karedir. Buna göre m(DEL) kaç derecedir?
A) 100 B) 120 C) 150 D) 160

360 – 210 = 150o

13) Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan KLMN eşkenar dörtgeninde PN = 10 cm ise KLMN eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz.

6 . 10 = 60o

14) ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 300 cm2 ve BD = 30 cm ise AC = ?

30 . |AC| = 300
|AC| = 10

15) Yanda birimkareli kâğıt üzerine çizilmiş yamuğun alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

(10 + 4) . 4 / 2 = 80

16) Yandaki ABCD yamuğunun alanı 90 cm2 olduğuna göre yamuğun yüksekliği kaç cm’dir?

(14 + 6) . h / 2 = 90
20h = 180
h = 9

17) Yanda yarıçapı 12 cm olan daire şeklinde bir tabak vardır. Tabağın içinde köşegen uzunlukları 5 cm ve 4 cm olan iki adet eş baklava dilimi vardır. Tabağın boş kısmının alanı nedir? ( π = 3 alınız.)

πr2 = π. 122 = π . 144 = 3 . 144 = 432
A = 2 . 5 . 4 / 2  = 20
432 – 20 = 412 
 

18) Kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 32 br2 olan farklı kaç dikdörtgen çizilebilir?

32 –> 1, 2, 4, 8, 16, 32 — 3 farklı

19) Yandaki şekil, her birinin alanı 36 br2 olan 8 eş kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresini bulunuz.

6 . 16 = 96

20) Yanda birimkareli kâğıda çizilmiş boyalı bölgenin alanı kaç br2 dir?

Üçgenin alanı = 4 . 2 / 2 = 4
Yamuğun alanı = (10 + 12) . 4 / 2 = 44
Parelel alanı = 5 . 3 = 15
T. A. = 44 + 15 + 4 = 63

21) Şekilde AB = BC = 8 cm ve AE = DC = 4 cm’dir. m(WA) = m(WB) = m(XC) = 90o olduğuna göre ABCDE çokgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 18 B) 32 C) 48 D) 56

Dikdörtgen alan = 4 . 8 = 32
Yamuk alan = (8 + 4) . 4 / 2 = 24
24 + 32 = 56

22) Her birinin çevre uzunluğu 18 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki 2 eş fayanstan oluşmuş kare şeklindeki bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 36 B) 25 C) 16 D) 9

6 . 6 = 36

23) Yandaki O merkezli çemberde m(KOM) = 100o ise KRM yayının ölçüsü kaç derecedir?

360 – 100 = 260

24) Yandaki O merkezli çemberde KN ve LM ölçüleri eşit olan yaylardır. m(KN) = 85o ve m(LOM) = 4x – 5o ise x kaç derecedir?

4x – 5 = 85
4x = 90
x = 22,5

25) Bisikletlerde tekerleğin çapı “inç” biriminden ifade edilir. 26 jant bisiklette tekerleğin çapı 26 inçtir.
Can’ın yeni aldığı 26 jantlı bisikletin tekerleğinin çevresi kaç cm’dir? (1inç = 2,54 cm, π = 3 alınız.)

r = 13 inç
r = 13 . 2,54 = 33,02

Ç = 2πr = 2. 3 . 33,02 = 198,12 cm

26) 2,5 dam uzunluğundaki bir tel ile yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulabilir? ( π’yi 3 alınız.)
A) 21 B) 20 C) 19 D) 18

1 dam = 1000 cm
2,5 dam = 2500 cm
2500 / 120 = 20,5

Ç = 2πr = 2. 3 . 20 = 120
En çok 20
 

27) A noktasındaki çember ok yönünde hareket ettirildiğinde
a) 1 tam tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir? // 2πr = 3 . 2 . 3 = 18 (DE arası
b) 2 tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir? ( π = 3 alınız.) // 36 H noktasına gelir

28) Yandaki şekil, yarıçapı 6 cm ve 2 cm olan yarım çemberlerden oluşmuştur. Verilen şeklin çevresi kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)

Ç1 = 2πr = 2 . 3 . 6 = 36
Ç
2 = 2πr = 2 . 3 . 2 = 12
36 + 12 = 48

29) Yandaki şekilde yarıçapı 2 cm olan tekerlek M noktasından harekete başlayıp 160O lik yay üzerinde döndürülerek K noktasına getiriliyor. Bu tekerlek K noktasına gelene kadar kaç tam tur atar?

Çteker = 2πr = 4π
|KM| = 2πr . 160 / 360 = 2 . 3 . 27 . 16 / 36 = 72π
72π / 4π = 18 tur atar
  

30) Yandaki şekil, yarıçapı 9 cm olan bir dairedir. Bu dairenin alanını bulunuz. ( π ’yi 3 alınız.)

A = πr2 = 3 . 92 = 243

31) Yanda verilen O merkezli daire diliminin yarıçap uzunluğu 8 cm’dir. m(AOB) = 72o olduğuna göre daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? ( π’yi 3 alınız.)
A) 30 B) 60 C) 90 D) 120

32) Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki ahırın köşesine 4 m’lik iple bağlanan koyunun otlayacağı alanın en fazla kaç m2 olabileceğini hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

πr2 – πr2 / 4 = 16π – 4π = 12π = 12 . 3 = 36 m2

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın