7. Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 88 Cevapları

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 88 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 88 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 88 Cevapları

Günlük hayatta yorulduğunuzda enerjim tükendi ifadesini kullanırsınız

Günlük hayatta yorulduğunuzda enerjim tükendi ifadesini kullanırsınız sizce enerji gerçekten tükenir mi bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hayır tükenmez sadece azalır, bazen de yapmamız gereken işi yapabilecek kuvveti uygulamamız için gerekli enerji miktarını yakalayamama durumu ortaya çıkar. Yani enerji tükenmez tükenmesi için ölü olmak hiç hareket etmemek gerekir.

Günlük hayatta enerjimizin bittiğini ifade etsek de aslında biten enerjimiz değil sadece iş yapma isteğimizdir. Çünkü vücudumuz enerjisini kaybetmiş olamaz. Vücudumuz normal yaşamsal işlevlerini yerine getirecek enerjisini üreterek devam etmektedir.

Günlük yaşantımızda hareketlerimizi kas sistemi ile yapmaktayız. Kas sistemimizin hareket edebilmesi için gerekli enerjinin yani vitaminlerin, karbonhidratların ve diğer besinlerin alınması gereklidir. Bu besinlerin alınması sırasında yetersizlik yaşanması durumunda enerji azalması yaşanmaktadır. Bu kas sisteminin hareketlerini yavaşlatabilmektedir.

Gerçek enerjinin tükenmesi demek vücudun bütün işlevini bitirmesi demektir. Yani vefat etmiş bir vücut anlamına gelmektedir. Bu nedenden dolayı enerjimiz tükendi dediğimiz zamanlarda bile vücudumuzda bir enerji bulunmaktadır. Sadece hareket veya iş yapacak enerjimizin en alt seviyede olduğu anlamına gelmektedir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 91 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 91 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Etkinliğin Yapılışı
• Masanın üzerine karton rulolarla eşit yükseklikte 2 adet kule oluşturunuz.
• Gerdiğiniz paket lastiği ile kâğıt parçalarını eşit uzaklıktan fırlatarak kuleleri yıkmaya çalışınız.
• Kuleyi ilk yıkan grup yarışmanın galibi olacaktır.
• Grupların kullandığı lastikler eşit özellikte olmalıdır.
• Yarışma sırasında paket lastiğinin germe miktarını ve kâğıdın büyüklüğünü değiştirerek kâğıdın hareketini gözlemleyiniz.
Not: Sınıf mevcudunuza göre bireysel ya da gruplar hâlinde yarışabilirsiniz. Etkinlikte karton ya da plastik bardak da kullanabilirsiniz.

Kâğıt parçalarını fırlatmak için paket lastiğinin hangi özelliğinden yararlandınız?

Cevap: Paket lastikleri kauçuktan üretilir. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan bir malzeme olan kauçuğun elastik, suya ve ısıya karşı yalıtım sağlayan, yumuşak ve uzun ömürlü bir malzeme olması nedeniyle günümüzde de çok geniş bir kullanım alanı var. Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca da tekrar eski hâline gelen her madde esneklik potansiyel enerjisi depolayabilir. Paket lastiği de kendisinde biriken esneklik potansiyel enerji sayesinde fırlatmada kullanılmıştır.

Kâğıt parçalarını paket lastiği ile hangi durumlarda daha hızlı fırlattınız?

Cevap: Paket lastiğinin germe miktarını en yükseğe çıkardığımız zaman daha hızlı fırlattık.

Paket lastiğinin germe miktarını ve kâğıdın büyüklüğünü değiştirdiğinizde fırlattığınız kâğıdın ve karton ruloların hareketinde gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir?

Cevap: Germe miktarı arttıkça açığa çıkan enerji fazla olduğundan kağıt daha hızlı fırlatıldı. Ancak karton rulonun büyüklüğüne göre de devirme hızımız değişti. Kağıt büyüdükçe devirme hızı arttı küçüldükçe kartonların devrilmesi azaldı.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 92 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 92 Neler Öğrendik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1- Aşağıdaki düzenekleri inceleyiniz. (Kutular, küreler ve zeminler özdeştir.)

A) Özdeş küreler serbest bırakıldığında hangi düzenekteki kutu daha fazla sürüklenir?

Cevap: 2. Düzenek

B) Hangi düzenekteki küre zeminde ilerlerken daha fazla kinetik enerjiye sahip olur?

Cevap: 2. Düzenek

C) Kutuların sahip olduğu kinetik enerjiyi etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Kutuların sahip olduğu kinetik enerjiyi etkileyen faktörler, kutunun kütlesi ve süratidir.

D) 2. düzenekteki yüksekliği değiştirmeden kürenin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisini artırmak için yeni bir düzenek tasarlayınız. Düzeneğinizi aşağıdaki boşluğa çiziniz.

Cevap: Öğrenci yorumları değerlendirilecektir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 93 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 93 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Görseli inceleyerek görseldeki cisimlerin hangi enerji türüne sahip olduğunu tartışınız.

Cevap: Lunaparktaki Salıncaklarda merkezkaç kuvvetinden yararlanılır. Ortadaki motor gövdeyi döndürür ve çelik halatların ucunda bulunan koltuklar hızla dönmeye başlar. Oluşan merkezkaç kuvveti salıncakların arasındaki boşluğun aynı kalmasını ve dairesel dönüş sırasında halatların yana doğru açılmasını sağlar. Motor durduktan bir süre sonra, sürtünme kuvveti sayesinde sistem de durur.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 96 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 96 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Ellerinizi birbirine hızlı bir şekilde görseldeki gibi sürtünüz. Ellerinizdeki sıcaklık artışının nedeni ne olabilir?

Cevap: Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısı alışverişi gerçekleşir ve elimiz ısınır. Sebebi budur.

Kuvvet uygulanan top belli bir süre ilerledikten sonra yavaşlar ve durur. Aşağıdaki görsellerde eşit kuvvetle itilen özdeş toplardan hangi zemindekinin daha süratli ilerleyeceğini düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.Cevap:Cisimlerin hareket ettiği yüzeylerle arasında etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı harekete karşı, zıt yönde bir tepki oluşur. Temas eden yüzeylerin arasında hareketi zorlaştıracak veya engelleyecek biçimde ortaya çıkan bu etkiye sürtünme kuvveti denir. O yüzden ikinci resimdeki topun zemini engebeli olduğu yani düz olmadığı için daha yavaş ilerleyecektir

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 101 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 101 Neler Öğrendik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Neler Öğrendik

1- Uzun atlama yapan bir sporcunun bulunduğu konumlar görselde numaralandırılmıştır.

Sporcunun bulunduğu konuma göre sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji durumlarını yorumlayınız.

1. konum: Yükseklik arttıkça sporcunun sahip olduğu potansiyel enerjinin arttığı, kinetik enerjinin ise azaldığı şeklindeki öğrenci yorumları kabul edilecek.

2- Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkilerini açıklayınız?

Cevap: Temas hâlinde olan tüm hareketli cisimlerin kinetik enerjisi, sürtünme kuvvetinin etkisiyle ısı, ses ve diğer enerji türlerine dönüşür.

Yorum yapın