7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Bilimin Öncüleri Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 Bilimin Öncüleri Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Günümüz medeniyetinin oluşmasına katkısı olan Türk-İslam bilim insanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.

Matematik alanında

Harezmî, Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur.

Nasiruddin-i Tusi, “Kesenler Teoremi” adlı eseriyle Trigono­metrik çalışmalara yer vermiştir. Kenar açı bağıntısını bulmuştur.

Ömer Hayyam, cebir konusunda üçüncü derece denklemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur. Celali takvim adıyla bilinen tak­vimi hazırlamıştır.

Cahit Arf: (1910-1997),Kendi adıyla bilinen matematik kuramları ile dünya çapında tanınır.

Arf değişmezi, Arf halkaları ve Arf kapanışları gibi kendi adıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı

Tıp alanında

İbn-i Sina, tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da ça­lışmalar yapmıştır. “Kanun” adlı eserinde hekimlik, ilaçlar, cerrahi yöntemler hakkında bilgi verir Onun bu eseri Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmakta­dır.

Fizik alanında

Farabi, İbn-i Sina ve İbn’ül Heysem gibi bi­lim adamlarının çalışmaları görülür.

Farabi, “Boşluk Üzerine” adlı yazmış olduğu eserinde doğa­da boşluğu kabul etmez. Aristo fiziğinin yetersiz olduğunu orta­ya koymuştur.

İslam devletlerindeki bilimsel gelişmeler, Selçuklular zamanında devam etmiştir. Türk-

İslam devletlerinde bilgin, filozof ve sanatkârlar yetişmiştir. Bu dönemde Bağdat’ta kurulan Ni­zamiye Medreseleri, bilim ve kültür hayatının canlanmasında etkili olmuştur.

Astronomi alanında

Uluğ Bey, Semerkant’ta med­rese ve gözlemevi, bilimsel ça­lışmaların gelişmesinde etkili ol­muştur. Bu medrese ve gözlem­evinde Ali Kuşçu ve Kadızâde-i Rumi gibi devrin önemli bilim adamları çalışma­lar yapmıştır. “Uluğ Bey Zici” adlı eseri astronomi konusunda önemli bilgiler vermektedir.

Biruni,

973’te Harezm’de doğan Birûnî, Harezm sarayında astronomi ve matematik öğrendi. Sultan Memun bin el-Memun’un sarayında İbni Sina, gibi bilginlerle birlikte çalıştı.Gazneli sarayında büyük saygı gördü..

“Mesud’un Kanunu” adlı eserinde önemli astronomik bil­giler vermiştir.

Biruni 1973 yılında doğumunun 1000.yıl dönümü nedeniyle UNESCO öncülüğünde bütün dünyada anılmıştır.

Ali Kuşcu; Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Semerkant’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu.Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında II. Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu.

Takiyyüddin

Şam da dünyaya gelen Takiyyüddin ilk çalışmalarına Galata Kulesinde  III.Murat’ın himayesinde başladı.Padişahın izniyle Tophane üzerinde Frenk Sarayı diye bilinen  boş alan gözlemevi için ayrıldı.İstanbul Rasathanesi 1575-1580 yılları arasında faaliyet göstermiştir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Yukarıdaki bilim adamlarından en çok hangisinin hayatı sizi etkiledi? Hangisini örnek almak isterdiniz? Niçin?

Cevap: En çok Farabi’nin hayatı beni etkiledi. Pek çok alanda çalışmalar yapmıştır.  Ben de onun gibi matematik ve fizik alanında çalışmalar yapmak isterim.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Aşağıda verilen bilim insanlarını ve çalışma alanlarını örnekteki gibi işaretleyiniz. (Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

Harezmi – Astronomi

Ali Kuşçu – Astronomi

Kâtip Çelebi – Coğrafya – Felsefe

İbn Sina – Astronomi – Matematik – Tıp – Felsefe

Hazini

Cezeri – Matematik​​​​​​​ – Mühendislik

Farabi – Matematik​​​​​​​

Piri Reis – Coğrafya – Tarih

İbn Haldun – Tarih​​​​​​​

Bilim insanlarından bazılarının birden çok alanda çalışma yapmasını yorumlayınız.

Cevap: Türk-İslam bilim insanlarının yaşadıkları dönemde birden çok alanda çalışma yapması o dönemde pozitif bilimler alanında yapılan çalışmaların az olmasından dolayıdır.

Günümüzde bir bilim insanının belirli bir bilim dalında uzmanlaşmasına “ihtisaslaşma” denir. İleride hangi alan veya alanlarda ihtisaslaşmak istersiniz? Nedenini açıklayınız.

Cevap: İhtisaslaşma herhangi bir konuda uzmanlaşma anlamına gelir. Ben ise tıp alanında uzmanlaşarak iyi bir doktor olmak istiyorum. İnsanların acılarını dindirmek ve hastalıklarına şifa bulmak istiyorum.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın