7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sayfa 142, 143, 144, 145, 146, 147 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Teknolojik buluşların ortaya çıkmasında insanların ihtiyaçlarının rolleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik buluşmalar günlük ihtiyaçların karşılanması için geliştirilmektedir. İnsanların günlük hayatlarında zaruri, keyfi ve temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze birçok teknik araç insanların ihtiyaçları için bulunmuştur.

Geçmişte özellikle ulaşım ihtiyacının insanların sorunları arasında yer alması tekerleğin icadı ve at arabasının bulunmasıyla şekillenmiştir. İletişim ihtiyacı da elektriğin keşfedilmesiyle birlikte yapılan çalışmalar bakımından hızlanmıştır. Böylece telefon ortaya çıkmıştır. Eğitim  ihtiyacının olması ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi için de yazı ve yazı araçları bulunmuştur. İhtiyaçlar ne kadar artarsa teknoloji de o kadar fazla ilerler ve gelişir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?

Cevap: Avrupa’nın karanlık çağı olarak bilinen Orta Çağ, bilimsel bilgilere karşı çıkılan bir çağ olarak yaşanmıştır. Bu nedenle bilimsel çalışmalara ve araştırmalara izin verilmemiştir.

Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesinde etkisi olmuştur. Kilisenin bağnaz tutumunun önüne geçilerek bilime ve akla önem verilmiştir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

Gelecekte kullanılabilecek enerji kaynakları neler olabilir? Araştırarak sınıfta Sizde paylaşınız.

CevapFüzyon Enerjisi; Füzyon enerji bazıları için sadece haylden ibaretti. Ama bilim adamları füzyon enerji alanında az da olsa bir ilerleme kaydetmeyi başardı. ITER (Uluslararası Termonükleer Reaktör) şuanda Fransa’da inşaa edilmektedir. Bu reaktör günümüzdeki en karmaşık bilimsel ve mühendislik projelerinden birisidir. Füzyon enerjisi geleceğin enerji kaynakları arasında en önemlilerinden birisi olacak ve gerçeğe dönüşecek.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Günümüzde nano malzemeler ile üretilmiş çok sayıda ürün kullanılmaktadır. Kullandığınız veya çevrenizde kullanılan nanoteknoloji ürünleri ile ilgili bir araştırma yapıp isimlerini aşağıya yazınız.

Cevap: Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve “küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamını taşır. Şu an kullandığımız cep telefonları ve bilgisayardaki pek çok parça nanoteknoloji ürünlerine örnek gösterilebilir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Gelecekte teknolojik anlamda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bilim insanı olduğunuzu hayal ediniz. Yapabileceğiniz çalışmaları ve hangi amaçla yapacağınızı açıklayarak yazınız.

Cevap: Gelecekte teknolojik anlamda pek çok çalışma yapılabilir. Gelecekte en büyük sorunlardan biri olacak olan kullanılabilir su kaynakları da, bu teknoloji ile kendisini yenileyebilecektir. Belki de yakın bir tarihte insan vücudunda çalışabilecek biyolojik ve farmokolojik bilgisayarlar bu şekilde üretilebilir. Nanoteknoloji için, çağımızın anahtar teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın