7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Demokrasi Serüveni Cevapları - derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Demokrasi Serüveni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 196, 197, 198, 199, 200, 201 Demokrasi Serüveni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 196 Cevapları

Tarih boyunca devletlerin farklı yönetim şekillerine sahip olmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap: Çünkü tarihin başlangıcından beri insanların ve toplumların yaşantısı farklıdır. Üretim güçlerinin sahiplerinin değişmesi sonucu yönetim şekilleri de değişmektedir. Bazen bu güçler tek kişide toplanmakta (kral-padişah) bazen de demokrasi yoluyla halk da toplanmaktadır.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 197 Cevapları

Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz? Yazınız.

Cevap:  Halkın egemenliği anlamına gelir. bilindiği gibi halkın seçtiği kişilerin iktidara gelerek halkı yönettiği bir sistemdir ve günümüzde çoğu ülkenin yönetim biçimidir. Diğerlerinde ise tek bir kişinin egemenliğine dayalı bir sistem mevcuttur. 

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 198 Cevapları

Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılırken oyların sayılma işlemi açık yapılır. Bunun sebebi neler olabilir?

Cevap:Oy kullanımın gizli oy şeklinde yapılması seçmen iradesinin baskı altında olmadığını gösterir. Oyların açık bir şekilde sayılması da sayarken dürüst ve adil olunduğunu gösterir.

Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey midir? Tartışınız.

Cevap:Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey değildir. Her insana aynı davranmak ile hak ettiği gibi davranmak aynı şey olamaz. Mesela insanların imkanları ihmal edildiğinde herkese aynı davranıldığında kimseyi öne çıkarmış olmazsınız. Adalet ise insanların hak ettiklerini almaları ve bulmaları anlamına gelir. Çalışana çalıştığı verilir. Böylece eşitlik ve adalet sağlanır.

Seçimlerde görev alan bir kişiyle seçimlerde oy verme işlemlerinin nasıl gerçekleştiği hakkında röportaj yapınız. Yaptığınız röportajı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Merhaba ilk sorum şu olacak. Halk nerelerde oy kullanacak?
 • Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yerlerde oy kullanacaktır.
 • Halk nasıl oy kullanacak?
 • Onlara verilecek oy pusulalarına mühür basıp zarfa koyacaklar sonra da sandığa atacaklar. Daha sonra yapılacak sayımla kazanan belli olacak. 
 • Kimler oy kullanabilir?
 • Yaşı 18 ve üstü olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. 

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 199 Cevapları

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.

Türk Devletlerinin diğer bir ortak özelliği ise “meşveret veya istişare” gibi kavramlar olarak kullanılan akıl toplamak, bir bilene danışmak gibi doğruyu bulmak için uygulanan yollardır. Tüm bu açıklamalara istinaden eski Türk Devletleri’ndeki bu uygulamalar günümüz demokrasisinde eşitlik ve adalet mekanizmalarının işleyişine denk düşmektedir.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 200 Cevapları

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.

Türk Devletlerinin diğer bir ortak özelliği ise “meşveret veya istişare” gibi kavramlar olarak kullanılan akıl toplamak, bir bilene danışmak gibi doğruyu bulmak için uygulanan yollardır. Tüm bu açıklamalara istinaden eski Türk Devletleri’ndeki bu uygulamalar günümüz demokrasisinde eşitlik ve adalet mekanizmalarının işleyişine denk düşmektedir.

Dünyadaki Demokratik Uygulamalar

 • 1. 1215 Magna Carta ile İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırıldı.
 • 2. İlk partiler İngiltere’de 1679’da Whigs ve Troy idi.
 • 3. 1689’da siyasi partilerin belirlendiği parlamento kurulmuştur

Türk-İslam Dünyasındaki Demokratik Uygulamalar

 • 1. Kurultay adlı bir meclis vardır.
 • 2. Cumhuriyet’ten sonra partiler kurulmuştur.
 • 3. Osmanlıda İlk Mebusan Meclisinin açılması

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 201 Cevapları

Aşağıda açıklaması verilen kavramları örnekteki gibi uygun kutucuğa yazınız.
(Kanun-i Esasi, doğrudan demokrasi, Magna Carta, halk oylaması, kurultay, monarşi)

Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclistir. (Kurultay)
Mecliste karara varılamayan bir konuda halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. (halk oylaması)
Halkın tamamının bir yerde toplanıp oylama yaparak karar vermesidir. ( doğrudan demokrasi )
1215’te İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlandıran belgedir. (Magna Carta)
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır. (Kanun-i Esasi)
Yasama yürütme ve yargı güçlerinin bir kişide olduğu yönetim şeklidir. (monarşi))

Aşağıda örnekleri verilen demokrasi uygulamalarının hangi demokrasi çeşidine uygun olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

Doğrudan Demokrasi – Temsilî Demokrasi – Yarı Demokrasi

Milletvekili genel seçiminin yapılması (Temsilî Demokrasi)
Sınıftaki oylamada el kaldırarak sınıf başkanını seçmek (Doğrudan Demokrasi)
Eski Yunan’daki yönetim sistemi (Doğrudan Demokrasi)
Okul öğrenci temsilcisi seçmek için adaylara sandıkta oy vermek (Temsilî Demokrasi)
Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması (Temsilî Demokrasi)
Okul spor kulübüne sandıkta oy kullanarak başkan seçilmesi (Temsilî Demokrasi)

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın