7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Cumhuriyetimi Seviyorum Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 206, 207, 208, 209 Cumhuriyetimi Seviyorum Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

Cumhuriyet’in bize sağladığı yararlar nelerdir? Söyleyiniz. 

Cevap:  Cumhuriyet, Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir.

Cumhuriyetin Yararları:

Seçme ve seçilme hakkına sahip olduk.
Özgürlük ve eşitlik ortamı oluştu.
Yönetimde söz sahibi olduk.
Çağdaş bir yönetim şekline kavuştuk.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Aşağıdaki farklı uygulamaları demokrasi anlayışına göre değerlendirerek örnekteki gibi işaretleyiniz.

Seçimlerin Eşit, Adil Bir Ortamda, Birden Çok Partiyle Yapılması
Sendika, Dernek ve Parti Kurmanın Yasak Olması
Her Vatandaşın Oyunun Eşit Olması
Kuvvetler Ayrılığının Olması

  • Demokratik: Her Vatandaşın Oyunun Eşit Olması, Kuvvetler Ayrılığının Olması, Seçimlerin Eşit, Adil Bir Ortamda, Birden Çok Partiyle Yapılması, 
  • Demokratik OlmayanSendika, Dernek ve Parti Kurmanın Yasak Olması

Laik devlet anlayışı açısından Cumhurbaşkanımızın mesajlarını değerlendiriniz.

Cevap: Devletin dini olmaz. Devletin içinde yaşayan ne kadar insan ve farklı inancı varsa Cumhurbaşkanı hepsine eşit mesafede durmak zorundadır. Bu iki mesajda da bunu görebilmekteyiz. 

Toplumsal hayatımıza laikliğin uygulanmasına ilişkin örnekler veriniz.

Cevap: Mesela herkesin istediği dine inanması, devletin herkesin inancına saygılı olması. İsteyen kişinin namaz kılabilmesi istemeyenin kıymaması, evlilik, miras gibi konularda şer i hükümlerin değil anayasal hükümlerin geçerli olması.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Yaşlı insanlara hürmet gösterilmesi kültürümüzün temel özelliklerindendir. Çevrenizden bu duruma örnekler veriniz?

Cevap: Bayramlarda yaşlılara ziyaretlerde bulunulup el öpülmesi, yaşlılara otobüslerde oturmaları için yer verilmesi. Yaşlıların alış verilerinde yardımcı olunması, yaşlıların elinin öpülmesi gibi .

Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ülke çapında uygulanabilecek bir proje Sizde teklifi hazırlayarak sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap: Yaşlılar için eğlenme ve dinlenme tesislerinin yapılması. Onlar için evlere servis yapılarak alış verişlerinin halledilmesi projesi yapılabilir. 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Adalet Bakanlığının logosunu inceleyiniz. Bu logoda kitap ve terazi sembollerinin kullanılma sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap:  Yeni logo da kılıç kitabın üzerindedir, kitap yatay ve sadece yukarı pozisyondan okunabiliyor. yani; eğer üst bir mevkii de değilsen, kanunu okumadan cezanın ne olduğunu görmektesin.  ayrıca, ceza unsuru hukukun üzerinde yer almakta. 

Aşağıdaki kutucuklarda verilen bilgilerin devletimizin ve demokrasimizin hangi nitelikleri ile ilgili olduğunu üstlerindeki boş kutulara yazınız.

Ülke genelinde yapılan seçime birden çok siyasi partinin katılmasıdır. (demokrasi)
Afetzede, yardıma muhtaç, yaşlı halk için faaliyetlerde bulunan devlettir. (sosyal devlet)
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı devlettir. (Laik Devlet)
Mecliste oy birliği sağlanıp çözüm üretilemeyen bir meselede ne yapılacağının halka sorulmasıdır. (halk oymlaması-halk iradesinin üstünlüğü)
Oy kullanan kadın-erkek, genç, yaşlı her vatandaşın oyunun eşit sayılmasıdır. (eşitlikçi devlet anlayışı)
Yasamanın çıkardığı kanunlara uymayanları ve yürütmeyi denetleyen kurumdur. (adalet bakanlığı)
Kanun koyucuların da kanunlara uymak zorunda olduğu devlete denir. (anayasal devlet)
Millet adına millet için karar veren, seçimle göreve gelen kişilerdir. (Milletvekili)

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın