7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler İnsanları Nasıl Tanıyoruz Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 228, 229, 230, 231 İnsanları Nasıl Tanıyoruz Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 228 Cevabı

Albert Einstein (Albert Aynştayn)’ın “Ön yargıları yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur.”sözü sizce ne ifade etmektedir?

Cevap: Dünya üzerinde hiç kimse mükemmel özelliklere sahip kusursuz insan değildir. Bu sebeple herkesten kusursuz olmayı beklemektense önce herkes kendini düzeltmeli ve önyargılarından sıyrılmalıdır. Dünya, herkesin birbirini kusurları ve hataları ile kabul ettiği, kimsenin dış görünüşüne veya düşüncelerine karışılmadığı, saygı çerçevesinde yaşamın sürdürüldüğü bir ortam olduğu anda daha yaşanılası bir gezegen durumuna gelmektedir. Çok büyük yanlışlar içerisinde olan insanlara karşı ise, hiçbir şekilde önyargıda bulunmadan doğru düşünceye çekilmeli ve doğrular gözler önüne serilmelidir.

Çevrenizde veya medyada karşılaştığınız kalıp yargılara örnekler veriniz.
Japonlar çalışkandır.

  • Almanla disiplinlidir
  • Araplar pistir
  • Polonyalılar cimridir
  • Fransızlar centilmendir.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 230 Cevabı

Kalıp yargıya maruz kalmış, farklı kültür ve milletten insanlar bu durumdan nasıl etkilenir? Yazınız.

Cevap: Çok zor şartlara maruz kalırlar.Ayrımcılık veya toplu şiddete uğrayabilirler. Bir örnek ile değinecek olursak; Amerika’da sadece renklerinden dolayı 1877 ve 1950 yılları arasında 4.000’den fazla insan linç edilerek öldürülmüştür. Bunun temel nedeni 1865 yılında köleliğin yasaklanmasından sonra 73 yılda siyah Amerikalıların temel hak ve hürriyetlerini aramasıdır. 

Farklı kültürlere sahip insanlara yönelik kalıp yargıların toplumsal ilişkileri nasıl etkileyeceği hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Çok zor şartlara maruz kalırlar.Ayrımcılık veya toplu şiddete uğrayabilirler. Bu da onların topumdan uzaklaşmalarına psikolojik olarak sorunlar yaşamalarına neden olabilir. 

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 231 Cevabı

ANAGRAM BULMACA – Harfleri karışık hâlde verilen kelimeleri aşağıda numarası verilen tanımlarına göre doğru bir şekilde boşluklara yazınız.

FİAOSMBLOİ: İSLAMOFOBİ
ÖRGNAIY: ÖNYARGI
MELİTL: MİLLET
KTÜÜRL: KÜLTÜR
GELMEENEL: GENELLEME
ÖLTMZEİEEŞLR: ÖZELLEŞTİRME
DAŞANVIR: DAVRANIŞ
ACYKIRIILM: AYRIMCILIK

1. İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isim                                  ( İSLAMOFOBİ)
2. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı (ÖNYARGI)
3. Aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus (MİLLET)
4. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü (KÜLTÜR)
5. Kendisini tanımadığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün kişilere yayması ( GENELLEME )
6. Bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı o ülke, grup veya durumdan olan bir kişiye uygulamamız (ÖZELLEŞTİRME)
7. Dıştan gözlemlenebilecek tepkiler (DAVRANIŞ)
8. Eşit davranılmaması, fark gözetilmesi (AYRIMCILIK)

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın