7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar 238, 239 Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
(D) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
(D) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
(Y) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
(D) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
(D) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz.
(iklim değişikliği, ön yargı, ayrımcılık, Tiflis, Avrupa Konseyi, kalıp yargı, Türk Konseyi, İstanbul, küresel ısınma)

1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına KÜRESEL ISINMA denilmektedir.
2. TÜRK KONSEYİ Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt
3. KALIP YARGI insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. AYRIMCILIK bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi İSTANBUL.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Cevap: D

2. Cevap: C

3. Cevap: C

4. Cevap: D

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
“Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.”
Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?

Cevap:Paranın bu denli değerli olduğu bu dünyada, insanlar sunulan nimetleri korumanın ve devamlılığını sağlamanın bir yolunu bulmak zorundadır. Yaşam kaynağı olan faktörler, neslin sürdürülebilirliği açısından gereklidir. Aksi takdirde insanlar, cepleri para dolu, cüzdanları şişkin ancak mideleri boş canlılar olarak kalacaklardır. İnsanlara paranın değerinden çok dünyadaki yaşam kaynaklarının değeri konusunda eğitim verilmeli ve bu yönde yetirilmelidir.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın