7. Sınıf Meb Türkçe Adını Göklere Yazdıran Çocuk Cevapları – derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf Meb Türkçe Adını Göklere Yazdıran Çocuk Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları

• İnsanların başarılı olmalarında etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap: Şu bilinmelidir ki başarı için en önemli şey azimle çalışmaktır. Yılmadan usanmadan çalışmak. Bununla beraber insanların başarılı olmasında birçok etken söz konusudur. Çalışkan olan ve çabalayan insanlar başarılı olmaya daha yakın insanlardır. İş hayatında başarılı olan kişiler ise yönetici olarak aldıkları kararlarda başarıyı elde ederler. Yönetilenler ise çalışkanlıkları, doğrulukları, dürüstlükleri ve planlı hareket etmeleri sayesinde başarılı olurlar.

• Sizce başarı, şansa mı yoksa çabaya mı bağlıdır? Açıklayınız.

Cevap: Bazı kariyer alanları daha çok şansa, bazı alanlar ise daha çok çabaya bağlıdır. Eğer taksi şoförü iseniz, şansın hayatınızdaki yeri daha fazla orandadır. Beyin cerrahı iseniz, şanstan çok kişisel çabanız kariyer başarınızı belirleyecektir. İnsan şansını kendi seçemese de, şansın belirleyici olmadığı bir alanda kariyer yapmayı seçebilir.

• Kuyruklu yıldızlar hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Kuyruklu yıldızlar, “kirli kartopu” ya da “buzlu çamur topu” olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler, buz ve kozmik toz karışımından oluşurlar. En Önemli Kuyruklu Yıldızlar Şunlardır;

1. Swift Tuttle Kuyruklu Yıldızı
2. Halley Kuyruklu Yıldızı
3. Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Yıldız.
4. McNaught Kuyruklu Yıldızı
5. Encke Kuyruklu Yıldızı
6. Hale Bopp.
7. Hyakutake Kuyruklu Yıldızı

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 139 Cevabı

Aşağıda anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını ipuçlarından hareketle bularak sarmal bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

1. Gök. (1-8) GÖK KUBBE

2. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür. (9-16) TELESKOP

3. Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. (17-21) OPTİK

4. Parlatma, parlaklık verme. (22-27) PERDAH

5. Yüz rengi. (28-32) BENİR

6. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. (33-38) AMATÖR

7. Ustalaşmış, uzmanlaşmış. (39-49) PROFESYONEL

8. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. (50-54) BULUŞ

9. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş. (55-65) TELGRAFHANE

10. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. (66-68) FON

11. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet. (69-75) GEZEGEN

2. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 140 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kaoru İkeya kimdir?

Cevap: İlk kuyrukluyıldızı bulan bir gökbilimcidir.

2. Kaoru’nun gök bilimine merakı nasıl başlamıştır?

Cevap: Evinin damı düz olduğundan yıldızları izlemeye uygundu. Merakı bu şekilde başlamıştır.

3. İkeya’nın yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeme nedenleri nelerdir?

Cevap: Emeklerinin boşa gitmeyeceğine duyduğu inancından dolayı vazgeçmemiştir.

4. Kuyruklu yıldızı keşfeden İkeya’nın hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Cevap: İkeya ünlü bir gökbilimci olmuştur, maddi durumu düzelmiştir.

5. Kaoru İkeya gibi sizin de gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı ? Varsa hayalinizi gerçekleştimek için neler yaparsınız?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. İkeya hayallerinden vazgeçmeyerek bize nasıl bir mesaj veriyor?

Cevap: Hedeflerimize ulaşmak için asla yılmadan, sabırla çalışmamız gerektiği mesajını veriyor.

7. İkeya’ya soru sorma fırsatınız olsaydı ona hangi soruları sorardınız? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. Sizce Kaoru, kuyruklu yıldızları keşfettikten sonra neler hissetmiştir?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) ” Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden ‘küçük şey’ diye bir kavram olmadığını düşünüyorum.”Verilen sözdeki ana fikri olumlu – olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce aşağıdaki formda yer alan özelliklere göz gezdiriniz.

b) Konuşmanızı aşağıdaki formda verilen özelliklere göre değerlendiriniz.

Konuşmama uygun ifadelerle başladım. (X)
Beden dilini etkili bir şekilde kullandım. (X)
Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. (Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak gibi ifadeler) (X)
Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullandım. (X)
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. (X)

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 141 Cevabı

a) “Adını Göklere Yazdıran Çocuk” metninden alınan bölümü ve “Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı” adlı haber yazısını okuyunuz.

b) Okuduğunuz metinleri bakış açısı ve verilmek istenen mesajlar yönüyle karşılaştırınız.

Bakış Açısı:

Cevap: Birinci metinde uzay çalışmalarındaki başarılar, ikinci metinde ise bu uzay çalışmalarının yol açtığı zararlar aktarılmaktadır.

Verilmek İstenen Mesaj:

Cevap: Birinci metinde başarıya giden yolun azim ve kararlılık olduğu, ikinci metinde ise başarı elde ederken başka zararlar vermemeye dikkat edilmesi gerektiği mesajları verilmektedir.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 142 Cevabı

Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyerek uygun alanlara yazınız.

hoşuna gitmek sayılmak kavuşmak açtırmak 
yapmak ilgilenmek doğmak kazanamamak

Basit Fiiller

Cevap: kavuşmak, yapmak, doğmak

Türemiş Fiiller

Cevap: sayılmak, açtırmak, ilgilenmek

Birleşik Fiiller

Cevap: hoşuna gitmek, kazanamamak

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Buğra’nın Türkçe dersinden dört haftada çözdüğü testlerin konulara göre dağılımı verilmiştir. Grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

(D) Buğra, birleşik fiillerle ilgili testi en fazla birinci haftada çözmüştür.

(D) Buğra’nın çözdüğü paragraf testi sayısı her hafta birbirinden farklıdır. Buğra, imla ve noktalamayla ilgili en az testi ikinci haftada çözmüştür.

(Y) Buğra, dört haftanın toplamında imla ve noktalama ile ilgili on iki test çözmüştür.

(Y) Buğra’nın birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi, imla ve noktalama testinin iki katından azdır.

(Y) Buğra, paragraf testini en fazla üçüncü haftada çözmüştür.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 143 Cevabı

“Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim. Buluşlarım da tesadüfen değil, çalışmalarımın eseridir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız.

Cevap: Başarılı olmanın birinci şartı çalışmaktır. Hiçbir başarı çalışıp çabalamadan elde edilemez. Okul başarısı da çalışmaktan geçer. Ayrıca çalıştıktan sonra bunların tekrarını yapmak da performansınızı büyük ölçüde artırır. Tekrar, beynin bir konuyu daha iyi pekiştirmesini sağlar ve bu şekilde bilgiler daha kalıcı olur. Bir gün boyunca okulda birçok şey öğretilir. Öğrenilenleri tekrar etmek ise öğrencilere düşer. Bir öğrenci de başarılı olmak için sık sık tekrar yapmalıdır. Bir öğrenci her gün düzenli olarak çalışıp tekrar yapmadığı sürece tam anlamıyla başarıyı elde edemez. Daha ileriye yönelik başarılar da lise sınavlarından ve üniversite sınavlarından yüksek puan alıp iyi okullara yerleşmekle olur. Bu şekilde de daha iyi bir mesleğimiz olabilir. Öncelikle sınavlardan iyi notlar alınmalıdır. Bunların ortalaması hangi liseye gireceğinizi belirlediği için bu sınavlara gereken önemi verip çalışmak gerekir. Bu şekilde hayatı boyunca çok çalışan insanlar iyi mesleklere sahip olurlar.

Gelecek Derse Hazırlık

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla drama hazırlayınız.

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın