7. Sınıf MEB Türkçe Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149 Başarıya Gitmekmi Başarıyı Çekmekmi Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Cevapları

• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız.

Cevap: Hobilerim var. Mesela yüzmek, bağlama çalmak, balık tutmak, psikoloji kitapları okumak gibi . Ama sürekli erteliyorum vakitsizlikten. En kısa zamanda zaman ayırıp yapacağım.

• Başarılı olmak için neler yapmalıyız?

 • Planlı programlı olmalıyız.
 • Çok çalışmalıyız.
 • Araştırma yapmalıyız.

İçindekiler

 • 1. Etkinlik
 • 2. Etkinlik
 • 3. Etkinlik
 • 4. Etkinlik
 • 5. Etkinlik
 • 6. Etkinlik
 • 7. Etkinlik
 • 8. Etkinlik
 • 9. Etkinlik
 • 10. Etkinlik

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146 Cevabı

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

Cevap: 

 1. azim → c
 2. esnek → h
 3. strateji → f
 4. olimpik → b
 5. antrenman → e
 6. icat etmek → g
 7. talep etmek → d
 8. kapısını çalmak → ı
 9. başının etini yemek → ç

a. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle.

b. Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan.

c. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

ç. Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek.

d. İstemek, istekte bulunmak.

e. Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

f. İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.

g. İlk kez yeni bir şey yaratmak.

h. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.

ı. Birine başvurmak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.

Cevap: Önce kapıyı bir kez çalmak, aynı kapıyı kırk kez çalmak, diğer kırk kapıyı birer kez çalmak, her kırk kapıyı kırk kere çalmak, her kırk kapıyı kırk farklı şekilde çalmak, sabret.

2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Hedefe ulaşmak için tüm yapılacakları farklı yöntemlerle denemek.

3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?

Cevap: Kapısı çalınan kişi olmamızı öneriyor.

4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?

Cevap: Önce başarıya gitmek gerekir. Başarıya giden yolda bir çok tecrübe edinilir. Başarıyı çekmek zamanı gelince de bu tecrübelerden yararlanılır.

5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: İnsanlar sürekli gelişim halinde olmalıdırlar. Bunun yolu da sürekli kendini yenileyebilmektir. İnsanların kendilerini geliştirmelerini mümkün kılan ve kişisel gelişime katkısı olan sosyal ve kültürel etkinlikler konferanslar, seminerler, toplantılar, gençlik toplantıları, kitap okuma, film izleme, müzik dinleme gibi faaliyetler olabilir. Böylece insanlar toplumda kendilerini ifade etme yeteneklerine sahip olarak kendilerini geliştirme imkanı bulmuş olurlar.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 147 Cevabı

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz.

Cevap: 

Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. Kısmen

Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet

Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır. Evet

Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. Evet

Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. Evet

Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır. Evet

Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. Hayır

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?

Cevap: Evet.

3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?

Cevap: Evet.

4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?

Cevap: Hayır

5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?

Cevap: Evet

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.

Cevap: Bunu sınıfça yapmalısınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. Yarın

Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. akşam

Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. Geçen gün

Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi

Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. Her akşam iş çıkışı

Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. Yarıyıl tatilinde

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 148 Cevabı

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.

Doğru Yargılar

1. Söz sanatlarında en çok soruyu Yusuf çözmüştür.

2. Birleşik fiillerde Elif, Ecem’den daha az soru çözmüştür.

3. Zarflarda en az soruyu Ecem çözmüştür.

4. Söz sanatlarında en az soruyu Ömer çözmüştür.

Yanlış Yargılar

1. Söz sanatları ile ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.

2. Ömer’in birleşik fiillerle ilgili çözdüğü soru sayısı 20’den fazladır.

3. Ecem zarflar konusunda başarısızdır.

4. Elif’in çözdüğü birleşik fiiller sorusu Yusuf’un çözdüğü sorulardan üç kat fazladır.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.

“Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? İnsanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin? Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yapamayabilirsin ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman; senin okulun, olimpik antrenman alanın.”

Cevap: Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme

10. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 149 Cevabı

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?

Cevap: Geçmişin o güzel anları gülümsetti yüzümü. Baktıkça o geri gelmeyecek muhteşem anların hatıralarına yüzümde ister istemez bir gülümseme oluştu. Sonrasında tek tek dostlarımı aradım. Onlar ne kadar özlediğimi fark ettim.

Gelecek Derse Hazırlık

• Braille (Bıreyıl) Alfabesi hakkında araştırma yapınız.

Cevap: Körlerin okuyup yazabilmesi için kabarık noktaların çeşitli şekillerde birleşmesinden meydana gelen bir alfabedir. Braille (Bray) harfleri, kalın bir kâğıdın üzerine, sivri uçlu kalem şeklinde bir aletle bastırılarak yapılan noktalarla yazılır. Noktalama işinde, muntazam şekilde delinmiş metal bir cetvel kullanılır. Yazı bittikten sonra okunabilmesi için kâğıdın arkası çevrilir, çünkü noktaların çıkıntısı o tarafa doğrudur. Körler, bunları parmaklarının ucu ile takip ederek okurlar. Braille alfabesinin harfleri 1-6 nokta arasında değişir. Sayıların yazılmasında sıra ile alfabenin harfleri kullanılır, A, 1; B, 2; C, 3… yerine geçer. Müzik notalarını yazmak için de bir Braille sistemi vardır.

• Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız.

Cevap: Ulaşımın gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşarlar.*İletişim kurma bozukluğu yaşayabilirler.*Toplum tarafından dışlanırlar.*Yardıma muhtaç durumda oldukları için yardımsız kalabilirler.*Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar yaşarlar.

*Sağlık sorunlarının çözülmesinde aksaklıklar yaşarlar.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın