7. Sınıf MEB Türkçe İstanbul Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 8. Tema Zaman ve Mekan Sayfa 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 İstanbul Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İstanbul Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Cevabı

1. İstanbul’un tarihimizdeki yeri ve önemi nedir?

İstanbul, tarihin en önemli şehirlerinden biridir. Türkiye coğrafyası üzerinde Asya ve Avrupa topraklarını birleştiren bir yerde bulunmaktadır. İstanbul, binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. İstanbul coğrafyasında çeşitli sebeplerle yapılan kazılar sonucunda şehrin tarihinin milattan önceki yıllara kadar gittiği ve yaklaşık dört bin yıllık bir tarihi olduğu ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Roma başkenti olarak tarihin dönüm noktalarına şahit olan İstanbul, Osmanlı Devleti döneminde Fatih sultan Mehmed (II. Mehmet) devrinde fethedilerek İslam toprakları arasına katılmıştır. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olarak nüfus bakımından en kalabalık dünya şehirleri arasında yer almaktadır.İstanbul, eğitimden sağlığa, iletişimden ulaşıma, iş imkanlarından hizmet alanlarına kadar birçok bakımdan sürekli gelişen klasik ve modern mimarinin iç içe olduğu ve en modern şehirlerden biri olarak dünya turizmi açısından da oldukça önemli bir merkez halini almıştır. İstanbul coğrafyası, tarihi ve beşeri imkanları bakımından insanların en çok yaşamayı tercih ettiği şehirler arasında yer almaktadır. İstanbul en çok tarihi ile öne çıkmaktadır. Şehirde binlerce yıllık mimari eserler hala varlığını korumaktadır. İstanbul’un bu özellikleri dünya siyasetinde de önemli bir yere sahiptir. Birçok ülkenin tarihine ve siyasetine yön veren bir şehir olması İstanbul’un en büyük özelliklerinden biridir.

2. Yaşadığınız şehri yeterince tanıdığınızı düşünüyor musunuz?

Cevap: Hayır, yaşadığım şehir hakkında daha fazla araştırma yapmam gerekiyor. 

İçindekiler

 • 1. Etkinlik
 • 2. Etkinlik
 • 3. Etkinlik
 • 4. Etkinlik
 • 5. Etkinlik
 • 6. Etkinlik
 • 7. Etkinlik
 • 8. Etkinlik
 • 9. Etkinlik 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirde şairin yaşamının belli dönemlerini yansıtan mekânlar nerelerdir?

Cevap: İstanbul’daki camiler, evler, yollar, meydanlar, Boğaziçi, Kız Kulesi, Beşiktaş, evlendirme dairesi, askerliğini yaptığı kışla, Küçüksu, Eyüp Sultan, Boğaz, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu, Tünel.

2. Şairin yaşadığı yerleri her görüşünde başından geçen olayları tekrar yaşamasının sebebi ne olabilir?

Cevap: Oralarda yaşadığı hatıralar aklına geldiği için olabilir.

3. Sizin de yaşadığınız şehirle özdeşleşen mekânlar nelerdir? Paylaşınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da yaşayan biri bu şiiri okuduğunda şair ile benzer duyguları hisseder mi? Tartışınız.

Cevap: Hissetmez. O dönem ile bu dönem arasında, mekanlar açısından farklılıklar vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da bu kadar çok cami yoktu. Yollar farklıydı. Semtlerdeki evler farklıydı. Bu nedenle şairle aynı duyguları yaşaması pek mümkün değildir.

6. “Bu şehir çok değişti.” ifadesinde değişen şehir midir, o şehirde yaşayan insanlar mıdır? Tartışınız.

Cevap: İnsanlar değişir. İnsanların duyguları, düşünceleri değişir. Bunlar değiştikçe şehir de değişir. İnsanlar düşüncelerine ve duygularına göre şehirleri değiştirirler. Mesela insanlar zamanın kıymetini anladıkça, bir yere daha çabuk ulaşmak istediklerinde, o yerin yolunu kısaltmak için yolları değiştirirler, köprüler yaparlar. Böylece şehir değişir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 225 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz şiirin çağrıştırdığı kavramları yazınız.

 • Hatıra
 • Özlem
 • Mutluluk
 • Manzara
 • Kültür
 • Yaşam

b) Okuduğunuz şiirin ana duygusunu yazınız.

Cevap: Geçen yaşama duyulan özlem.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dörtlüklerde yer alan söz sanatlarını bularak karşılarına yazınız.

İstanbul
(…)
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır.
Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
“İçi dolu çamaşır.”
(…)
Ziya Osman SABA

Cevap: Konuşturma

Canım İstanbul
(…)
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
(…)
N.Fazıl KISAKÜREK

Cevap: Abartma

İstanbul Müzmin Sevdam
(…)
Böl-çıkar, çarp-topla, hepsi İstanbul
İstanbul bir canan, bense sevdakâr
Her kim bir tuğlasını yerinden sökse
Bütün İstanbul’u üstüme yıkar.
Bahaettin KARAKOÇ

Cevap: Abartma

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 228 Cevabı

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazısını yorumlayınız.

Duvar yazısında İstanbul’da akıp giden zamanı anlatmaktadır.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “İstanbul” şiiri ile daha önce okumuş olduğunuz “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinden birer dörtlük verilmiştir. Dörtlükleri inceleyerek yönergeleri uygulayınız.

İSTANBUL
Göğünde tanıdım ayın on dördünü.
Kırlarında bilirim baharı,
Her şey içimde, her şey,
İstanbul yadigârı.
Ziya Osman SABA

TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM
Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent BÂKİLER

a) Şair “İstanbul” şiirinde kendi yaşamı ile “İstanbul” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre İstanbul, yaşamındaki güzelliklerin, hatıraların mekanıdır.

b) Şair “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinde kendi yaşamı ile “Türkiye” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre Türkiye, yaşamındaki iyi kötü tüm duyguları yansıtmaktadır.

c) Her iki şiirde verilmek istenen ortak mesaj nedir?

Cevap: İnsanların yaşadıkları yerler, onların yaşamını etkiler.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 229 Cevabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyerek uygun tablolara yazınız.

Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan, seni görüyorum yine İstanbul.

Durmuş bir tepende okuduğum mektep.

Adalar’da çamların uykusunu anarım.

Bir eski türküyü kulağıma fısıldar.

Göğünde tanıdım ayın on dördünü.

Eylül ayında okullar açıldı.

Teyzemler hafta sonu bize gelebilir.

Kuşlar, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç etti.

Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatı 1856 yılında bitmiş.

İlimize büyük bir fabrika kuruluyor.

Çamlıca Tepesi ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunar.

Bana bu konuyu bir kere daha anlatıver.

Lütfen hediyemi kabul buyurunuz.

Bu kitabı bir haftada okuyuverdim.

Çamlıca Tepesi’nde annemle birlikte gezindik.

Hepimizi mutlu kıldınız.

Uzun zamandır aramızdan su sızmıyor.

Galata Kulesi’nden Haliç manzarası görülür.

Ortaköy denince aklıma İskele Meydanı geliyor.

Kız Kulesi’ne sandallarla ulaşılır.

Basit FiillerTüremiş FiillerBirleşik Fiiller
görüyorum durmuş anarım tanıdım bitmiş sunar buyurunuz kıldınız sızmıyor geliyor ulaşırfısıldar açıldı kuruluyor gezindik görülürgelebilir göç etti anlatıver okuyuverdim  

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 230 Cevabı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki sosyal medya grubundaki mesajları inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Şair İstanbul’un hangi özelliğinden dolayı “Gemilerde Talim Var” türküsüne atıfta bulunmuş?

Cevap: İstanbul’da deniz vardır. Denizinde de bir çok gemi bulunmaktadır.

b) Siz de yörenizle ilgili bir türkünün sözlerini ve hikâyesini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben İstanbul’da yaşıyorum. Ada Sahillerinde Bekliyorum türküsünün hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. 

O güzel ama sonu hüzünlü biten bir aşk hikayesidir… İstanbul Türküsüdür. Söz ve müziği anonimdir… Geçelim hikayesine…

Kahramanlarımız Suat Bey ve Şadiye Hanım…
Şadiye zengin bir konağın kızı… Suat ise fakir bir genç…
İkili adada karşılaşır, tanışır ve aşık olurlar.
Şadiye’nin babası bu sevdaya karşıdır.
Kış gelir Şadiye ve ailesi adadan ayrılır.
Genç Suat orada kalır ve sahilde Şadiye’yi bekler.
İki sevdalı arasında mektuplaşmalar olur.
İşte fırtınalı bir günde Suat kendini denizin azgın sularına bırakır.
Fırtına nedeniyle gelmeyen mektup bir gün sonra gelir. Şadiye mektupta “Suat, babamı nihayet izdivacımıza ikna ettim, gelip beni ailemden isteyebilirsiniz” yazar. İşte bu hüzünlü aşkın türküsü…

ADA SAHİLLERİNDE BEKLİYORUM

Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Yârim seni seviyor istiyorum
Beni şâd et Şadiye’m başın için

Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her telakkide bir hayalin yar

Adalar’dan Moda’lara geçilir
Yâr elinden zehir olsa içilir
Bu dünyada başa gelen çekilir
Beni şâd et Şadiye’m başın için

Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzre yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni şâd et Şadiye’m başın için.

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 231 Cevabı

Şehrinizde yapılan bir festivale katılmak için gelen bir grup çocuğa şehrinizi tanıtmak üzere görevlendirildiğinizi düşününüz. Bu konuda bir araştırma yaparak şehrinizi tanıtan bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi aşağıdaki taslak plana uygun olarak hazırlayınız.

Cevap: Ben İstanbul’da yaşıyorum ve İstanbul ile ilgili yapmış olduğum kısa araştırmayı sizlerle paylaşma istiyorum. 

Şehrinizin kısa bir tarihi

İstanbul’un kurulduğu tarih, kesin olarak bilinmiyor. Ancak Küçükçekmece yakınlarındaki Yarımburgaz mağaralarında, Alibeyköy, Kâğıthane ve Fikirtepe de yapılan kazılar, kentin tarihinin oldukça eskilere dayandığını gösteriyor. İstanbul’a ilk yerleşenler Traklar ve Fenikliler olmuş. Traklar, Sarayburnu’na, Fenikliler ise Kadıköy’e yerleşmişler. Denizciliğin gelişmesiyle, bir liman kenti olup sürekli gelişen İstanbul, Roma’nın bir sitesi haline gelmiştir. Asıl büyümesi ise İmparator Konstantin zamanında olmuştur, kentin nüfusu 200 bini geçmiştir.

İstanbul’un önemi arttıkça birçok devlet İstanbul’u ele geçirmek için kuşatmıştır. İlk kuşatma M.Ö. 340 yılında Makedonya Kralı Filip tarafından yapılmıştır. İstanbul Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Bu nedenle de Padişah Beyazıt tarafından iki kez kuşatılmış ama alınamamıştır. II. Murat da kuşatmada başarılı olamadı. Fakat II. Mehmet’in kuşatması başarılı oldu ve bu başarısından dolayı “Fatih” ünvanı verildi.

Coğrafi özellikleri

İstanbul, Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlayan köprü görevi gören ildir. Marmara ve Karadeniz sınırları vardır. Bölgenin %74’lük kısmı plato ve ovalardan oluşmakta. Bölge Karadeniz iklimi ile Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yaz ayları sıcak ve nemli geçerken kışları soğuk ve yağışlı geçer. Yüksek dağlar ve engeli arazi yapısına sahiptir. Bölgenin %74’ü plato ve yayla, %16’sı dağlardan, %10’a yakını ovalardan oluşur. Engebeli arazi ve dağlık araziden dolayı büyük ovalar yoktur. Bitki örtüsü Akdeniz ikliminin bitki örtüsünü anımsatır. Maki bitki örtüsü dikenli çalılardan oluşmakta. Boğaza dökülen en önemli akarsuları Küçüksu ve Göksu dereleridir. İlçelerde üç ayrı göl vardır üçü Avrupa yakasında bulunur. Terkos tatlı su gölü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri tuzludur.

Nüfus ve ekonomisi

Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul’un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011’de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012’de 13 milyon 854 bin 740, 2013’te 14 milyon 160 bin 467, 2014’de 14 milyon 377 bin 18, 2015’te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi …

Tarihî ve turistik mekânları

Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Kulesi, Sultan Ahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi sarayı, Kız Kulesi, Sirkeci Garı, Bebek Sahili, Adalar….

Kültürel özellikleri

İstanbul’un kültürel özellikleri saymakla bitmez. Camiler, saraylar, müzeler, adalar, plajlar, çarşılar, lokantalar, tavernalar gibi daha bir sürü kültürel açıdan özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden bazılarına değinecek olursak; İstanbul’un geleneksel Türk lokantaları çok fazladır. Ancak bu lokantalar haricinde Uzak Doğu ve Avrupa mutfağına da çok sık rastlanılmaktadır. 1876 senesinde açılan Çiçek Pasajı içerisinde oldukça fazla tarihi bar, meyhane ve lokanta bulunmaktadır. Bunun dışında balık lokantaları da İstanbul’un vazgeçilmezleri arasındadır.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve kültürel açıdan çok önemli olan iki çarşı vardır. Bunlar Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısıdır. Ayrıca İstanbul’da Topkapı Sarayı, Yedikule Sarayı,İstanbul Boğazı, Rumeli Hisarı, Gülhane Parkı, Haliç, İstanbul Surları, Dolmabahçe Sarayı gibi pek çok tarihi kültürel özellik bulunmaktadır. Türk hamamları da İstanbul’un vazgeçilmezlerindendir. Bunların haricinde İstanbul’da bulunan tarihi binalar da bu kültürün birer parçasıdır.

Şehrinizde yetişen önemli şahsiyetler

Emre Kongar, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Halil İnalcık, Ömer Lütfi Akadlı…

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın