7. Sınıf MEB Türkçe Artık Antartika’da Buz Dağlarının Arkasındayız Metni Cevapları - derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Türkçe Artık Antartika’da Buz Dağlarının Arkasındayız Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 214, 215, 216, 217 Artık Antartika’da Buz Dağlarının Arkasındayız Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Artık Antartika’da Buz Dağlarının Arkasındayız Metni Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

1. Antarktika kıtası hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Antarktika kıtası insan yaşamına elverişli değildir. Bu yüzden bu kıtada herhangi bir ülke bulunmamaktadır. Üzerinde ülke bulunmayan tek kıta Antarktika’dır.

2. Seyahate çıkmadan önce ne tür hazırlıklar yapılır? Tartışınız.

Cevap: Sağlık çantası hazırlanmalı. Değerli eşyalarınızı el çantanıza alın. Gerekli dökümanları evden çıkmadan kontrol edin. Valizde olması gerekenleri mutlaka kontrol edin. 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Antarktika neden özel bir kıtadır?

Cevap: Antarktika ile ilgili bilgiler pek yaygın olmadığı için özel bir kıtadır.

2. Antarktika’ya seyahat öncesinde bilinmesi gerekenler nelerdir?

Cevap: Bulutları okuyarak hava tahmininde bulunmak.

3. Bir blog yazarı olduğunuzu varsayarsak gezilerinizi anlattığınız blogunuza hangi ismi verirdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Sizce gezilerin amacı neler olabilir? (Bilgi edinme, eğlence, iş, sağlık, inanç …)

Cevap: Geziler başka başka amaçlarla yapılabilir. Bir yer hakkında bilgi edinmek, eğlenmek, bir işi takip etmek ya da tamamlamak, sağlık sorunlarını gidermek, dini yükümlülükleri yerine getirmek, akraba ya da dostları ziyaret etmek, kitap yazmak, dil öğrenmek vs. gibi amaçlar için geziler yapılabilir.

5. “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” atasözünü metin ile ilişkilendirerek yorumlayınız.

Cevap: Dinlediğimiz metinde, Antarktika ile ilgili bilgilerin yaygın olmadığından bahsedilmektedir. Yazar eğer oraya gitmeseydi, orada öğrendiği bilgileri okuyarak öğrenemeyecekti. Bu nedenle çok okuyan değil, çok gezen bilir diyebiliriz.

6. Geçmişten günümüze ünlü seyyahların, seyahatnamelerin “bilgi, kültür, tarih” mirasını aktarmada ne gibi katkıları olmuştur? Değerlendiriniz.

Cevap: Seyyahlar, yazdıkları seyahatnameler ile gezip gördükleri yerler hakkında bilgi edinmişler ve kitapları ile bunları, oraları gezemeyenlere aktarmışlardır. Bu kitaplar günümüze kadar da gelmektedir. Günümüzde yazılan kitaplar da gelecekteki nesillere aktarılacaktır. Böylece insanlık, bu kitaplar sayesinde, zamana göre söz konusu yerlerin kültürleri, tarihleri, yaşayış biçimleri, özellikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metne yeni bir başlık bulunuz.

Başlık

Cevap: Antarktika Gezisi

Konu

Cevap: Antarktika kıtasına yapılan bir gezideki izlenimler ve yaşananalar.

Ana Fikir

Cevap: Daha önce gidilmeyen yerlere yapılan geziler esnasında insan hiç yaşamadığı duygular yaşayabilir.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin bazılarında çekimli fiiller bulunmaktadır. Çekimli fiillerin altını örnekteki gibi çiziniz.

Geminin etrafı buz dağlarıyla çevriliydi.

Bulutlar rüzgârın artacağına işaretmiş.

Hava güzelse güvertede oturabiliriz.

Gemi sis içinde yavaş yavaş ilerledi.

Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır.

Antarktika’da görüntüler her an değişir.

Buzulları ilk gördüğünde pek heyecanlanmış.

Gökyüzünde tek bir bulut yoktu.

Bugün uçsuz bucaksız denize açılalı dört gün oldu.

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin kiplerini bulunuz. Bulduğunuz kipleri karşılarına yazınız.

Yolcuların çoğu kamaralarına çekilmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman

Geminin güvertesinde fotoğraf çekelim. ⇒ İstek Kipi

Nehirler denizlerle birleşir. ⇒ Geniş Zaman

Bana küresel ısınmanın sebeplerini anlat. ⇒ Emir Kipi

Denizdeki buz dağlarına gemiden baktık. ⇒ Görülen Geçmiş Zaman

Antarktika’da çok büyük buz dağları bulunur. ⇒ Geniş Zaman

Buzulların erimemesi için küresel ısınmaya engel olmalıyız. ⇒ Gereklilik Kipi

Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. ⇒ Şimdiki Zaman

Stratus bulutları değişken havalarda belirir. ⇒ Geniş Zaman

Bilim insanları çevre kirliliğine bir çözüm bulsa. ⇒ Dilek – Şart Kipi

Ufukta görülmemiş bir güzellik belirmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman

Gemi düdük çala çala ilerliyor. ⇒ Şimdiki Zaman

7. ETKİNLİK

Aşağıda, dinlediğiniz metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki “düşünceyi geliştirme yollarını” sebepleriyle birlikte yazınız.

• Buralara geleli beri geceleri uyku tutmuyor. Böyle zamanlarda ana karnındaki bebek gibi dizlerimi bükerek kamaradaki pencerenin pervaz boşluğuna oturuyorum.

Cevap: Benzetme. Yazar, oturuşunu anne karnındaki bebeğe benzetmiştir.

• Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır. Yükseklerde bulunur. Bu bulutlar rüzgârın artacağına işarettir.

Cevap: Tanımlama. Yazar Sirus bulutunun ne olduğunu açıklamıştır.

• Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. Buzulları ilk gördüğümüzde pek heyecanlanmıştık. O ayazda saatlerce fotoğraf çekmiştik. Şimdilerde o heyecan yatıştı, yani buz dağlarının arasında yolculuk yapmaya alıştık.

Cevap: Karşılaştırma. Yazar buzulları ilk görüşü ile son görüşü arasındaki duyguları arasındaki farkı ortaya koymuştur.

8. ETKİNLİK 

“Küresel ısınma” hakkında hazırladığınız sunumu sınıfta paylaşınız.

Cevap: Giderek etkisi artan ve birçok ülkenin ciddi tedbirler aldığı küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, son zamanların popüler konusu küresel ısınma hakkında merak edilen detaylar

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

Küresel ısınmayı en açık şekilde;  “Başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.” tanımlamak mümkündür.Günümüzde bilim insanları küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Küresel İklim Değişikliği (KİD) insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırmaktadır.

KÜRESEL ISINMA NEDEN OLUR?

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki “sera gazlarının” artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI NELER?

Küresel ısınmanın hali hazırda birçok etkisini yaşayarak görüyoruz. İşte, küresel ısınmanın sonuçları; Buzulların erimesi, yağmur miktarındaki sağanak şeklinde yağışlarda artış, denizlerin su düzeyinde yükselme, fırtına ve sel hasarlarının artması, tundraların erimesi, buharlaşma miktarında artış ve kuraklık.

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 217 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Gezip gördüğünüz yerleri anlatan bir yazı yazınız.

Cevap: Bu yazımızda gezip gördüğümüz bir yeri gezi yazısına uygun bir şekilde tanıtım yazısı yazacağız. Sizlere Bursa Narlıdere Köyünün gezilip yapılan incelemeleri sonucunda gezi yazısı şeklinde tanıtacağız.Ailece hafta sonu pikniği için Narlıdere Köyüne gittik. Köye ilk girişte dikkatimi çeken köyün girişindeki büyük dere ve çevresinde kurulu olan nar bahçeleri oldu. Herhalde bu güzel köyde adını bu nar bahçelerinde ve dereden almış olmalıydı. Köy kuytu bir yere dağların arasında boğaza kurulmuş olup her iki yakası dağlar ve ormanlarla kaplıyken bir yakasında devasa bir kaya bulunuyordu. Köyün bir yakası ise birçok şeftali bahçesinin bulunduğu ovaya bakıyordu.Köyün piknik alanı olan şelaleye gittik. Şelaleye giderken köy meydanından geçtik. Oldukça büyük ve gösterişli bir camisi olan köy aynı zamanda şirin bir yere benziyordu. Köy meydanında bulunan iki kahvehane yaşlı amcaları barındırıyordu. Herhalde gençler işlerine gitmiş yada bu köyden uzaklaşmışlardı.

Şelale ise yerden 50 metre yükseklikten dökülen suyun döküldüğü yerde ise yüzme alanlarının bulunduğu hoş bir yerdi. Çınar ağaçlarının gölgesi altında pikniğimizi yaptık ve güzel bir gün geçirdik. Umarım bu gezi yazısı ödeviniz için size faydalı olur.

b) Yazdıklarınızı anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yörenize ait bir türkünün sözlerini ve hikâyesini araştırınız.

Cevap: Ben İstanbul‘da yaşıyorum. Gemilerde Talim Var Türküsünün hikayesini ve sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Recep Çavuş fiziken çok alımlı, güzel yaratılmıştır. İstanbul kızları recep Çavuş’un yüzüne bakmaktan doyum alamazlar. 12 sene muazzaf asker (çavuş) olarak görev yapmış, amiral gemisinde hizmet ettiğinden de pek çok denizlere açılmış, görevini şerefle yad etmiştir. Recep’i görüpte aşık olan İstanbul kızlarına, Amiral’in saray eğitimi almış kültürlü kızıda tutulmuş O’na çıldırasıya aşık olmuştur. Memleket harp içindedir. Savaştıkları düşman donanmasının parolasını zor bir hal öğrenip, komodor gemisine makyaj yapmak sureti ile, düşman donanması arasına casus olarak girip, düşman donanmasını orada imha etmeye muavvfak oluyorlar.

Sultan ABDÜLHAMİT Hz. lerini yurt dışına kaçıran Recep ve arkadaşlarıdır. Saymakla yetiremeyeceğimiz kadar da kahramanlıkları mevcuttur. Amiral’in kültürlü ve güzel kızı Recep’in peşini bırakmamaya kararlıdır. Bugün dillere destan yıllarca radyo ve tv.lerde okunana ve okunmaya devam eden ve bir şarkı klasiği olan bu eseri bilmeyenimiz yoktur sanıyorum. Ama Recep’in bir Çavuşlu yiğidi olduğunu bilmeyense çoktur.

12 sene muazzaf askerlik görevini ikmal eden Recep Çavuş: Amiralin kızını almadan Çavuşlu’ya evine döner. Döner dönmesine ama kızın aşkı dahada çok alevlenir. Amiral’in güzel kızı o günün şartlarında Kasımpaşa’dan yola revan olur ve Çavuşlu’ya gelir. Recep ile evlenmek üzere geldiğini söyler. Çavuşlu’da kimseler, özellikle Recep’in kardeşleri Ömer ve Azmi kızın Recep ile görüşmesini engellerler. Kız Çavuşlu’ya gidemez bu sebepten. Çünkü Recep zaten evli ve çocukları olan biridir Çavuşlu’da. Recep Çavuş Mütevazı hayatını idame ettirirken hastalanır o günün tabiri ile ince hastalıktan dolayı hayatını kaybeder. Üsküdar sırtlarına Karacaahmet mezarlığında toprağa defnedilir.

Böyleymiş Gemilerde talim var bahriyeli yarim var türküsünün hikayesi. Varlığı ve şarkısı günümüzde nerdeyse yok olmuşken veya bu şarkının kahramanının bizim çavuşlumuzun evladı olduğunun bir çoğumuz bilmezken Bayazıt öztürk (Beyaz şov) programında tekrar hayat bulmuştur.

İşte o meşhur Türkü…

Gemilerde Talim Var
Bahriyeli Yarim Var
O Da Gitti Sefere
Ne Talihsiz Başım Var

Hani Benim Receb’im Receb’im
Sarı Lira Vereceğim
Almazsa Karakola Gideceğim

Gemi Gelir Yanaşır
İçi Dolu Çamaşır
Şu İstanbul’un Kızları
Recep Diye Ağlaşır

Hani Benim Receb’im Receb’im
Sarı Lira Vereceğim
Almazsa Karakola Gideceğim

Mavi Giyme Tanırlar
Seni Yolcu Sanırlar
Geçme Kapım Önünden
Seni Benden Alırlar

Hani Benim Receb’im Receb’im
Sarı Lira Vereceğim
Almazsa Karakola Gideceğim

2. Yaşadığınız şehri tanıtmak amacıyla bir araştırma yapınız.

Cevapİstanbul Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa’daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya’daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul’un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, MS 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği 1517’den kaldırıldığı 1924’e kadar Sünni İslam’ın da merkezi oldu.Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası’ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır.Anadolu Yakası’nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun İ.Ö. 5500’lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul’un değil, tüm Marmara Bölgesi’nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası’nda Kalkedon; Avrupa Yakası’nda Byzantion’dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere binlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara’ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir.

Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul’un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular; Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Dağı’dır.İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdenizmakro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın