7. Sınıf MEB Türkçe Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları – derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Türkçe Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 8. Tema Zaman ve Mekan Sayfa 232, 233, 234, 235, 236 Akşehir’de Bir Fil Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 232 Cevabı

1. Bildiğiniz bir Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız.

Cevap: Bindiği dalı kesmesi

Nasreddin Hoca, köy meydanındaki koca çınar ağacının üzerine çıkmış, elindeki balta ile bindiği dalı kesmeye başlamış.

Görenler :
-“Aman Hocam, bindiğin dalı kesiyorsun, düşeceksin!” diye bağırmağa başlamışlar.

Hoca kesmeye devam ederek seslenmiş:
-“Bu dalı kesenin yere düşeceğini hepiniz akıl ettiniz de, ben size yıllardır ahiretin dalı olan dünyanızı keserseniz cehenneme düşersiniz diyorum, neden hâlâ akıl edemiyorsunuz!!!…”

2. “Sözünde durmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Söz vermek ise, bir işi yapacağını söz verdiği insana kesinlikle bildirmek demektir. İnsanlara, söyledikleri sözlere ve bu sözleri yerine getirip getirmediklerine göre değer verilir. Verdiği sözü yerine getiren insan, doğru, dürüst, güvenilir, dini hassasiyeti bulunan ahlâk sahibi ve sözünün eri bir insandır. Sözünde durmayan ise yukarıda saydığımız ahlâki özelliklerden yoksun, doğruluktan uzak, kendisine itimat edilmeyen, her davranışında insanları kandırmaya yönelik davranışlar sergileyen, kişilik özellikleri oturmamış, şahsiyetten yoksun kimsedir. 

İçindekiler

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 234 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz.

  • silip süpürmek
  • astığı astık, kestiği kestik
  • ürperti sarmak
  • vadesi dolmak
  • selam vermek
  • öcünü almak
  • şeytan dürtmek
  • iç çekmek

b) Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız.

Cevap: Metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmiştir. Metnin akıcı olmasını sağlamış, dil bakımından zengin bir metin ortaya çıkarmıştır.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Fıkradaki olay nedir?

Cevap: Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için Hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken Hoca’yı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu.

2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?

Cevap: Kasabalıların Hoca’yı şehzade karşısında yalnız bırakmaları.

3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?

Cevap: Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Hızlı düşünebilen, ders vermeyi iyi bilen, güvenilir, liderlik özelliklerine sahip.

5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz.

Eziyetlerinden vazgeçtik; bir de
Filleri varmış askerlerin,
Bari o rahat dursa!
Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.
(Öyle ki daha iyi, sel alsa, dolu vursa!)
Allah cümlesine yardım ede!
Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş.

Çözümüm: 

5. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız.

• Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu!

• Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız.

Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor.

Adam koskoca çadırını getirmiş.

Kasabanın tam ortasına kurdu.

Kasabalı fili doyuramaz.

Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır.

Ocağına düştük şehzadem!

Hoca artık huzurda bulunuyor.

Ne dilersen dile benden.

Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.

Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.

Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.

File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş.

7. ETKİNLİK 

Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda o kişiler arasında ayrılık olur, birliktelik bozulur. 

8. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 236 Cevabı

Aşağıdaki hikâye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikâye yazınız. Yazınızı deyim ve atasözleriyle zenginleştiriniz

Cevap: Anadolu’nun şirin bir köyünde öğretmenlik yapıyorum. Bu köye yaklaşık 5 yıl önce atandım. Köydeki insanlar geçimlerini çiftçilikle sağlıyorlar. Çiftçilik bu insanların evine ekmek götürdüğü bir iş olmuş. İlkbahar ayında görev yaptığım bu köy çok güzel oluyor. Fakat köyde bu aylarda bazen su sorunu oluşabiliyor. Ortaya çıkan su sorununu çözebilmek için Muhtarın çağrısıyla köy imamı, köylüler köyün kahvesinde bir toplantı yaptılar. Toplantıya beni de çağırdılar. Köydeki su sorunu imece usulüyle suyun tarlalardan geçirilmesiyle çözülecekti. Bu karara pek çok köylü uymasına rağmen bazı köylüler suyun kendi tarlalarından geçmesine müsade etmedi. Sorun çıkaran bu köylüler yüzünden tarlalardaki ekinler kurudu ve istenilen verim alınamadı. Daha sonra sorun suyun kendi tarlalarından geçmesine izin vermeyen köylüler muhtardan, köy imamından ve diğer köylülerden özür diledi. Onlarda imece usulüyle suyun tarlarından geçmesine izin verdiler. Ve köyde o zamana kadar hiç olmadığı kadar tarlalardan verim sağlandı. Köydeki bütün insanlar bu sayede mutlu oldu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız.

Cevap: Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim toplumların birbirine bakış açısını değiştirir. Çünkü toplumlar birbirlerinden pek çok şey öğrenip birbirlerini daha iyi tanıyacaklardır. Bu sebeple birbirlerine olan bakış açıları da değişecektir. 

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın