8. Sınıf SDR Dikey Fen Bilimleri Sayfa 125 Cevapları

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 125 Kendimizi Değerlendirelim 4-4 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kendimizi Değerlendirelim 4-4

1) Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, egzoz gazları ile fosil yakıt kullanarak enerji üreten termik santraller havayı kirletir. Bu kirleticiler çevreye, havada 2-7 gün asılı kalabilen kükürtdioksit (S02), karbondioksit (C02) ve azotdioksit (N02) yayar. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girer. Tepkime sonucunda sülfürik asit (H2S04), karbonik asit (H2C03) ve nitrik asit (HN03) oluşur. Bu asitler yağmurla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak iner.

a) Sizce asit yağmurları çevreye ne gibi zararlar verebilir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir. Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür. Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur. İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

b) Asit yağmurlarına neden olan gazlar nelerdir? Bu gazların oluşum sebeplerini açıklayınız.

Cevap: Asit yağmurlarına neden olan gazlar; karbondioksit, azotdioksit ve kükürtdioksittir. Bu gazların oluşum sebeplerinin başında fosil yakıt kullanımı gelmektedir.

2) Aşağıda verilen maddeleri inceleyiniz. Bu maddeleri asit ve baz olarak sınıflandırıp örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

Cevap: Asit: HCI, erik, sirke, HN03 — Baz: NaOH, sabun, çamaşır sodası, NH3

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın