8. Sınıf SDR Dikey Fen Bilimleri Sayfa 149 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

8. Sınıf SDR Dikey Fen Bilimleri Sayfa 149 Cevapları

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 149 Kendimizi Değerlendirelim 4-6 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Araştırınız

Kimya endüstrisi alanındaki farklı meslek dallarını araştırınız ve gelecekte kimya endüstrisi alanına girebilecek yeni meslek alanlarının neler olabileceği hakkında tahminlerde bulununuz.

Gelecekte dünyadaki küresel ısınma, doğal kaynakların azalması ve çevre kirliliği gibi sorunların artması bu alanlarda yeni meslek dalları oluşturabilecektir. Örneğin karbon oranını azaltıcı yapay fotosentez cihazlarının geliştirilmesi için gerekli kimyasalları geliştirmek gerekecektir.

Çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı kimyasal kirlenmeyi azaltacak geri dönüşüm teknikleri, bu kimyasallarla beslenebilen mikroorganizma üretimi gibi çözüm önerileri üzerinde çalışacak insanlara ihtiyaç olacaktır.

İlerleyen yıllarda fosil yakıtların artması elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu otomobillerin bataryalarının daha verimli olmasını sağlamak kimya endüstrisi çalışma alanına girmektedir.

Yine, hidrojen, etenol vb. yeni yakıt türlerini geliştirmek gerekecektir.

İlerleyen yıllarda günümüzde yaygın kullanılan ama sağlıklı olmayan hazır gıdaların zararlarını ortadan kaldıracak kimyasallar üretilebilecektir.

Fosil yakıtların azalması güneş enerjisiyle elektrik üretimini yaygınlaştıracaktır. Günümüzde güneş panellerinde kullanılan yarı metallerin yerine geçebilecek ve daha ucuz fiyatlı panellerin üretilmesi sağlanabilecektir.

Çok ilerleyen yıllarda insanlar Dünya dışında farklı gezegenlere yerleşmeyi isteyebileceği çeşitli durumlar ortaya çıkabilir. Bu gezegenlerin yaşanabilir olmayanlarını da insanların yaşayabileceği hale getirmeyi amaçlayan”dünyalaştırma” benzeri teknolojiler çeşitli kimyasalların kullanımını gerekli kılacaktır.

Kendimizi Değerlendirelim 4-6

Aşağıdaki soruları, 144. sayfadaki “Kimya Sektörü İhracatımız” ve 145. sayfadaki “Kimya Sektörü İthalatımız” tablolarındaki verilerden yararlanarak cevaplayınız.

2017 yılında en fazla ihraç ettiğimiz ilk 5 ürün:
1. Plastik ve plastikten mamul eşya
2. Mineral yakıt/yağlar
3. Kauçuk ve kauçuktan eşya
4. İnorganik kimyasallar
5. Eczacılık ürünleri

2017 yılında en fazla ithal ettiğimiz ilk 5 ürün:
1. Mineral yakıt/yağlar
2. Plastik ve plastikten mamul eşya
3. Organik kimyasallar
4. Eczacılık ürünleri
5. Kauçuk ve kauçuktan eşya

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın