8. Sınıf SDR Dikey Fen Bilimleri Sayfa 249 Cevapları

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 249 Kendimizi Değerlendirelim Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının, aile ve ülke ekonomisi bakımından önemi

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının, aile ve ülke ekonomisi bakımından önemi hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Günümüzde elektrik enerjisine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik enerjisi de birçok farklı enerji kaynağının dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. Bunun için de hidroelektrik başta olmak üzere, termik, jeotermal, güneş, rüzgar, nükleer santralleri kurularak üretim sağlanmaktadır.

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerekir. Çünkü elektrik üretmek kurulan santraller nedeniyle maliyetli olmaktadır. Tasarruf sağlamak bir tesis kurmak kadar ülke ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sağlar. Enerji kaynaklarının yerinde kullanılması kaynakların israf edilmesinin önüne geçerek ülkemizdeki elektrik satın alma bağımlılığını da azaltır. Böylece tasarruf etmek ekonomik bir katkı oluşturmuş olur.

Elektrik enerjisi günümüzde en fazla kullanılan enerji türüdür. Çok fazla kullanılması ile birlikte elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir. elektrik enerji doğrudan değil dolaylı yollarla doğal enerji kaynaklarından elde edilmektedir. Elektrik enerjisinin doğrudan elde edilemiyor oluşu bu enerji türünü daha masraflı ve daha önemli bir yere koymaktadır. Doğal enerji kaynakları diye isimlendirdiğimiz fosil yakıtlar da zaman geçtikçe tükenmektedir. Fosil yakıtların da çevreye zararı elbette olmaktadır. Bu sebeple elektrik üretiminde en fazla yenilenebilir enerji ön plana çıkmaktadır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi ve jeotermal enerji sayılabilir. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının tümü elektrik enerjisinin üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Elektrik enerjisi hayatımızın her alanında fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Neredeyse bütün sosyal ihtiyaçlarımız elektrik enerjisi ile çalışan makineler tarafından karşılanmaktadır. Elektrik enerjisine bu kadar çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, kaynaklar da kısıtlı iken bilinçsiz elektrik kullanma oldukça zararlı bir davranıştır. Elektrik enerjisi sayesinde doğal enerji kaynakları tükenmemektedir. Ayrıca elektrik enerjisi çevre dostudur ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Ekonomi yönünden aile bütçesine ve ülkeye oldukça katkısı bulunmaktadır. Kullanılan enerji maliyetini düşünerek ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunur. Ayrıca elektrik enerjisinin doğru ve dengeli kullanılması da enerji kaynaklarımızın tükenmesinin önüne geçilerek uzun yıllar boyunca elektrik enerjisinden mahrum kalmadan yaşamamıza olanak sağlayacaktır.

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın