8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 108 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 108 Sıra Sizde Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

Cevap: Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek, mili birlik ve beraberliği oluşturmak, hukukun üstünlüğüne inanmak, milli egemenliği sürdürmek olmalıdır. Böylece kanunlar çerçevesinde hukuku korumak ve toplum içinde birliktelik sağlayarak müreffeh yaşamak mümkün hale gelebilir. Cumhuriyet modern ve çağdaş dünyanın en sık tercih ettiği yönetim biçimidir.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözleri araştırınız. Atatürk’ün sahip olduğu vatan ve millet sevgisinin bu sözlerde nasıl ifade edildiğini inceleyiniz.

CevapMustafa Kemal’in milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözler şu şekildedir:

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” 

“Biz doğrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”

“Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.”

Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Atatürk milletin vatanın önemini ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu savunmaktadır.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın