8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 117 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 117 Soru/Yorum Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.

Cevap: Bir şehrin başkent olmasında belli başlı sebepler vardır. Bu sebepler, şehrin coğrafi, tarihi, sosyal ve kültürel özellikleri bakımından ortaya çıkmaktadır. Bir şehrin başkent olmasında güvenliğinin sağlanması, stratejik noktalara yakınlığı ve tarihi de ok önemlidir. Başkentlerin özellikleri tarihi dokusu ile öne çıkması, kültürel farklılıklarıyla öne çıkması, coğrafyasının verimliliği, jeopolitik önemi ile öne çıkması şeklinde sayılabilir. Böylece bir ülkeye yakışan bir başkent olur. Ülkenin kritik noktalarına ulaşım ve iletişim bakımından bir engeli bulunmayan bir şehrin de başkent yapılması gerekir. Ayrıca bazı şehirlerin psikolojik olarak toplum hafızasında özel bir yeri olduğundan da başkent yapılmaları doğru karşılanabilir.

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap:  Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şu şekildedir:

Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
Hukukun üstünlüğüne dayanır.
Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.
Çoğullukçu sistemler ile uyum içindedir.
Halk bir meclis ve hükümet kurma yetkisi verebilir.
Halk cumhurbaşkanını kendi seçebilir.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın