8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 114 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 114 Soru/Yorum Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Laikliğin aşağıda verilen aşamalarını inceleyiniz.

Tarih Olay
1 Kasım 1922
Saltanatın kaldırılması
3 Mart 1924
Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılması
3 Mart 1924
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
11 Mart 1924
Medreselerin kapatılması
30 Kasım 1925
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
17 Şubat 1926
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
10 Nisan 1928
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Devletin dini Islâm’dır.” ifadesinin kaldırılması
10 Nisan 1928
Milletvekillerinin “Vallahi, Billahi” diye başlayan ant içme şeklinin değiştirilmesi
5 Şubat 1937
Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?

Cevap: Türk halkının artık şeriat ile değil anayasa ile yönetilmesinin önü açılmış, haklın masum dini duygularının sömürülmesinin önüne geçilmiştir.

Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.

Cevap: 1921 Anayasası’nda yemin yoktu. 36 yıl yürürlükte kalarak Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü anayasası olan 1924 Anayasası’ndaki bu yemin metni, 10 Nisan 1928’de bir kelimeden ibaret büyük bir değişiklik geçirdi. İçinden “vallahi” kelimesi çıkarıldı. 1982 anayasasında ise devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

Islahat, yenilik, düzenleme ve inkılap kelimelerinin anlamlarını araştırınız.

Islahat Nedir ? : 1) İyi bir hale getirme; iyileştirme, düzelme (reform).

Yenilik: eskimiş, yetersiz olan ya da zararlı sayılan şeyleri yeni, yeterli ya da yararlı şeylerle değiştirme, yenileştirme ya da yenileşme

inkılap: bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın