8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 129 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 129 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Osmanlı Devleti’n de üniversiteler, darulfünun olarak bilinmekteydi. İslami ilimler, pozitif bilimler alanında da okullar bulunmaktaydı. Veterinerlik, doktorluk, öğretmenlik, avukatlık alanlarında sadece bu alanda eğitim veren okullar da bulunmaktaydı. Osmanlı deyince akla, mektep, medrese, tekke, zaviye gibi eğitim ve öğretim yuvaları da gelmektedir.

Osmanlı Devleti’nde yüksek öğrenim, mesleki yeterlilik bakımından öncelikli olarak verilmektedir. Bu bakımdan staj eğitimi de devletin farklı kurumlarında ve ülkenin farklı coğrafyalarında görülmekteydi. Ardından mezunların yüksek eğitim sahibi olarak üniversite hayatına devam etmeleri de müderris olarak görev yapmaları da mümkün görülmüştür. İslam ilimleri alanında medreseler, dünyada sayılı okullar arasında bulunmaktaydı.

 Darûlfunun kelime olarak ar, dar, ev, fünundan dar-ül-fünûn Eski üniversite anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de 1933 yılına kadar üniversiteye verilen ad olarak bilinmektedir. Çeşitli dönemlerde darülulum, darülilm, darulfünun-u sultani, külliye ve cami adlarıyla da anılmaktadır. Ayrıca Afganistan Kabilde eski kentin güneybatısında bir semt olarak da bilinmektedir. Darülfûnun isminin  yanı sıra Osmanlı zamanında Darülfunun- u Osmani, Darülfunun- u Sultani, Darülfunun- u Şahane adları da verilmektedir. Bu müesseseye “ fenler evi “ manasına gelen darü’l fünûn adının verilmesi, o günün şartlarında medreseden ayrı bir kurum olduğu çarpıcı bir şekilde ortaya koyma düşüncesinden doğmuştur. “ Fen “ kelimesi geç devir Arap edebiyatında “ bir bilimin ayrıldığı bir dal “ çoğulu “ fünûn “ değişik bilim dalları anlamında,, Osmanlıcada ise “ cins, tür, hal, bilim dalı “ manalarında kullanılmıştır. Fünûn kelimesi hemen her zaman “ ulûm ve fünûn “ terkibinde kullanılırken ulûm kelimesinden ( daha çok dini ilimler ) ayırt edilerek darülfûnun terkibinde tek başına kullanılmıştır.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın