8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 174 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 174 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dış politikada yaşanan gelişmeler ile ilgili sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Cumhuriyetin ilk yılları sürekli olarak devrimlerin yapıldığı yıllardır. Bu yıllarda iç ve dış politikada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Paktlar imzalanmış ve dostluk antlaşmaları da yapılmıştır. Balkanlar, Ortadoğu, Asya topraklarına karşı barış ve huzurun devam etmesi istenmiştir.

(1920-1923) Bu dönemde TBMM Hükümeti; topraklarımızda gözü olmayan ve bizimle iyi ilişkiler içinde bulunmak isteyen devletlerle (SSCB), bağımsızlıktan ödün vermeden iyi ilişkiler kurmak; topraklarımızda işgallerde bulunan ülkelerle de; sonuna kadar savaşı sürdürmek esasına dayanan bir dış politika izlemiştir.(Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Ermenistan). Daha o günlerde petrolün önemini kavrayan İngiltere, Musul’u bırakmamak için her türlü yola başvurdu. Hatta İngiltere Hakkari’nin dahi Irak’a bırakılması için çaba sarf etmiştir.

Yeni kurulan devletin içeride eğitim, ticaret, sağlık gibi alanlarda kalkınma sağlaması dış politikada bunu devam ettirebilmesi adına iktisadi, siyasi, askeri hamleler yapması yapılan antlaşma ve paktlarla sağlanmıştır. Bu bakımdan geniş çapta “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikası benimsenmiştir. Bu politika geliştirilerek barış ve huzurun teminatı için birçok siyasi hamle başarılı olarak sonuçlandırılmıştır.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın