8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 199 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 199 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Geometri kitabındaki Atatürk tarafından Türkçeye çevrilen terimlerden örnekleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal, harf inkılabından sonra yeni kavramlar ortaya koymak bakımından Geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta yeni terimlerden bahsetmiştir.

Geometri kitabındaki Atatürk tarafından Türkçeye çevrilen terimler şu şekildedir:

 • Bu’ud / boyut
 • kaaide / taban
 • seviye / düzey
 • mekan / uzay
 • ufkî / yatay
 • mukavves / eğri
 • satıh / yüzey
 • şâkulî / düşey
 • hat / çizgi
 • kutur / çap
 • amûd / dikey
 • faraziye / varsayım
 • nısf-ı kutur / yarıçap
 • va’zîyet / konum
 • mahrut / koni
 • kavis / yay
 • mustatîl / dikdörtgen
 • müsavi / eşit
 • muhit-i daire / çember
 • muhammes / beşgen
 • müştak / türev
 • mecmû / toplam
 • mesâha-i sathiyye / alan
 • zâviye / açı
 • nisbet / oran
 • tenasüb / orantı
 • re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
 • zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
 • kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
 • şibh-i münharif / yamuk
 • müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
 • müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn / ikizkenar üçgen
 • dılı / kenar
 • muvazi / koşut
 • menşur / prizma
 • hattı mail / eğik
 • veter / kiriş
 • re’s / köşe
 • zaviyei hadde / dar açı
 • hattı munassıf / açıortay
 • muhit / çevre
 • murabba / kare

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın