8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 190-191 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 190, 191 Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki ifadelerden eşitsizliği doğru yazılanların başındaki kutucuğa “D” yanlış yazılanların başındaki kutucuğa “Y”yazınız.

(D) Sayı x olmak üzere 5’ten küçük sayılar : x < 5
(Y) Sayı d olmak üzere -2’den büyük sayılar: -2 > d
(D) Sayı b olmak üzere -4’den küçük sayılar: -4 > b
(D) Sayı k olmak üzere sıfır yada pozitif sayılar: k >= 0   

2. Aşağıda verilen ifadelere uygun eşitsizlikleri boş bırakılan yerlere yazınız.

Sayı a olmak üzere 2 katının 5 eksiği 3’e eşit yada 3’ten küçük olan sayılar // 2a – 5 <= 3
Sayı t olmak üzere 6 fazlasının yarısı negatif olan sayılar // t + 6 /2 < 0
Sayı s olmak üzere 7 eksiğinin 3 katı -2’ye eşit yada -2’den büyük olan sayılar // (s -3 ). 7 <= -2
Sayı xolmak üzere 3’te birinin 8 eksiği 5’ten küçük olan sayılar // x / 3 – 8 < 5

3. Aşağıdaki durumlara uygun eşitsizlikleri yazınız.
a) Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için nüfus en az 750 000 olmalıdır. // x >= 750000
b) Yetişkin bir insan günde en az 2 litre su içmelidir. // x >= 2
c) Bir dersten en az 10 öğrencinin müracaatı ile kurs açılabilir. // x >= 10
ç) Şehirler arası araç kullanan şoförler sürekli olarak en fazla 4 saat araç kullanabilir. // x <= 4

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın