Peri Bacaları Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Peri Bacaları Metni Sayfa 162, 163, 164, 165, 166, 167 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Peri Bacaları Metni Sayfa 162 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Bacasız sanayi” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlama geliyor olabilir?

Evet duydum. Turizm için bu söz kullanılır.

2. Peri bacaları hakkında neler biliyorsunuz?

Peri bacaları, doğal etmenlerden dolayı aşınıp şekillenen volkanik kayalardır. Ülkemizde en çok Ürgüp, Göreme, Kapadokya bölgelerinde bulunur.

Peri Bacaları Metni Sayfa 164 Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

KOYAK: Vadi.

TETİKTE DURMAK: Karşısındakinin saldırısına karşı uyanık durma.

KURŞUNİ: Koyu kül rengi, kurşun rengi.

GRANİT: Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü.

HUNİ: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. 

VAVEYLA: Çığlık.

TOY: Ziyafet.

2. ETKİNLİK

“Peri Bacaları” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Soru: Göreme neredeymiş?
Cevap: Büyücek bir koyaktaymış.

Soru: Yazar peri bacalarını nelere benzetiyor?
Cevap: Yürüyen, duran, hemen kalkıp koşacakmış gibi tetikte duran, uçmaya hazırlanan, at, insan, kuş, fil, türlü başlara benzetiyor.

Soru: Yazar peri bacalarının biçimini nasıl tarif ediyor?
Cevap: Bir gaz hunisini al, ağzı aşağı yatır. Binlerce kere büyüt huniyi, işte sana peri bacası. Başına şapka da oturtmayı unutma.

Soru: Maçan’daki bacalar ormanın efsanesine göre peri bacaları aslında neymiş?
Cevap: Taş kesilen bir orduymuş.

Peri Bacaları Metni Sayfa 165 Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen öznel ve nesnel ifadeleri yazınız.

Öznel İfadelerNesnel İfadeler
– Seyrederken bütün bunları, dünyayı unutuyorsun. – Zamanında buralar güzel bir ülkeymiş. – Bura halkının bir tek kaygısı varmış, o da ölümden…– İkindiye doğru Mustafa’yla yola düşüp Göreme’ye geldik. – Göreme, büyücek bir koyakta… – Bu türlü biçimlere, türlü hareketlere halk burada türlü efsaneler yaratmıştır.

4. ETKİNLİK

a) Bir ülkenin doğal güzelliklerinin turizme katkısı hakkındaki düşüncelerinizi konuşma stratejilerinden (empati kurma, tartışma…) istediğinizi kullanarak anlatınız.

Sevgili arkadaşlar.

İnsanlar, günlük yaşamdaki yorgunluklarını atmak için bazı yollara başvururlar. Arkadaşlarla sohbet, bir hobi ile uğraşma, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılma bu yollardan bazılarıdır. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için ise insanlar tatile çıkarlar.

Doğa ile iç içe olmak, bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için etkili yollardan biridir. İnsanlar doğada huzur bulur, ruhlarını dinlendirirler. Bu nedenle tatil için genel olarak doğal güzelliği çok olan yerlere giderler.

Bu nedenle bir ülke ne kadar çok doğal güzelliğe sahipse, turizmi de o kadar çok gelişir. İnsanlar tatil için, gezi için, yeni yerler keşfetmek için gittikleri yerlerde otellerde kalırlar, etkinliklere, turlara katılırlar, alış veriş yaparlar, para harcarlar. Harcanan bu paralar o ülkenin ekonomisine katkıda bulunur. Ekonomisi gelişen ülkelerin insanları da huzurlu olur.

Değerli arkadaşlar.

Ülkemiz de doğal güzellikler bakımından diğer ülkelere göre zengin bir ülkedir. Ülkemizin her köşesi adeta cennetten bir parçadır. Bu nedenle ister yerli ister yabancı turistler her yıl bu yerleri ziyaret ederek ülke turizminin gelişiminde katkıda bulunurlar.

Bize düşen görev ise, ülke ekonomisinin gelişmesi için turizme büyük katkısı bulunan doğal güzelliklerimizi korumak, fırsat buldukça ziyaret etmektir. Bu yerleri korumamız, dünya çapında tanınmasını sağlamamız, bizim asli görevlerimizdendir.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

b) Konuşmanızı aşağıdaki formu doldurarak değerlendiriniz.

Değerlendirmeyi kendiniz yapabilirsiniz.

Peri Bacaları Metni Sayfa 166 Cevapları

5. ETKİNLİK

Bir geziniz esnasında gördüğünüz ya da yaşadığınız ilginç olayları gözlemlerinize dayanarak yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

TİTREYEN GÖL

Titreyen göl ülkemizde Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer almaktadır.  Göl gerçekten bakıldığı zaman aynı bir titreme görüntüsünü ortaya koyduğu için titreyen göl denilmiştir. 

Geçen yaz Manavgat gezimiz sırasında bu gölü de gezdik. Gerçekten göldeki sular ilginç bir şekilde titriyordu. Su üzerindeki küçük dalgacıklara dakikalarca takılıp kaldım. Suların titremesi bana garip bir huzur vermişti. Bıraksalar bütün gün göle bakardım.

Oradaki bir kafenin sahibi bize bu gölün hikayesini anlattı:

Rivayete göre, gölün kenarında yaşayan ve kuşları besleyen yaşlı bir balıkçı oturmaktadır. Kuşlar yaşlı balıkçıyı gölün kenarında gördüklerinde kanatlarını çırparak ona doğru gelirdi. Bir gün bu gölde avlanan avcılar su üstündeki ördekleri vurur. Yaşlı balıkçı bunun karşısında avcıların üzerine yürür ve onları avlanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Avcılar yaşlı adamı iter ve su üstündeki vurdukları ördekleri almaya çalışır. Bu sırada diğer ördekler hep birlikte havalanarak kanatlarıyla bir hortum oluşturur ve avcıları kaçırırlar. Bu olaydan sonra göl hep titremeye başlar. Bu titremeye yöre halkı, kuşlar yaşlı balıkçıya ağlıyor diye yorum yaparlar.

Peri Bacaları Metni Sayfa 167 Cevapları

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Bacalar ormanı alabildiğine uzuyor.

uzuyor: yüklem
Bacalar ormanı: özne
alabildiğine: zarf tümleci

Seyrederken dünyayı unutuyorsun.

unutuyorsun: yüklem
sen: gizli özne
seyrederken: zarf tümleci
dünyayı: belirtili nesne

Şapka gibi başında kalmış.

kalmış: yüklem
o: gizli özne
şapka gibi: zarf tümleci
başında: dolaylı tümleç

Tepeye gelenleri seyrederlermiş.

seyrederlermiş: yüklem
onlar: gizli özne
tepeye gelenleri: belirtili nesne

b)

Sarı renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne alıyor.

Yeşil renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne almıyor.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri cümle içerisinde yüklem görevinde kullanınız. Fiillerin nesne alıp alamadığını örneklerdeki gibi gösteriniz.

FiilCümleNesnesi
Var/Yok
yarat-Halk burada türlü efsaneler yaratmış.efsaneler
koş-Sabahın erken saatlerinde koştum.
topla-Eve gelince odamı topladım.odamı
gez-Gelmişken sahili de gezdik.sahili
oku-Ders çalıştıktan sonra kitap okuyorum.kitap
otur-Parktaki bir banka oturduk.
git-Akşam sinemaya gidecekmiş.
çalış-Sabaha kadar ders çalıştı.ders
gel-Duyar duymaz yanımıza geldi. 

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın