Hava Kirliliği İzleme Metni Cevapları - derskitabicevaplarim.com

Hava Kirliliği İzleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Hava Kirliliği İzleme Metni Sayfa 242, 243, 244, 245 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Hava Kirliliği İzleme Metni Sayfa 242 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir?

Fosil yakıt kullanımı, filtresiz fabrika bacaları, ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan gazlar…

2. Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir? Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çevre kirliliğini engellemek için şunlar yapılabilir: 

  • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
  • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
  • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
  • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
  • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
  • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
  • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
  • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
  • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
  • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır.

1. ETKİNLİK

Hava Kirliliği videosunu tutarlılığı (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.

Videoda hava kirliliğinin sebeplerinden olan nüfus artışı sürekli tekrar edilmiş. Videoada çelişkili ifadeler yer almıyor. Bilgiler bilimsel ve tarihi olaylara dayandırılarak verilmiştir; görecelilik yoktur.

Hava Kirliliği İzleme Metni Sayfa 243 Cevapları

2. ETKİNLİK

Dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

karbonmonoksit: 0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. 

atık madde: Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde

salık vermek: Tavsiye etmek

3. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. 1960’lı yılların, mecliste de gündem olan en önemli sorunu nedir?

Cevap: Şehirlerde artan hava kirliliğidir.

2. Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz hangisidir? Niçin etkilenmiştir?

Cevap: Ankara etkilenmiştir. Coğrafi olarak bulunduğu konum, nüfusun artması, ulaşım araçlarının çoğalması ve sanayinin artması nedeniyle etkilenmiştir.

3. Hava kirliliği hangi gelişmeden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır?

Cevap: İnsanların hava kirliliği nedeniyle ölmeye başlaması ve bitkilerin zarar görmesinden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.

4. 1995’ten günümüze kadar hava kirliliğinin azalmasını sağlayan gelişmeler nelerdir?

Cevap: Doğal gaz kullanımının artması, araçlarda çevreye daha az zarar veren yakıtlar kullanılması, fabrika bacalarına filtre takılması.

5. Hava kirliliği haritaları yapılarak ölçümler yapıldıktan sonra yapılan iyileştirme çalışmaları nelerdir? Sizce bu çalışmalar yeterli midir? Açıklayınız.

Cevap: Yeşil alanların arttırılması, sanayi alanlarının şehir dışına taşınması, fabrika bacalarına filtreler takılması yapılan iyileştirme çalışmalarıdır. (örnek) Bence bu çalışmalar yeterli değildir. Fosil yakıtların kullanımı devam ettikçe hava kirliliği hep olacaktır. Bu yakıtlar yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi temiz enerjiye yönelmemiz gerekir.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Hava kirliliğinin insan yaşamına etkileri ve alınan önlemler

Ana Fikir: Hava kirliliği, canlı hayatın yaşamını etkileyen ciddi bir tehlikedir ve önlem alınması gerekir.

Hava Kirliliği İzleme Metni Sayfa 244 Cevapları

5. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosu ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

Beğendim çünkü videoda hava kirliliğinin insanlara olan etkisi görüntülerle birlikte dikkat çekici bir şekilde anlatılmış. Ülkemizdeki hava kirliliğinin tehlikeli boyutları bilimsel veriler ve gazete haberleri ile çarpıcı bir şekilde aktarılmış. Alınan önlemleri ne derece etkili olduğu konusunda da bilgi aktarılmış.

6. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan alınan kişilerin yüz ifadelerini inceleyiniz. Görsellerdeki sözlü olmayan mesajları (kızgın, üzgün, mutlu…) boşluklara yazınız.

Mutlu – Endişeli – Mutlu
Endişeli – Şaşkın – kendinden emin 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin verdiği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Birinci görselde hava kirliliğinin sağlığımızı ciddi anlamda etkilediği, ikinci görselde çevre kirliliğinin dünyamıza zarar verdiği anlatılmaktadır.

8. ETKİNLİK

Hazırlık bölümünde araştırdığınız “yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kullanarak bir haber metni yazınız.

Iğdır’da Hava Kirliliği Dünyadaki Sınırın Üzerinde

Iğdır’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Hava Kalitesi İstasyon verilerine göre ölçülen parametrelerden PM10 (Partikül madde) değerlerinin hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde ulusal sınır değerlerin üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Hava kirliliğinin ana sebebi, Iğdır’ın bölgeye göre en az rüzgar hızı(yıllık 1,2 m/s), en az yağış oranı (257 mm), en az bağıl nem (%59) olması ayrıca verimli orman alanının bulunmaması, hakim rüzgar yönünde bulunan erozyon sahalarından taşınan tozların şehir merkezini etkilemesi ve en önemlisi Topoğrafik yapıdan kaynaklı Enverziyon (sıcaklık terslemesi) durumunun oluşması olarak belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros´un, nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, Ankara’nın havasını solumak yılda 17 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam İstanbul’da 16, İzmir´de 23, Bursa´da ise 38 paket olarak belirlendi.

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın