9. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 153 Cevapları

Pastörizasyon, sterilizasyon dezenfeksiyon nedir

Pastörizasyon, sterilizasyon dezenfeksiyon nedir, farkları nelerdir, bakterilerin doğadaki madde döngüsüne katkıları nelerdir? Araştırınız.

Bakterilerin doğadaki madde döngüsüne katkıları nelerdir? Araştırınız.

Bakteriler canlı atıklarını yer yani doğanın kirlenmesini vs engeller madde döngüsünü sağlar.

Pastörizasyon, sterilizasyon dezenfeksiyon nedir? Farkları nelerdir? Araştırınız.

Pastörizasyon, herhangi bir gıdada mikrobiyal büyümenin hızını yavaşlatmak için gıdanın, özellikle sıvıların belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılması işlemidir. Sterilizasyon; herhangi bir üründen her türlü bakteriyi yok etme sürecini ifade eder. Dezenfeksiyon; nesneler üzerinde yaşayan mikroorganizmaları yok etmek için canlı olmayan nesnelerin yüzeyine uygulanan antimikrobiyal ajanların uygulanmasıdır. Isıl bir işlem yoktur. Pastörizasyon ve sterilizasyon, hızlı tüketim mallarıendüstrisinde duyulan yaygın terimlerdir. Bu terimler, belirli bir ürünün raf ömrünü artırmak için kullanılan prosedürlerdir. Özellikle sıvıları ifade eder. Her iki süreç de gıdada ki bakterileri ortadan kaldırmakla sorumludur, bu da gıdanın çabuk bozulmasına engel olur. Her iki süreç de aynı işlevi görüyor gibi görünse de, birbirlerinden uygulanma yöntemleri olarak farklıdırlar.Pastörizasyon, gıdanın mikrobiyal büyümesini yavaşlatmak için gıdanın, özellikle sıvıların belirli bir sıcaklığa ısıtılması işlemidir. Pastörizasyon, sıvının belirlenen bir süre için belirli bir sıcaklığa hızla ısıtılmasını ve bunu takiben hızlı soğutmayı ve ambalajlanmayı içerir. Bu işlem ısıya duyarlı organizmaları ve sporlarını öldürür. Pastörizasyon işlemi adını, sürecin mucidi olan mikrobiyolog Louis Pasteur’den alıyor. Bir sıvı pastörize ederken, kaynama sıcaklığının altına kadar ısıtılır ve daha sonra hızla soğutulur. Sterilizasyon, herhangi bir üründen her türlü bakteriyi yok etme sürecini ifade eder. Sterilizasyon sadece sıvılarla sınırlı değildir, aynı zamanda katı yüzeyler, sıvılar ve ilaçlar sterilizasyona tabii tutulur. Sterilizasyon işlemi mantar, spor, virüs ve bakteri de dahil olmak üzere mikrobik yaşamın her biçimini öldürür. Sterilizasyon işlemi çok farklı şekillerde yapılır; ısı, ışınlama, kimyasallar ve yüksek basınç uygulanması gibi çeşitli yöntemler kullanılılır.

Diğer organizmalar ile birlikte yaşayan yararlı bakteriler hangileridir? Araştırınız.

Diğer canlılarla yaşayan mutualist bakterilere örnek verecek olursak;

– İnsan kalın bağırsağında yaşayan K vitamini sentezleyen bakteriler,

– Ağız içerisinde yaşayan yararlı bakteriler,

– Organik canlıların çürümesini hızlandıran çürükcül bakteriler bunlara örnektir.

9. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın