9. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 157 Cevapları

Zooplankton ve fitoplankton nedir

Zooplankton ve fitoplankton nedir, ekolojik açıdan neden önemlidir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Planktonlar denizlerde yaşayan partikül canlılardır. Deniz canlıları olarak denizin yüzeyinde ve derinliklerinde milyarlarca sayıda plankton bulunabilir. Deniz canlılarının beslenmesinde oldukça önemlidir. Deniz ekolojisinde bulunan en önemli canlılardır.

Planktonlar, zooplankton ve fitoplankton olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zooplanktonlar denizlerde yaşayan hayvansal organizmalardır. Fitoplankton ise denizlerde yaşayan tek hücreli su yosunları olarak bilinmektedir. Genelde ototrof olarak beslenirler. Denizlerdeki çevresel koşullara adapte olmuşlardır.

Planktonlar denizlerin tuzluluk, tatlılık, sıcaklık, ısı değerlerine göre adaptasyona uğrayarak hayatlarına devam etmeyi başaran canlılardır. Deniz canlılarının beslenmesinde önemli bir besin kaynağı olarak bilinmektedir. Denizlerde yaşayan gözle görülemeyecek kadar küçük ve ancak etkisinden anlaşılabilen planktonlar hayvansal ve bitkisel organizmalar olarak ayrılırken canlılık faaliyetlerine göre sınıflandırılırlar.

Denizlerde milyarlarca sayıda plankton bulunmaktadır. Denizlerin temizlenmesi de bu planktonlara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Fitoplanktonlar bitkisel özellik taşıyan planktonlardır. Zooplanktonlar da hayvansal özellik taşıyan planktonlardır.

Zooplanktonlar, fitoplanktonlarla beslenmektedir. Bu da zooplanktonların sayısının artmasına neden olmaktadır. Denizlerdeki plankton sayısı sürekli artış göstermektedir. Bu miktar artışı sayesinde canlılık faaliyetleri de devam etmektedir. Işığa duyarlı olan planktonlar, deniz ekolojisinin de korunmasında ve besin zincirinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Geceleri deniz yüzeyinin ışığı yansıtması da planktonlar sayesindedir.

9. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın