9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

Evlerin çatılarına yerleştirilen güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin çalışmasını, enerji iletim yolları ile açıklayınız.

Aydınlatma sistemleri ısıtma sistemi olarak kullanılabilir mi? Açıklayınız.

Aydınlatma sistemleri ısıtma sistemi olarak kullanılabilirler. Ünlü bir matematikçi ve fizikçi olan James Clerk Maxwell’in teorisine göre, ışık bir elektro manyetik dalgadır ve belirli miktarda enerji yayar.  

Işığın bünyesinde belirli bir enerjiye sahip olan çok küçük parçaçıklar bulunur. Foton olarak adlandırılan bu küçük parçacıklar, çevresindeki cisimler ile etkileşime girerek enerjilerini  transfer ederler. Bu etkileşimin sonucu olarak etkileşime girdikleri cisimlerde sıcaklık artışına sebep olurlar. 

Işık dalgalarının cisimlerde ve ortamda ısı artışını sağlayabilmesi, ısıtma sistemi olarak kullanılabilmesi için bazı koşullara gereksinim duyulmaktadır. Modern ofislerde veya üretim tesislerinde aydınlatma sistemleri, ısı kazanımına belirgin bir şekilde katkı sağladıkları gözlemlenmiş olup deneysel araştırmalarla desteklenmiştir.  

Aydınlatma sistemlerinden sağlanan bu kazançlar, ortamdaki ışık seviyesi, aydınlatma tipi ve aydınlatmanın konumu gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir.

Yanda verilen görseldeki ısı iletim yollarını açıklayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI:

1. Hangi mum daha hızlı eridi?

2. Deneyde ısı iletim hızına etki eden değişken nedir?

3. Isıtıcılar daha güçlü olsaydı deney sonucunu nasıl etkilerdi?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI:

1. Hangi yağ daha hızlı eridi?

2. Deneyde ısı iletim hızına etki eden değişken nedir?

3. Isıtıcılar daha güçlü olsaydı deney sonucunu nasıl etkilerdi?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

Yalnızca soğuk bölgelerde değil, sıcak bölgelerde de evler için kalın duvarların tercih edilmesinin sebebi nedir?

Yalnızca soğuk bölgelerde değil, sıcak bölgelerde de evler için kalın duvarların tercih edilmesinin sebebi ISI YALITIMI’ nın sağlanmasıdır.

Isı yalıtımıyla soğuk bölgelerde evlerin içi sıcak tutulur. Sıcak bölgelerde ise evlerin serin kalması sağlanır.

Böylelikle ne soğuk hava ne de sıcak hava dışarıya kaçmış olur.

Aynı malzemeden yapılmış kalın duvarlı fincanlar, ince duvarlı fincanlara göre içine konulan sıcak içecekleri daha hızlı soğutur. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Bu durum, ısı iletim hızının kalınlıkla ters orantılı olmasına bir çelişki oluşturuyor mu?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı

Bir inşaat mühendisi olsaydınız Tablo 5.4.1ʼde verilen malzemeleri yapının hangi bölümlerinde kullanırdınız? Açıklayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı

Aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Dış cephe duvar kalınlığı …………… binalar daha geç soğur.
2. Evlerde en büyük ısı kaybı pencerelerde gerçekleşir. Bu sebeple evin dış cephe duvar yüzeyinin büyütülmesi ısı kaybını ………………….
3. Dış cephe duvar yapısında ısı iletim katsayısı ……………… malzemelerin seçimi, yakıt tüketiminin azalmasını sağlar.
4. Yaz ve kış aylarında evin içi ile dışarı arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması, ısı iletim hızının …………………. neden olur.

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesiʼne göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelir. Olması gereken, yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise C enerji sınıfı adını alır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiyeʼde yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesiʼnin çıkartılması zorunlu hâle getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ʼne göre binanın sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Aksi hâlde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için
yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.

1. Enerji Kimlik Belgesi, binaların hangi özelliği ile ilgilidir?

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için ,

– Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, 

– Sera gazı salımı seviyesi,

– Yalıtım özellikleri ,

– Isıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

2. A sınıfı bir binada yaşamanın avantajları neler olabilir?

3. Yeni yapılan binaların enerji sınıfı, en az ne olmalıdır?

> Türkiye’de yeni yapılan binaların Enerji Kimlik Belgesi çıkarmaları 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

> Yeni yapılan binaların enerji sınıfı en az C olmalıdır. C sınıfına sahip bir bina yapı ve yalıtım standartlarını karşılar.

> Sınıflandırmada A enerji sınıfına sahip olan bina en verimli; G enerji sınıfınasahip olan bina ise verimsiz bina olarak tanımlanır.

4. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğiʼnin çıkarılmasının aile ve ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacaktır?

5. “A enerji sınıfı bir bina, çevre dostudur.” denilebilir mi? Sebebini açıklayınız.

“A enerji sınıfı bir bina, çevre dostudur.” denilebilir. Her binanın bir enerji kimlik belgesi vardır.Böylelikle her bina için A-G arası bir sınıf oluşturulur.
Bu kimlik belgesi ile;

Bina ile ilgili genel bilgiler,

Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

Binanın kullanım alanı (m2),

Binanın kullanım amacı,

Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması,aydınlatması ve sihhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktari (kWh/yıl),

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin,

A ile G arasinda değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanıbaşına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının,

A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,

Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

Recep, akşam okuldan döndükten sonra tüm gün güneş alan salonlarına girdiğinde bunaldığını hisseder ve duvar termometresine bakar. Termometre 28 oCʼyi göstermektedir. Salonda unuttuğu suyu içmeyi dener ama su fazla ısınmıştır. Pencereyi açmak için yöneldiğinde pervazda unutulmuş çiviyi fark eder, malzeme çekmecesine kaldırmaya karar verir. Bir eli pencerenin ahşap kulpunda, bir eli çivide olan Recep, çivinin pencere kulpundan daha sıcak olduğunu hisseder. Pencere kenarındaki çiçeğin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için toprağına dokunur ve şaşırır. Annesinin sabah sulamış olduğu çiçeğin toprağı hâlâ serindir. Salondaki nesneler için verilen ifadeleri değerlendirerek, “Evet” ya da “Hayır”ı daire içerisine alınız.

Hepsi aynı sıcaklıktadır. Evet/Hayır
Suyun sıcaklığı 28 oCʼden fazladır. Evet/Hayır
Metal çivinin sıcaklığı pencere kulpunun sıcaklığından fazladır. Evet/Hayır

Recep, hissettiği sıcaklıkla ilgili bir yorum yapar: “Nesnelerde hissettiğim sıcaklık, hava durumu raporlarında verilen hissedilen sıcaklıkla alakalıdır.” Yaptığı yorumun doğru olup olmadığına karar veriniz. Yorumunda yanlışlık varsa doğrusunu yazınız.

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın