9. Sınıf Meb Kimya Sıvılar Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 3. Bölüm Sıvılar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Simyadan Kimyaya Cevapları

9. Sınıf Kimya Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 3. Bölüm Sıvılar Soruları ve Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Sayfa 158 Cevabı

Görsel 4.3.2’de verilen bal, gliserin, etil alkol sıvıları; aynı şartlarda, aynı anda ve aynı eğimle bir beherglasdan başka bir beherglasa akıtılmaya başlanmıştır. Kaplarda toplanan sıvıların miktarlarını göz önünde bulundurarak bu sıvıların viskozitelerini karşılaştırınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Sayfa 159 Cevabı

Endüstride viskoziteyi uygun aralıkta tutabilmek için kullanılan kimyasal maddelerin neler olduğunu araştırarak bunların çevre ve insan sağlığı açısından fayda ve zararlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Endüstride, viskoziteyi; yani akmaya karşı akışkanın gösterdiği direnci ayarlamaya yönelik kullanılan pek çok kimyasal madde ile karşılaşırız. Bu maddeler, gıda endüstrisinde sıkça kullanılır. Şimdi bu maddelerden ikisini ve özelliklerini konuşalım.
Sodyum Aljinat: Belirgin bir lezzeti olmayan sodyum aljinat, viskozite ayarı yapmayı sağlar. Bu ayarı içerisine farklı maddeler kullanarak yapar. Gıda endüstrisindeki adı emülgatördür. Bu terime aldığımız gıdaların içeriğine bakarken sıklıkla rastlarız. Katkı maddesi kategorisinde olduğu için ürünlerin raf ömrünü uzatır. Fakat tüketilmesi sağlıksızdır. 
Soya Lesitini: Tiroit bezi sorunları ile alerjik etkiye sahip olan lesitin çeşitlerinden soya lesitini, eksik kullanıldığında ise öfkeli ve agresif hallere, hafıza ile ilgili sorunlara sebep olur. Bu maddeyi dengeli tükettiğimiz ölçüde sağlıklı oluruz. Fazlalığında tiroit bezi sorunları ve alerjik etki oluşturur. Antioksidan olarak kullanılan, anatomik tüm sistemlerimizin uyum içerisinde çalışmasını sağlayan, hücrelerimiz için faydalı olan soya lesitini, görüldüğü üzere faydalı etkilere de sahiptir.

Viskoziteyi etkileyen doğal ve yapay kimyasalları araştırarak viskoziteyi değiştirmek için farklı maddelerle deneyler yaparak TÜBİTAK projesi hazırlayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Sayfa 160 Cevabı

ETKİNLİĞİN SONUÇLANDIRILMASI:

1. Farklı sıvılarda boncukların batma hızını karşılaştırarak sıvıların viskozitelerini kıyaslayınız.

2. Sıcaklık artışı boncukların batma hızını ve sıvıların viskozitelerini nasıl etkilemiştir?

3. Aynı işlem 5 oC’ta tekrar edilirse viskozite nasıl etkilenir?

NELER KAZANDIK?

Öğrenciler viskoziteyi etkileyen faktörleri öğrenmek için deney yapmak istiyorlar. Aşağıda verilen deneyleri bu amaç için kullanabilirler mi? Kullanabilirlerse ‘‘Evet’’ kullanamazlarsa ‘‘Hayır’’ ı daire içine alınız.

Bu deneyler viskoziteyi etkileyen faktörleri öğrenmeye yardımcı olacak mıdır?
Farklı sıvıların aynı koşullardaki viskozitelerini karşılaştırır. Evet / Hayır
Aynı sıvının 20 oC ve 50 oC sıcaklıkta viskozitelerini karşılaştırır. Evet / Hayır
Yağlı boyayı oda sıcaklığında ve ısıtarak tahta yüzeye uygular. Evet / Hayır
Farklı sıvıların 20 oC ve 50 oC sıcaklıkta viskozitelerini karşılaştırır. Evet / Hayır

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Sayfa 164 Cevabı

ETKİNLİĞİN SONUÇLANDIRILMASI:

1. Bulunduğunuz ortamda suyun kaynama noktası kaç oC’tur.

Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâline geçmesine YOĞUŞMA denir.

Örnek olarak su buharı verilebilir. Bu olay sonucunda, çok küçük olan su tanecikleri bir araya gelir ve bulutları (= su damlacıkları ve buz kristallerinden meydana gelmiştir.) oluşturur.

2. Kabın şekli kaynama noktasını ve kaynama süresini etkilemiş midir?

Sıvının yaptığı buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklık ‘Kaynama sıcaklığı’dır. Bu sıcaklık noktasında sıvı yüzeyinde meydana gelen buhar basıncı ile dış basınç birbirine eşittir.

Sıvı buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda kaynama olayı gerçekleşir. Saf olan sıvıların sıcaklığı kaynama süresince sabit kalır.

3. Isıtıcının gücü kaynama noktasını ve kaynama süresini etkilemiş midir?

Maddenin ısı alması veya vermesiyle bir halden baska hale gelmesine ” Hal değişimi ” denir.Maddenin üç hali vardır. Bunlar doğada ; Katı,sıvı ve gaz halde bulunur.Isı alışverişi gerçekleştikten sonra maddelerde hal değişimi meydana gelir.Katı bir maddenin ısı almasıyla sıvıya dönüşmesine ” Erime ” denir.Katı bir maddenin ısı alarak gaz hale gelmesine ” Süblimleşme ” denir.Sıvı bir maddenin ısı almasıyla gaz hal gelmesine ” Buharlaşma ” denir.Gaz haldeki maddenin ısı almasıyla ” Plazma ” hale gelir.Sıvının ısı vermesiyle katı hale gelmesine ” Donma ” denir.Maddenin ısı vermesiyle gaz halden sıvı hale dönüşmesine ” Yoğunlaşma ” denir.Yoğunlaşmaya örnek verecek olursak,soğuk havada camların buğulanması gibi.

Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ” Buharlaşma ” denir.Örneğin : Ocak üzerine konulan suyun kaynadıktan sonra ısı almasıyla suyun buharlaşması,Islak çamaşırların güneşten gelen ısı ile kurumasıdır.

4. Suyun miktarı kaynama noktasını ve kaynama süresini etkilemiş midir?

İyonik bağ genelde metal ve ametaller arasında elektron alışverişi sayesinde olur. Elektron alan element aldığı elektron sayısı kadar eksi iyon değerliği, elektron veren element ise verdiği element sayısı kadar artı iyon değerliğine sahip olur. Elektron veren elemente katyon, elektron alan elemente ise anyondenir.

Yani zıt kutuplu iyonların etkileşimi metal ve ametaller arasında olur.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Sayfa 166 Cevabı

Simge Erzurum’da, Burak Antalya’da yaşamaktadır. Hava sıcaklığı iki ilde de 300C olmasına rağmen Antalya’da yaşayan Burak’ın hissettiği sıcaklık 380C, Erzurum’da yaşayan Simge’nin hissettiği sıcaklık 280C’tur. Sıcaklık aynı olmasına rağmen sıcaklığı farklı hissetmelerinin nedeni ne olabilir?

A) Antalya daha sıcaktır.
B) Erzurum’da hava sıcaklığı daha düşüktür.
C) Antalya’da ölçülen gerçek sıcaklık, Erzurum’daki hissedilen sıcaklıktır.
D) Simge’nin yaşadığı şehirde bağıl nem daha düşüktür.
E) Burak’ın yaşadığı şehirde bağıl nem daha düşüktür.

9. SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın