9. Sınıf Meb Kimya Ders Kitabı Gazlar Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 4. Bölüm Gazlar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Gazlar Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 4. Bölüm Gazlar Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar gazların hangi özelliği veya özellikleri ile ilgilidir? Karşılarına yazınız.

• Mayalanan hamurun kabarması:

Hamurun mayalanması kimyasal bir değişimdir.

Tek hücreli organizma olan küf mantarları, mayalanma olayına sebep olurlar ve ‘maya’ olarak adlandırılırlar.

Mayalanan hamurun kabarması sırasında maya hücreleri çoğalmakta ve aynı zamanda büyümektedirler. Bu mayalanma olayı gerçekleşirken karbonik gazmeydana gelerek hamur kabarır.

• Sıcak hava balonları:

Sıcak hava balonlarının yükselmesi gazların yoğunluğu ve özellikleri ile ilgilidir.

Gazların hal değişiminden sıcak hava balonlarında yararlanılır. Balon ana gövdesinin içi sıcak havayla doldurulur ve sıcak hava ısınınca yükseldiği için balonun da havaya doğru yükselmesi sağlanır.

• Oda spreylerinin odaya hoş koku vermesi:

Katılar, doğada belli bir formda bulunurlar. Bu şekilleri dışarıdan bir etki almadıkları sürece bozulmaz. Gazlar ise bu yönleriyle katılardan farklı bir haldedirler. Bulundukları kabın şeklini alırlar ve kabın her yüzeyine bir basınç uygularlar.

Oda spreyleri içerisinde büyük bir basınç altında gaz molekülleri barındırırlar. Oda spreyini sıktığımız zaman gaz molekülleri bir anda odaya yayılır. Moleküller hızlı hareket ettikleri için odanın içinde koku hemen hissedilir. 

Oda spreyinin kokusu, odada hemen hissedilir. Bunun nedeni gaz moleküllerinin hızlı bir şekilde yayılmasından kaynaklanır.

• Doğal gazın evlerimize ulaşması:

Doğalgaz hidrokarbonca zengin yanıcı bir gazdır. Doğada bulunan fosil bir yakıt olan doğal gaz ısınma amacıyla evlerimizde kullanılabilir. Bunun için doğadan çıkan doğalgazın depolanması ve evlerimize uygun şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Bu ulaşım sırasında gazlar sıvılaştırılır. Dolayısıyla doğalgazın evlerimize ulaşma sürecinde gazların basınç altında sıvılaşma özelliğinden faydalanılır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Furkan kardeşi Hilal’e uçan balonlarla sürpriz bir doğum günü hazırlamak istiyor. Furkan uçan balon hazırlamak için 2,2 L’lik 2 mol He gazı içeren
bir tüp satın alıyor. Furkan bu tüpteki helyum gazı ile oda şartlarında (25 oC sıcaklık, 1 atm basınç) hacmi 0,5 L olan 30 adet balon hazırlıyor. (Balonların içindeki gazın basıncı dış basınca eşit olup 1 atmosferdir.)

1. Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özellikleri hangi birimlerle verilmiştir?

  • Cevap:

2. Basınç ve sıcaklık birimi olarak metinde verilmeyen başka birimler de kullanılabilir mi?

  • Cevap:

3. Mutlak sıcaklık, basınç, hacim ve madde miktarı olarak mol kavramları hangi harfle gösterilir? En çok kullanılan birimi nedir? Aşağıdaki tabloda karşılarına belirtin.

Mutlak sıcaklık: Kelvin cinsinden sıcaklıktır, birimi Kelvin (K). T harfi ile gösterilir.

Basınç: Birim yüzeye uygulanan kuvvet ‘Basınç’ olarak adlandırılır. P harfi ile gösterilir. En çok kullanılan birimleri; atmosfer (atm) ve mmHg’dir.

1 atm = 760 mmHg

Hacim: Maddenin boşlukta kapladığı alan ‘Hacim’ olarak adlandırılır. V harfi ile gösterilir. En çok kullanılan (gazlarda) hacim birimi; litredir (L).

Madde miktarı olarak mol: Mol bir ölçü birimidir ve küçük taneciklerin (atom, molekül vb.) ifade edilmesinde kolaylık sağlar. n harfi ile gösterilir.

1 mol 6,02x(10)^23 tane taneciğe karşılık gelir.

4. Metinde 25 oC ile belirtilen oda sıcaklığı kaç K’dir?

Santigrat (Celcius) derece birimini Kelvin sıcaklık birimine çevirmek için gerekli olan formül vardır. Hatta bu formülü akılda tutmak için Kelvin’in konuştuğunu düşünelim. Desin ki:

Kelvin: “Celcius ne diyorsa 273 fazlası.”

Bu durumda 25 derece yani oda sıcaklığında bir dereceyi Kelvin’e çevirmek istersek:

25 Celcius + 273= 298 Kelvin bulunur.

273 fazlası ifadesi, derece Celcius açısından suyun donma noktasını 0 derece aldığı icin, mutlak nokta Kelvin cinsinden 273 Kelvin’e denk düşmektedir.

5. Metinde 1 atmosfer ile belirtilen basınç kaç mmHg’dır?

mmHg (milimetre cıva)
Torr = Uluslararası Birimler Sistemi denir.

mmHg 760 torr 1 atmosfer basınca eşittir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Aşağıda verilen çizelgede suyun katı hâlden sıvı hâline, sıvı hâlden de gaz hâline geçme sürecini gösteren değerler verilmiştir. Çizelgeden yararlanarak verilen milimetrik kağıda suyun sıcaklık – zaman grafiğini çizerek soruları cevaplayınız.

1. Çizdiğiniz grafikten yararlanarak suyun erime, donma, kaynama, yoğuşma noktalarını belirtiniz.

2. Su hangi bölgelerde homojen, hangi bölgelerde heterojendir?

3. Sıcaklığın sabit kaldığı ve değiştiği bölgeler hangileridir?

4. Suyun hâl değiştirdiği bölgeler hangileridir?

9. SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın