9. Sınıf Meb Kimya Ders Kitabı Çevre Kimyası Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 2. Bölüm Çevre Kimyası Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Simyadan Kimyaya Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 2. Bölüm Çevre Kimyası Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

Bir dönem soğutucu akışkan olarak kullanılan kloroflorokarbonların atmosfere verdiği zararlı etkiler bu gazların kullanımı başlandıktan bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Günümüzde de yeni yeni bulunan ve çeşitli amaçlar için kullanılan birçok kimyasal madde vardır. Siz de son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek, yeni bulunan bir ya da bir kaç kimyasal madde seçerek, bu kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine etkilerini araştırarak bir çalışma oluşturunuz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

1. Su ve toprak kirleticilerin başında gelen karbon (C) bulunduran bileşik sınıfı: ORGANİK BİLEŞİKLERDİR.
2. Atmosferde bulunan azotun oksijenle reaksiyonu sonucu oluşan atmosfer kirletici: azot oksitlerdir. (NO, NO2 vb.)
3. Asit yağmurlarına sebep olan atmosfer kirletici oksit: Kükürt trioksittir (SO3).
4. Zehirli ve çevre kirliliğine neden olan metal sınıfı: AĞIR METALLERDİR.
5. Sembolü Pb olan ağır metal: bilinen en eski madenlerden biridir. Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. Mavimsi beyaz renkte yumuşak bir elementtir. Dövülerek kolayca şekil alabilir.
6. Güneşten gelen ısı ve ışınların atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulması: ‘Sera Etkisi’dir.
7. Sembolü Ni olan ağır metal: 28 atom numarasına sahip olan Nikel’dir. 

8. Sembolü Cu olan ağır metal: Cu ; Bakır ın sembolüdür.Kıbrısta bolca bulunduğundan dolayı isimlerinin Cyprus kelimesinden geldiği tahmin ediliyor.Bakırın atom numarası 29 dur ve  1B geçiş grubu elementidir.Elektriği ve ısıyı çok iyi iletir ve paslanmaz..Elektriği gümüşten sonra en iyi ileten metal bakırdır.Bu özelliklerinden dolayı bakır ısınma,soğuma ve elektrik alanlarında çok kullanılır.

9. Dünya’da ortalama sıcaklıklarda artışa ve iklim değişikliğine neden olan çevre felaketi: Küresel ısınma, son bir ila iki yüzyılda Dünya yüzeyinde ortalama hava sıcaklıklarının artmasıdır.
 İklim bilimciler, 20. yüzyılın ortalarından beri çeşitli hava olaylarının (sıcaklık, yağış ve fırtınalar gibi) iklim üzerindeki ilgili etkilerin (okyanus akıntıları ve atmosferin kimyasal bileşimi gibi) ayrıntılı gözlemini yapmışlardır. 
Bu veriler, Dünya ikliminin, jeolojik zamanın başlangıcından bu yana  değiştiğini ve Sanayi Devrimi’nin başlangıcından bu yana insan faaliyetlerinin etkisinin iklim değişikliğinde önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir.

10. İnsanların çevreye bıraktığı zararlı etkileri olan madde: karbondioksittir.
11. Tarım ilaçları ve gübrelemeyle kirlenebilen kara parçası: TOPRAKTIR.
12. Kirlilik oluşturan zararlı madde: ATIK

13. Sembolü Cd olan ağır metal:  Merhaba sembolü Cd olan element Kadmiyumdur. B grubunda yer alan, atom numarası 48 olan bir geçiş metalidir. Ağır ve zararlı bir metaldir. Doğada genellikle kadmiyum sülfür CdS olarak bulunur. Özellikle çinko üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkar. İnsan vücudunda birikme eğilimindedir. Aşırı birikimi nörodejeneratif hastalıklara neden olabilir.

14. Varlıklar için en önemli sıvı: 
15. Doğada uzun yıllar dönüşümü olmayan polimer yapıda madde sınıfı: Plastiklerdir.
16. Canlıların yaşama ortamı olan gaz karışımı:  HAVA’dır
17. Yapısındaki fosfatlar nedeniyle sudaki canlı yaşamına zarar veren kimyasal madde: Deterjan’dır.
18. Sembolü Fe olan ağır metal: Demirdir
19. Sembolü Co olan ağır metal: Kobalt’tır
20. Dünya’yı, güneşin zararlı ışınlarından koruyan tabaka: Doğayı oluşturan 4 ana unsur : Hidrosfer, Litosfer, Atmosfer, Biyosfer 

21. Sera etkisinin en önemli sebebi olan gaz: Atmosferde bulunan bazı sera gazları vardır. Bunlar ; su buharı, karbondioksit, metan, nitroz asit ve ozon gazlarıdır.Bu gazların yüzdelik  oranları ise şu şekilde ; 

Su Buharı –> %72
Karbondioksit –> %26
Metan –> %9
Ozon –> %7

22. Sembolü Hg olan ağır metal: Civadır
23. Sembolü Cr olan ağır metal: Kromdur
24. Sembolü Zn olan ağır metal: Çinkodur
25. Atık malzemelerin ham madde olarak yeniden değerlendirilmesi: GERİ DÖNÜŞÜMDÜR.

9. SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın