9. Sınıf Meb Tarih İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan yarımadasında putperestlik, Yahudilik, Mecusilik ve Hristiyanlık yaygın olarak bulunmaktaydı. Dünya’da ise Şamanizm. Maniheizm, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Putperestlik yaygın olarak bulunmaktaydı. İslam tevhit inancını ortaya koyarak Allah’ın ortağının bulunmadığını ve peygamberlere ve kitaplara inanılması gerektiğini ortaya koymuştur. İslam barış ve huzur dini olarak nazil olmuştur.

2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?

Dört halifenin seçimle göreve gelmesi, İslam siyasi hayatında da önemli bir yere sahiptir. İslam siyasi hayatında hükümdarların seçimle iş başa gelmesi, halife seçimlerinin önde gelen isimlerin şura kararıyla belirlenmesi böylece bir sahabe uygulaması olarak benimsenmiştir.

3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?

İslam aleminde fenni ilimler ile dini ilimler bir arada değerlendirilmiştir. Bilim bir hikmet olarak dinin gerekliliği şeklinde yerine getirilmesi gereken bir iş olarak görülmüştür. İnsanlığa yararlı olmak için çalışmak ibadet olarak sayılmıştır. İslam alimleri bilimsel çalışmalar kapsamında gerek tıp gerekse mühendislik alanında çok önemli gelişmelere imza atmışlardır.Özellikle Endülüs Emevi Devleti’nin uzun yıllar iktidarlığı döneminde bilim çalışmalarının yapılması için kurduğu medreseler ve kütüphaneler, batılı devletlerin istilasına uğrayınca onların tahakkümü altına girmiştir. Böylece İslam alimlerinin yaptıkları çalışmalar Avrupa’da bilimin temellerini oluşturmuştur. Avrupa’da birçok bilimsel bilgi temel kaynak olarak İslam alimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?

İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” denmesinin sebebi, insanların okuma-yazma bilmemesi değildir. Bedeviliğin yaygın olması; insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları, putlara tapmaları, kadınlara yönelik kötü tutumları gibi nedenlerden dolayı Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine, Cahiliye Dönemi denirdi.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir? Elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosuna asınız.

Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkisi olarak soylu ailelerin fakirleri ezmesi, kullanması, kölelerin alınıp satılması, kadınların ve çocukların değer görmemesi, sömürü düzeninin oluşması gibi sosyal etkilere neden olmuştur.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler olabilir?

Efendimiz’in haksızlıklara karşı gelmek istemesi, her daim haklının yanında yer almak istemesi ve mazlumlara, zulme uğrayanlara yardımcı olmak istemesidir.

9. SINIF MEB YAYINLARI TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın