9. Sınıf Meb Tarih İslamiyetin Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Türklerin İslamı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 İslamiyetin Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamında…

İslamiyetin Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Türk birliğinin sağlanmasında İslamiyet’in etkileri neler olabilir?

Cevap: İslam’da birlik ve beraberlik, sosyal düzen, ekonomik düzen, başa bağlılık, insan hakları, akraba ilişkileri, anne ve baba hakkı gibi konuların Türklerin bir ve beraber olarak bir arada yaşamalarına ve örf ve adetlerine bağlı kalmalarına neden olmuştur. Tarımla uğraşmaya geçerek yerleşik hayatı da öğrenmişler ve toprağa bağlı faaliyetler yapmışlardır. Türkler birçok devlet kurmuş ve medeniyetler meydana getirmişlerdir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Türk-İslam tarihi içerisinde Kutadgu Bilig’in önemi nedir?

Cevap: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib’in yazmış olduğu bir eserdir. Kutadgu Bilig, İslam kültür dairesine girmiş olan Türk topluluklarında ve devletlerinde Orta Asya Türk kültürünün nasıl ve ne dereceye kadar devam ettiği konusunda bizlere bilgiler vermektedir. Bu bakımdan İslam Tarihi için çok önemli bir yere sahiptir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Ahmet Yesevî’nin İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında etkileri neler olabilir?

Cevap: İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında önemli tarihi şahsiyetler öne çıkmıştır. Bunlardan biri de 12. yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevi olarak bilinen Divanı Hikmet’in müellifidir. Tasavvuf ilminin gelişmesinde de etkili olmuştur. İslam’ın anlatılmasında ve yaşanmasında, ayrıca gönüllere işlemesinde öneli tebliğ ve irşat faaliyetleri yaparak Anadolu coğrafyasının Müslüman kalmasında da etkili olmuştur.

9. SINIF MEB YAYINLARI TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın