9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 252-256

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite Günlük / Blog Yazışma Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite Günlük / Blog Sayfa 252, 254, 255, 256 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Günlük / Blog Sayfa 252, 254, 255, 256 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 252 Cevapları

Hazırlık
1. Genel Ağ ortamındaki blogların günlüğün yerini tam olarak tutup tutmadığını tartışınız.

Günlükler ve bloglar birbirilerine benzerlik gösterseler bile, bambaşka kavramlardır. Öncelikle günlükler, insanların ve yazarların özel olarak günü gününe, çoğunlukla kendileri için yazdıkları defterlerdir. Üzerlerinde tarihler açıkça belirtilir ve bu günlükler yazıldıkları zamanın zihniyetini, yazarının görüşlerini ve iç dünyasını anlamamızda büyük katkı sağlarlar. Yazarlarının niteliklerine göre edebi olma özelliğini gösterebilirler.

Bloglarda ise internet üzerinden, yine zamanı açıkça gözüken yazılar paylaşılır. Okuyucular, yazarı izin verirse bu yazılara yorumlar yapabilir, hatta başkalarıyla paylaşabilirler. Bloglar paylaşılmak için yazıldıkları için günlükler kadar içten ve saf yazıldıkları söylenemez. Mantıken yazılma amaçları edebi paylaşımlar olmadıkça edebi de olamazlar. Bloglar, günlük paylaşımlar olabileceği gibi, yemek, bilgisayar oyunu, gezi hakkında paylaşımlara da odaklanabilir, reklam yapmak için de kullanılabilirler.

2. Blog takip etmek kişiye neler kazandırabilir? Tartışınız.

Bloglar, yazar olsun veya olmasın insanların duygu ve düşüncelerini samimi bir dille yazarak internette paylaşması sonucu oluşan internet siteleridir. Bir bloğu takip etmek bir insanın duygu ve düşüncelerine daha yakından bakmak anlamına gerir. Ayrıca blog takibi insana birçok şey katar. Blog takibi ile sürekli yeni bilgiler öğrenirken okuma alışkanlığı da kazanılabilir. Ayrıca bloğun konusuna bağlı olarak kişisel gelişimden tutun da bilgisayar programcılığına kadar birçok şey bloglar sayesinde öğrenilebilir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 254 Cevapları

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Blog yazarının merak ettikleri nelerdir? Belirtiniz.

Kahvenin gerçekten Yemen’den gelip gelmediğini merak etmiştir. Bize kahvenin nereden geldiğini merak etmiştir.

2. Blog yazarının blogda karşı tarafı dikkate alarak yazdığını gösteren ifadeleri belirtiniz.

Sanki karşısında biri varmış gibi yazması sohbet havasında bir anlatımı kullanması bunu göstermektedir.

3. Blogdaki dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Sade günlük bir dil kullanılmıştır. Samimi sohbet havası hakimdir.

4. Blog metninin görsel unsurlarla ilişkisini belirleyiniz.

Blog metninde içerik ile ilgili güzel bir görsel kullanılmıştır. Kahve konu olduğu için kahve ile ilgili görsel kullanılmıştır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 255 Cevapları

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Yukarıdaki blog metninin günlük türüne benzeyen özelliklerini belirtiniz.

 • İki metinde de samimi bir dil görülür.
 • İki metinde de içten okurla sohbet edermiş gibi bir hava vardır.

2. Blog metnindeki dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Blog metninde samimi bir dil görülür.
 • Blog metninde içten okurla sohbet edermiş gibi bir hava vardır.

3. Blog yazarı hayatıyla ilgili neleri paylaşmaktadır? Belirtiniz.

Blog yazarı gün içindeki izlenim ve gözlemlerini ya da hayatının belli bölümlerini takipçileri ile paylaşır. Duygu ve düşüncelerini içten bir anlatımla takipçilerine sunar.

4. Blog yazarının duygularını açık ve etkili biçimde ifade ettiği cümleleri belirleyiniz.

 • Tüm gün yüzümde tebessümle dolaştım.
 • İnsana böyle vefalı dostlar gerek.
 • O çok üzgün ama biz mutluyuz. Bu misafir kim mi? Tabii ki babaannem…

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 256 Cevapları

1.
a. Yukarıdaki parçada geçen çekimli fiilleri bulunuz.

 • inmiştim.
 • tutmalı.
 • soğutmayacak…
 • oturuyor.
 • açıyor,
 • açmış.
 • değiştirdi.

b. Bulduğunuz fiilerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

 • inmiştim: Geçmiş zaman anlamı katar
 • tutmalı: Gereklilik anlamı katar
 • soğutmayacak: Gelecek zaman anlamı katar
 • oturuyor: Şimdiki zaman anlamı katar
 • açıyor: Şimdiki zaman anlamı katar
 • açmış: Geçmiş zaman anlamı katar
 • değiştirdi: Geçmiş zaman anlamı katar

c. Parçada bulduğunuz çekimli fiillerin kip ve kişi eklerini belirleyiniz.

 • inmiştim: 1. tekil : ben
 • tutmalı: 3. tekil : O
 • soğutmayacak: 3. tekil : O
 • oturuyor: 3. tekil : O
 • açıyor: 3. tekil : O
 • açmış: 3. tekil : O
 • değiştirdi: 3. tekil : O

ç. Bulduğunuz çekimli fiilleri yapılarına göre inceleyiniz.

 • inmiştim: Fiil kökü basit
 • tutmalı: Fiil kökü birleşik fiil
 • soğutmayacak: Fiil kökü birleşik fiil
 • oturuyor: Fiil kökü basit
 • açıyor: Fiil kökü basit
 • açmış: Fiil kökü basit
 • değiştirdi: Fiil kökü basit

d. Bulduğunuz çekimli fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre çatılarını inceleyiniz.

 • inmiştim: Geçişsiz fiil
 • tutmalı: Geçişli fiil
 • soğutmayacak: Geçişli fiil
 • oturuyor: Geçişsiz fiil
 • açıyor: Geçişli fiil
 • açmış: Geçişli fiil
 • değiştirdi: Geçişli fiil

2. Türkiye’deki tarihine bakacak olursak çay ilk olarak II. Abdülhamid döneminde 1894’te Japonya’dan getirilmiş. Bursa’da deneme dikimi yapılmış. Çayın üretimine Cumhuriyet’ten sonra başlanmış ve 1963’e kadar çay talebi başka ülkelerden sağlanmış. Kısacık zaman diliminde hayatımızın her anında çay yerini almış.

Yukarıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

 • Kesme işareti: Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos); bir noktalama işareti. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır
 • Nokta: Yuvarlak ve boyutları çok küçük im, benek.

3. Nurullah Ataç’ın günlüğünde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Çünkü yazar öz Türkçeyi savunmuş bugün kullanmış olduğumuz bir çok yabancı kökenli kelime yerine Öz Türkçe’sini kullanmıştır. Oysa günümüzde böyle bir anlayış çok fazla kalmamıştır. Bundan dolayı Bir çok kelime yazım kurallarına uymamaktadır

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın