9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Bedri Rahmi Eyüboğlu Cevapları - derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Bedri Rahmi Eyüboğlu Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 194, 195, 196, 197 Bedri Rahmi Eyüboğlu Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

DERSE HAZIRLIK

1. Biyografik filmleri izlemeyi sever misiniz? Bu filmlerin izleyiciye katkısı ne olabilir?

Cevap:Severim. Çünkü bana önemli insanları tanıma şansı verir. Mesela çok ünlü bir bilim adamını ya da edebiyatçıyı anlatan filmi izlediğim o zaman o kişi hakkında çok değerli bilgiler edinilebilir. Bize böyle imkanlar sunulmaktadır bu filmlerle. 

2. Sporcu, yazar, ressam, müzisyen, iş adamı, sosyal girişimci vb. kişilerden hangisinin ya da hangilerinin hayatını okumak hoşunuza gider? Neden?

Cevap: Özellikle ünlü yazarların, iş adamlarının başarı hikayelerini okumak hoşuma gider. Çünkü bana ilham verirler. Onların hayat karşısındaki zorlukları yenerek başarı basamaklarını çıkmalarını okumak bana ilham verir. 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde Bedri Rahmi Eyuboğlu hakkında hangi bilgilere yer verilmiştir? Bu bilgiler öznel bir anlatımla mı yoksa nesnel bir anlatımla mı verilmiştir?

Cevap: Nerede doğup, nerede öldüğü, ailesi hakkındaki bilgiler, eğitim ve öğretim hayatı, çalışmış olduğu meslekler, kimlerin yanında yaşadığı, hangi sanatlarla uğraştığı anlatılmıştır. 

2. Bedri Rahmi Eyuboğlu hangi güzel sanat Eyüboğludallarında eserler vermiştir? Bu sanat dallarının birbiriyle nasıl bir ilişkisi olabilir?

Cevap: Resim, edebiyat ve mozaik gibi güzel sanat dallarında eserler vermiştir. 

3. Bu incelemeleri “güzel”in aynı zamanda “yararlı” da olabileceği, “yararlı” olmanın “güzel”in gücünü eksiltmeyeceği düşüncesine ulaşmasına yol açtı. Bu düşünce ise onun bundan sonraki sanat görüşünü tümüyle etkiledi, yönlendirdi.
Yukarıdaki parçada ileri sürülen görüşe katılıp katılmadığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Eyüboğlu’na göre sanat eseri güzel olmasının yanında aynı zamanda yararlı da olabilir. Hatta olmalıdır da. Çünkü sanatın amacı insana fayda sağlamasıdır. İnsanların iyiliği ve faydası için sanat eserleri yaratılmalı ve ortaya konmalıdır anlayışı hakimdir. 

4. Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimi ya da biçimleri kullanılmıştır?

Cevap: Açıklayıcı ve betimleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Yazar hakkında bilgi verilen yerlerde açıklayıcı anlatım varken yazarın fiziksel ve ruhsal olarak tanıtılmasında ise betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır. 

5. Okuduğunuz metni akıcılık, yalınlık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk, zenginlik, sıcaklık, kuruluk gibi hususlara göre değerlendirerek yazarın üslubu hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Metin akıcı bir dille oluşturulmuştur. Sade ve yalın bir dil tercih edilmiştir. Bunun yanında nesnel ifadeler ağırlıktadır. Son olarak bu kitabı hazırlayanlar hangi kafada bilmiyoruz ama elli yıllık edebiyatçıyız ne kuruluk ne de sıcaklık bakımından bir eserin incelenmesi gibi bir aptallıkla karşılaşmadık.Bizce kitabı hazırlayanların bu kısımda kafaları güzel ya da okurla dalga geçmektedirler. 

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki parçada “kesme işareti, nokta, yay ayraç, tırnak işareti, kısa çizgi”nin hangi işlevde kullanıldığını belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerini aynı işlevde kullanarak defterinize örnek cümleler yazınız.

  • KESME İŞARETİ (’) :Özel adlara eklenen çekim eklerinden önce kullanılmıştır.
  • NOKTA: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
  • TIRNAK İŞARETİ (“ ”): Alıntılarda kullanılmıştır.
  • KISA ÇİZGİ (-): Arasözlerin başına ve sonuna konulacaktır.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın