9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite Günlük Blok Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 9. Ünite Günlük Blok 259, 260, 261 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Yazar, yazma amacını nasıl belirtmiştir?

Cevap: Okurlar için ve düşünceler yok olmasın kağıda geçsin diye yazmaktadır.

2. Parçada hangi konu işlenmiştir? Bu konu okuyucunun ilgisini çeker mi? Neden?

Cevap: Yazı yazmanın önemi. Bence çeker.

3. Yazarın “Kâğıda geçmeyen bir düşünce, düşünce değildir.” görüşüne katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Çünkü uçucu olacaktır yani kalıcı olmayacaktır. Bu yüzden yazıya geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

4. Sizce günlük yazıları kimin için yazılmalıdır? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İki farklı görüş olsa da bence insanın kendisi için kendini rahatlaması için yazılmalıdır.

5. Parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Neden bu anlatım biçiminin tercih edildiğini söyleyiniz.

Cevap: Betimleyici ve öyküleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır.

6. Parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

Cevap: Sanatsal işlevde kullanılmıştır.

7. Parçada daha çok hangi kip ve kişi kullanılmıştır? Bu kullanımın parçanın türüyle bir ilgisi olabilir mi?

Cevap: Birinci tekil kişi ile geniş zaman kipi kullanılmıştır.

B. Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) 1- Bu parça yaşanan olayların, izlenimlerin günü gününe yazılması İle oluşmuştur

(D) 2- Konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır.
(D) 3- Duygu ve düşünceler üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
(Y) 4- Gerçekler, yaşananlar değiştirilmeden olduğu gibi aktarılmıştır.
(D) 5- Nesnel anlatıma başvurulmuştur.
(Y) 6- İnandırıcı, içten ve samimi bir üslup kullanılmıştır.
(D) 7- Dolaylı bir anlatım yöntemi benimsenmiştir.
(D) 8- Açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Yazarın bir bakıma kendi kendisi ile konuştuğu, içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevreden
yakındığı, yaşadığı duygusal coşkunluğu dile getirdiği günlüklere içe dönük (ruh bilimsel) günlük denir.
2. Asıl olarak günlüklerin, Batı edebiyatındaki biçim ve içeriğiyle Türk edebiyatında yer alması, Tanzimat Dönemi’ne denk gelmiştir. Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali adlı gezi kitabı Batı’daki anlamıyla Türk edebiyatında görülen ilk günlüktür.
3. Günlüklerde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?
A) Gündökümü – Tomris Uyar
B) Günler – Cemal Süreya
C) Yaşamak – Cahit Zarifoğlu
D) Seyahat Jurnali – Nurullah Ataç
E) Yüryüzü Korkusu – Oktay Akbal

Cevap: D

2. Bu defteri bugün satın aldım. Artık Sevin olmadığına göre ve kimseyle konuşmak istemediğime göre bu defter kaydetsin beni. Kimse dinlemiyorsa beni-ya da istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar! Sonunda bana bunu da yaptınız. Peki, bu adam ne yapsın? Yıllarca benim yaptığım gibi yaşamasın mı?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen yazının bir günlükten alındığını göstermek için kullanılamaz?
A) Açıklayıcı anlatım tercih edilmiştir.
B) Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır.
C) Dil, konuşma diline yakın kullanılmıştır.
D) Anlatanın duygularına yer verilmiştir.
E) Olay, yaşayan kişi tarafından anlatılmıştır.

Cevap: C

3. Ören, 6 Temmuz
Başkalarını tanımam ya bugün kendimi de tanımadığımı anladım. Ankara’da iken günlüğüme, yaşantım boyunca aynaya ilk kez baktığımı yazmıştım. Meğer doğru değilmiş bu. Ben de bir ayna çocuğu imişim. Kendi üzerimdeki bu gözleme şöyle vardım: Dün gece saat dokuzda Ören’e gelmiştim. İçeri girer girmez musluğa koşarak yüzümü yıkadım. İlkin hiçbir şeyin farkında değildim. Ama yüzümden sabunları akıttıktan sonra gözlerim benden habersiz musluğun üzerine kaydı. Ayna gibi bir şeyler aradı. Bulamayınca da bir hoş oldu.

Yukarıda verilen parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Günlük yazı türünden alındığı
B) Öznel ifadelere yer verildiği
C) Öğretici metinlerin özelliklerini taşıdığı
D) Olaya tanık olan kişi tarafından anlatıldığı
E) Fiillerin 1 .tekil kişi ile çekimlendiği

Cevap: D

4. (I) İnsanlar gazetelerini okuyorlar. (II) Ben gazeteleri buruşturup bir yana koyuyorum. (III) Eski bir defter açıyorum. (IV) Yarım kalmış bir öykünün kişileri karşımda. (V) Tanıyamıyorum onları, aylar geçmiş tanışalı.
Oktay Akbal, Anılarda Görmek
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap: D

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın