9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Hüsamettin Bozok’a Mektuplar Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 217, 218, 219, 220, 221 Hüsamettin Bozok’a Mektuplar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 217 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Yazar ya da herhangi bir müzisyen, ressam, heykeltıraş vb. sanatçının mektuplarını okumak ister miydiniz? Neden?

Cevap: İsterdim, çünkü onların mektuplarından onlarla ve yaşadıkları dönemle ilgili her türlü bilgi, yorum ve gelişmeyi öğrenme şansım olurdu. Bundan dolayı ünlü kişilerin mektupları bence tarihi birer belge niteliğindedir.

2. Sanatçıların mektuplarını okumak, toplumun sanat ve kültür bakımından gelişmesinde nasıl etkili olur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Sanatçıların yaşamlarını, çalışmalarını öğrenme ve o yolları yeniden değerlendirme imkanı sunulur okura. Bu da insanları hem bilgilendirir hem de ilham vererek insanların sanatsal üretimlerde bulunmalarına yardımcı olur.

3. Aşağıda verilen mektup örneğinde anlatılanlar başka hangi metin türleriyle ya da iletişim araçlarıyla ifade edilebilirdi? Bu ifadenin bu kadar etkili olup olmayacağı hakkındaki görüşlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Günümüzde artık mesaj, e-mail ya da görüntülü video yollama teknikleriyle de verilebilirdi. Ancak mektubun kendine özgü bir sıcaklığı ve değeri vardır. Bence günümüzdeki mailler mektubun sıcaklığını ve etkisini sağlayamamaktadır.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı  Sayfa 218 Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

  • Ehemmiyet: nitelik ve nicelikçe değeri olma durumu.
  • Mukavele: sözleşmek eylemi.
  • abes: gerçeğe, sağduyuya, akla aykırı.
  • İtina: bir şeyi yaparken, onun elden geldiğince iyi olmasına, onu özenerek yapmaya çalışma.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı  Sayfa 219 Cevapları

2. Okuduğunuz metnin yazılış amacını ve hedef kitlesini bulunuz.

Cevap: Yazılış amacı yazarın söz vermiş olduğu bir kitap çıkarma mevzusunda yayıncı arkadaşına yazmış olduğu bir mektuptur hedef kitle ise arkadaşıdır.

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini bulunuz.

Cevap: Kitap çıkarma konusunda yazarın müsaitlik durumudur.

4. Okuduğunuz mektup için “Belge niteliği taşımaktadır.” denilebilir mi? Buradan hareketle mektubun yazıldığı döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunulabilir?

Cevap:  Evet denilebilir. Çünkü yazarın kendi ağzından hem edebi görüşleri anlatılmaktadır hem de eserin yazılış süreci ile ilgili edebiyat tarihçilerine bilgi verilmektedir.

5. Aşağıdaki parçanın örtük iletisini bulunuz. Okuduğunuz metnin örtük ileti bakımından yoğun olup olmadığını tartışınız.

Şimdi öyle ki hangimiz hangimizin çocuğuyuz pek bilmiyorum. Fakat hayatlarından ve bilhassa kitap denen toplu hayatlarından daha ziyade benim mesul olduğum aşikâr. Kitap bütünlüğü mühim bir şey. Bunu sen benden iyi bilirsin. Hülasa bir daha gözden geçirmem, tasfiye edilecekleri tasfiye etmem, değiştirilecekleri değiştirmem, değiştiremeyeceklerime razı olmam lazım.

Cevap: Kitap çıkarmanın her yazar için farklı bir anlayışla yapılması anlatılmaktadır.

6. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı ile ilgili sayfa 221’de verilen bilgiler ışığında okuduğunuz metni değerlendirerek yazar ile metin arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

Cevap:  Tanpınar, eserlerini oluştururken bir kuyumcu hassasiyetle çalışan bir işçi gibi davranan önemli bir edebiyatçıdır. Bu mektubundan da okuyacağımız üzere eserini oluştururken her ayrıntıyı düşünmekte işini aceleye getirmemektedir.

1. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen ölçütlere göre Sabahattin Ali ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektuplarını karşılaştırarak özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. 

Sabahattin Ali’den Karısı ve Kızına Mektuplar

Konusu:
Teması:
Yazılış amacı:
Hitap şekli:
Üslubu:
Biçim özellikleri:
Planı:

Hüsamettin Bozok’a Mektuplar

Konusu:
Teması:
Yazılış amacı:
Hitap şekli:
Üslubu:
Biçim özellikleri:
Planı:

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 220 Cevapları

Aşağıda Stefan Zweig’ın (Sitefın Zıvayg) Maksim Gorki’ye yazdığı bir mektup verilmiştir. Bu mektubu, incelediğiniz mektuplarla içerik ve biçim bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.

Cevap:  Diğer mektuplara göre daha mesafeli bir anlatım söz konusudur. Diğerleri tanışan aralarında duygusal bağ olan kişiler arasındaki fikir ve duyguların paylaşımı iken bu mektupta ise bir edebiyatçının bir başka edebiyatçıya duygularını aktarması vardır. 

2. ETKİNLİK 

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 221 Cevapları

1. Okuduğunuz metinde nokta, virgül, kısa çizgi ve kesme işaretinin kullanıldığı yerleri bularak bunların hangi işlevlerde kullanıldığını tespit ediniz. 

  • Virgül: Fakat aklı başında herkes, uzak görüşlü her insan, bu suskunluğa saygı duyacaktır.
  • Kesme İşareti: Fakat bana dostça inanın, inanmanızı dilerim, sizi seven, tanıyan ve sayan hiç kimse, aklı başında hiçbir insan, İstrati’nin size karşı ileri sürdüğü bu gülünç gerekçeleri doğru bulduğunu söylemeyecektir

3. ETKİNLİK 

Siz de okuduğunuz mektuptaki çekimli fiilleri bularak bunların kiplerini belirleyiniz. Bir yazıda farklı kipte çekimlenmiş fiil kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  • basıyor: bas-ı-yor: Şimdiki zaman
  • anıyorum: Anlı-yor-um : Şimdiki zaman ve ı. tekil kişi eki vardır.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın