9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 222, 224 Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 222 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Kitap, bilişim, pazarlama vb. ulusal ya da uluslararası fuarlar hangi amaçlarla düzenlenir?

Cevap: Firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.  Ticari ihtisas fuarları, günümüz Pazar koşullarında üretici ile tüketicileri, alıcı satıcıları karşı karşıya getirebilen, bu gruplar arasında karşılıklı, yüz yüze bir ilişki kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir tanesidir. İhtisas fuarları sayesinde katılımcı firmalar, iş yaptıkları müşterileri ile yüz yüze iletişim kurmakta, onların firmaları ve ürünleri hakkında düşündüklerini ilk kaynaktan öğrenme şansına sahip olmakta ve firma tanıtımlarını bizzat müşterilerin kendilerine, araya başka herhangi kişi ya da kitle iletişim aracını sokmadan gerçekleştirebilmektedir.

2. E-postalar günümüzde neden çok tercih edilen bir haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çünkü en hızlı haberleşme aracı e-postalardır. Bu e-postaların en önemli bir diğer özelliği de resmi olarakbelge niteliğinde de kullanılabilmesidir.  Ayrıca hemen cevap verilebilmesi de ayrı bir avantajıdır.

3. E-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması konusunda neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Çok önemli buluyorum Çünkü insanların bireysel gizlilikleri özel hayat alanları vardır. Bu alanlara saygı duyulmalı ve ona göre davranılmalıdır. Bazen şirket e-postaları bazen de özel e-postalarda yapılan konuşma ve verilen kişisel bilgilerin bir başkasının eline geçmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 224 Cevapları

1. Okuduğunuz e-postanın konusu ile başlığının uyumlu olup olmadığını değerlendiriniz.

 Bence çok uyumlu. Çünkü e-postadaki verilmek istenen fuar bilgisinin okurun hemen konuyu kavraması amacıyla başlıkta da Kitap Fuarı şeklinde yer aldığını görürüz.

2. Metnin içeriğinden hareketle gönderen ile alıcının birbirini tanıyıp tanımadığı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Hayır tanımamaktadır. Çünkü bir kurumun değerli konuklarımızı bekliyoruz şeklinde e-postayı bitirdiğini görürüz. Bu da bir kurumdan gelen bu mesajın kitap fuarıyla ilgilenecek herkese her kitleye itafen yazıldığını göstermektedir. 

3. Okuduğunuz e-posta üzerinde gönderen, alıcı, konu ve tarih bölümlerini gösteriniz.

  • Gönderici: Feza Gürsey Bilim Merkezi duyuru@e.fezagurseybilimmerkezi.com
  • Alıcı: ANNE-BABALAR
  • Konu: Ankara’nın en büyük kitap fuarı Altınpark’ta açılması.
  • Tarih: 15:52 (7saat önce)

4. Metinde kullanılan resmin e-postanın içeriğini destekleyip desteklemediğini tartışınız.

Cevap: Desteklemektedir. Çünkü içeriğin konusu olan Kitap fuarının yeri zamanı ve kitap görselleriyle süslenen resmin okurun dikkatini çektiğini görürüz.

5. Okuduğunuz metni, e-posta yazılırken dikkat edilecek hususlara uyulup uyulmadığı bakımından değerlendiriniz.

Cevap: Bence uyulmuştur. Çünkü hem hitap cümlesi vardır hem de içerikle ilgili çok fazla lafı uzatmadan okura bilgi verilmektedir.

6. E-postada tercih edilen anlatım biçimini ve dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleyiniz.

Cevap: Açıklama anlatım biçimi ağır basmaktadır. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Çünkü amaç bilgi vermektir.

1. ETKİNLİK 

Okuduğunuz e-postayı aşağıdaki davet mektubuyla biçim ve içerik bakımından karşılaştırınız. Okuduğunuz e-posta için bir davet mektubu denilebilir mi? Neden?

Cevap:  İçerik yönünden benzememekte ancak biçimsel açıdan bazı yönlerden benzerlik göstermektedir. Mesela içerik olarak e-postada kitap fuarına isteyenlerin katılması için bilgilendirici bir mesaj verilmişken davet mektubunda bir durum hakkında direk bilgi verilmekte ve durumun kabul edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

2. ETKİNLİK 

Siz de okuduğunuz e-postadaki fiilleri yapı bakımında inceleyiniz.

  • yapılıyor: gelecek zaman eki vardır basit fiildir
  • yer alıyor: bileşik fiildir
  • sürüyor: şimdiki zaman eki yor olan basit bir fiildir.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın