9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite Mektup E-Posta Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 8. Ünite Mektup E-Posta 237, 238, 239, 240 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

8. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Şairin dergiye gönderdiği şiirler neden yayımlanmamıştır? Bunun nedeni olarak hangi gerekçeler ileri sürülmektedir?

Cevap Çünkü ilk defa yayımlanacaksa bu şiirler bir kez daha gözden geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

2. Yazar, şair dostuna hangi tavsiyelerde bulunuyor? Bir şairin yetişmesi, kendini geliştirmesi için bu tür eleştirilere ihtiyaç olup olmadığını tartışınız.

Cevap Şiirinde bazı noktalarda zorlamalara düştüğünü, şiirini yeterince ince eleyip sık dokumadan dergiye gönderdiğini, şiirin bazı bölümlerin zayıf kalmasını eleştirmiştir. Kesinlikle bu eleştiriler bence şairi eseri üzerinde düşündüren ve bu yolla geliştiren öneme sahiptirler.

3. Bu parçada üzerinde durulan konu nedir?

Cevap Bir şairin yayımlanması amacıyla şiirini gönderdiği dergiden neden yayımlanmadığı ile ilgili bilgi almasıdır.

4. Okuduğunuz mektubun yazıldığı döneme dair hangi edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgiler yer almaktadır?

Cevap O dönemlerde şiir yayımlamak isteyenlerin dergilere şiirlerini yolladıklarını ve bunun karşılığında dergilerin de bir cevap mektubu yazdıklarını görürüz.

5. Bu mektuptan hareketle yazarın üslubu hakkında bilgi veriniz.

Cevap Yazar kimi yerde açıklayıcı kimi yerde ise betimleyici bir anlatıma başvurmuştur. Çünkü bazen amacı bilgi vermek bazen de duruma açıklık kazandırmaktır.

B. Aşağıdaki yargılar yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) 1- E- posta gönderilen kişi, sanal dünya dışında gönderen kişi/kurum tarafından tanınmamaktadır.
(D) 2- E-posta atılan kişi tanıdık biri olmadığından resmî bir dil kullanılmıştır.
(D) 3- Ad-soyadı içeren bir e-posta adresi kullanılmıştır
(Y) 4- Bu e-postaya cevap yazarken yeni bir e-posta oluşturmak gerekir.
(D) 5- Okunabilirliği kolaylaştırmak için cümleler kısa tutulmuş, metin paragraflara bölünmüştür.
(Y) 6- Süslü ve sanatlı cümleler kullanılarak yazım hatası yapılmadan yazılmıştır.
(D) 7- E-postanın sonunda iyi dilekler, nazik ifadeler kullanılmıştır.
(D) 8- Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde yürütülen akademik bir çalışmada kullanılmak üzere aşağıdaki adreste yer alan anket ile veri toplanması amaçlanmaktadır.” cümlesinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda verilen parçaya göre uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Mektup yazan kişi, mektup yazdığı kişiye şu itirafta bulunuyor: Şiirini ilk okuduğumda beğenmemiştim ama üzerinden zaman geçince şiirin güzelliği ortaya çıkıyor.
2. Mektup, tür olarak edebî mektup özelliği göstermektedir.
3. Mektupta açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.
4. Mektubun hitap ifadesine bakılırsa Ataol Behramoğlu ile İsmet Özel birbirlerini daha önceden tanıyan iki samimi dosttur.
5. “köylü-biraz sessizlik-ne tuhaf bir kelime” dizesinde kısa çizgi ara sözü göstermek amacıyla kullanılmıştır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi edebî mektup ile özel mektup arasındaki benzerliklerden biri olamaz?
A) Gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitapla başlaması
B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması
C) Günlük konuşma dilinin kullanılması
D) Yazılı birer iletişim aracı olması
E) Sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye de İsim yazılması

Cevap C

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi açık oturumla ilgili olamaz?
A) Bir salonda dinleyiciler önünde ya da stüdyoda yapılabilir.
B) Tüm konuşmacılara eşit süre tanınır.
C) Açık oturumun sonunda başkan konuyu özetler.
D) Katılımcıların İsteği doğrultusunda birkaç tur tartışılır.
E) Başkan, konuşmacılara sırasıyla söz verir.

Cevap D

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi mektup tarzında yazılmış bir romandır?
A) Oktay’a Mektuplar B) Romanya Mektupları
C) Bahar ve Kelebekler D) Lokantanın Esrarı
E) Handan

Cevap E

4. (I) Bizi de edebiyatsever sayan ve inanan bir zat hafta postasıyla Talim-i Edebiyat’tan bir tane göndermiş. (II) Nasılsa, hastalık yüzünden okuyamamıştım. (III) Dün gece yatağa girdiğim gibi, kitap gözüme ilişti. (IV) Okuyayım, dedim, ele aldım. (V) Dileğim, beş on sayfa okuduktan sonra uyku âlemine varmaktı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A) I B) II O) III D) IV E)V

Cevap E

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Yazarın “Turfanda mı, Turfa mı?” eserini okumaya henüz başladım.
B) Kurumun 29.Mayıs 2016’da düzenlediği toplantıya katılım çok oldu.
C) Binanın 4. katındaki boş daireyi gözüne kestirmiş, iş yeri için kiralamak istemişti.
D) Şimdi de size arkadaşımı takdim edeyim: Türkçe Öğretmeni Asım Bey.
E) “ Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesini açıklayarak derse başladık.

Cevap B

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın